Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Micha
hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 En Ik zei: Hoort, alstublieft, hoofden van JakobJakob = hielenlichter en aanvoerders van het huis van IsraŽlIsraŽl = strijder van God! Is het niet aan jullie om het oordeel te weten?
2 Die het goede haten, die het kwade liefhebben, die hun huid van hen grissen en hun vlees van hun botten?
3 En die het vlees van Mijn volk verslinden en hun huid van hen afstropen en hun botten kapot breken. En zij spreiden ze als in de pot en als vlees in het midden van een grote kookketel.
4 Dan zullen zij uitschreeuwen naar JAHWEH en Hij zal hen niet antwoorden. En Hij zal Zijn gezicht voor hen verbergen in die tijd, zoals zij kwaad doen in hun handelingen.
5 Zo zegt JAHWEH over de profeten die Mijn volk doen afdwalen, die bijten met hun tanden, maar "Vrede" roepen. Maar wie niet geeft uit hun mond, over hem heiligen zij de oorlog.
6 Daarom is het nacht voor jullie, zonder een visioen, en is het donker over jullie, zonder waarzegging. De zon gaat onder over de profeten en de dag is somber over hen.
7 En de visioenzieners zullen beschaamd staan en de waarzeggers zullen te schande gemaakt worden. En zij zullen allemaal hun bovenlip omhullen, want er is geen antwoord van Elohim.
8 En daarentegen ben ik vol energie met de geest van JAHWEH en van oordeel en macht, om aan JakobJakob = hielenlichter zijn overtreding te vertellen en aan IsraŽlIsraŽl = strijder van God zijn zonde.
9 Hoort dit, alstublieft, hoofden van het huis van JakobJakob = hielenlichter, en aanvoerders van het huis van IsraŽlIsraŽl = strijder van God, die het oordeel verafschuwen en die al het rechte verdraaien,
10 die SionSion = burcht met bloedvergieten bouwen en JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter met onrechtvaardigheid,
11 haar hoofden rechtspreken tegen een omkoopgeschenk en haar priesters onderrichten tegen een koopprijs en haar profeten zeggen waar tegen zilver. Maar zij leunen op JAHWEH, zeggend: Is JAHWEH niet in ons midden? Op ons zal geen kwaad komen.
12 Daarom, dankzij jullie, zal SionSion = burcht als een veld geploegd worden en zal JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter tot puinhopen worden en de berg van het huis tot hoge plaatsen van het woud. Micha, de Morashiet, profeteerde in de dagen van Hezekia, koning van Juda, en hij sprak tot al het volk van Juda, zeggend: Zo zegt JAHWEH van legermachten: Sion zal als een veld geploegd worden en Jeruzalem zal tot een afvalhoop worden en de berg van het huis tot een hoge plaats van het wilde woud. (SW) [Jer. 26:18]Terug naar de indexpagina
Naar Micha 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.