Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Micha
hoofdstuk 7

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 Wee mij, want ik word als de inzamelingen van zomervruchten, als de oogstresten van de wijnoogst. Er is geen tros om te eten. Mijn ziel hunkert naar de eerste vruchten.
2 De vriendelijke kwam om op de aarde en er is geen oprechte onder de mensen. Zij allen liggen in de hinderlaag voor bloedvergieten. Een ieder jaagt op zijn broeder met een vangnet.
3 Op het kwade zijn de handpalmen, om het grondig te doen. De overste en de rechter vragen om betaling, en de grote spreekt gierigheid over zijn ziel. En zij verstrengelen ze.
4 Het goede van hen is als de stekelige nachtschade, de oprechte is een doornheg. De dag van jouw uitkijker, jouw gericht, komt. Nu zal hun verbijstering zijn.
5 Het moet niet zo zijn dat jullie geloven in een naaste. Het moet niet zo zijn dat jullie vertrouwen in een mentor. Bewaak de portalen van jouw mond voor een vrouw die in jouw boezem ligt!
6 Want een zoon onteert de vader, een dochter staat op tegen haar moeder, een schoondochter tegen haar schoonmoeder. De vijanden van een man zijn de mannen van zijn huis. Een vader zal verdeeld zijn tegen een zoon en een zoon tegen de vader, een moeder tegen de dochter en een dochter tegen de moeder, een schoonmoeder tegen de bruid en een bruid tegen de schoonmoeder. (SW)[Luk. 12:53]
7 En ik? In JAHWEH zal ik uitkijken. Ik zal wachten op de Elohim van mijn redding. Mijn Elohim zal mij horen.
8 Het moet niet zo zijn dat jij je over mij verheugt, mijn vijandin. Wanneer ik val sta ik op. Wanneer ik in de duisternis zit, is JAHWEH mij tot licht.
9 De furieusheid van JAHWEH zal ik dragen - want ik zondigde tegen Hem - totdat Hij mijn rechtszaak voert. En Hij doet mijn oordeel uit en Hij zal mij doen uitgaan naar het licht. Ik zal zien naar Zijn rechtvaardigheid.
10 En mijn vijandin zal zien en zij zal haar schaamte bedekken die tot mij zegt: Waar is Hij, JAHWEH, jouw Elohim? Mijn ogen zullen op haar zien. Nu zal zij zijn tot vertreden, als modder van de straten.
11 Een dag om jouw ommuringen te bouwen! Die dag zal de afgebakende grens ver zijn.
12 Die dag, zelfs tot jou zal men komen uit AssurAssur = vlakte en de steden van beneden EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn), en van beneden EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) tot aan de rivier, en van zee tot zee en van berg tot berg.
13 En de aarde zal tot troosteloosheid worden vanwege haar inwoners, vanwege de vrucht van hun handelingen.
14 Weidt Uw volk met Uw knuppel, de kudde kleinvee van Uw lotbezit, solitair verblijvend in het woud, in het midden van akkerland. Zij zullen grazen in BasanBasan = effen terrein, zonder stenen en GileadGilead = oneffen terrein of steenhoop der getuigenis, zoals in de dagen van de aion.
15 Zoals in de dagen van jouw uitgaan uit het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) zal Ik hem wonderbaarlijke dingen doen zien.
16 De naties zullen zien en zij zullen beschaamd staan over al hun macht. Zij zullen een hand op de mond plaatsen, hun oren zullen doof zijn.
17 Zij zullen losse aarde oplikken als de slang, als die schuifelen over de aarde. Zij zullen verontrust worden in hun omsloten ruimten. Voor JAHWEH, onze Elohim, zullen zij bang zijn, en zij zullen voor U vrezen.
18 Wie is een El zoals U, Die de verdorvenheid verdraagt en Die passeert over de overtreding voor het overblijfsel van Zijn lotbezit? Hij houdt niet voor de toekomst vast aan Zijn boosheid, want Hij schept een behagen in Zijn getrouwheid!
19 Hij zal terugkeren, Hij zal mededogen met ons hebben. Hij zal onze verdorvenheden bedwingen. En U zal al hun zonden gooien in de schimmige diepten van de zee.
20 U zal waarheid geven aan JakobJakob = hielenlichter, getrouwheid aan AbrahamAbraham = vader is verheven - vader van vele volken, welke U gezworen heeft aan onze vaders in vroeger dagen.

Terug naar de indexpagina
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.