Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Prediker 1

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


DE STRUCTUUR VAN HET BOEK PREDIKER
1:1.   Inleiding.
1:2-6:9.     Het hoogste goed - wat het niet is.
6:10-12:12.     Het hoogste goed - wat het wel is.
12:13,14.   Afsluiting.

1 De woorden van Prediker, zoon van DavidDavid = lieveling, koning in JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter.
2 Zinloosheid van zinloosheden, zegt Prediker, zinloosheid van zinloosheden, het is alles zinloosheid.
3 Welk voordeel is er voor de mens in al zijn gezwoeg dat hij zwoegt onder de zon?
4 Een generatie gaat en een generatie komt, maar de aarde staat voor de aion.
5 En de zon gaat stralend op en de zon gaat onder en gaat hijgend naar zijn plaats, waar hij stralend opgaat.
6 Gaande naar het zuiden en omkerend naar het noorden, omkerend, omkerend, gaat de wind en op zijn rondgangen keert de wind terug.
7 Alle waterlopen gaan naar de zee, maar de zee wordt niet vol. Naar de plaats van waar de waterlopen gaan, daar keren zij naar terug, om opnieuw te gaan.
8 Alle woorden zijn vermoeiend. Een man kan ze niet spreken. Het oog wordt niet verzadigd door te zien en een oor wordt niet gevuld van het horen.
9 Wat werd zal worden en wat gedaan werd zal gedaan worden en er is niets nieuw onder de zon.
10 Er is iets dat hij zal zeggen: "Zie!, is dit nieuw?" Het gebeurde reeds in aionen vr ons.
11 Er is geen herinnering aan de vroegeren en ook aan de lateren, die nu niet zijn. Een herinnering aan hen zal niet tot hen komen bij die daarna zijn.
12 Ik, Prediker, ik ben koning over IsralIsral = strijder van God in JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredessichter.
13 En ik gaf mijn hart om met wijsheid ernstig te zoeken en te verkennen naar alles wat gedaan wordt onder de hemelen. Het is een ervaring van kwaad die Elohim gaf aan de zonen van de mens om hen er nederig door te maken.
14 Ik zag al de daden die gedaan worden onder de zon en aanschouw, het is alles zinloosheid en grazen van wind.
15 De vervormde, hij kan niet op orde gebracht worden, en het gebrek, het kan niet geteld worden.
16 Ik sprak met mijn hart, zeggend: "Ik, aanschouw, ik ben groot geworden en ik voegde wijsheid toe boven allen die vr mij over JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter waren. En mijn hart zag veel wijsheid en kennis." zie!, Ik doe naar jouw woorden. Zie!, Ik geef jou een wijs hart en begrip, dat er niet was als jij voor jouw aangezicht. En na jou zal er niemand opstaan als jij (SW) [1Kon. 3:12]
17 En ik gaf mijn hart om wijsheid te kennen en onzinnigheden en onverstandigheden te weten. Ik weet dat ook dit grazen van wind was.
18 Want in veelheid van wijsheid is veelheid van getergdheid. En hij die kennis toevoegt, voegt pijn toe.

Terug naar de indexpagina
Naar Prediker 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.