Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Prediker 12

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 En gedenk jouw Schepper in de dagen van jouw sterkste jaren, zolang de dagen van het kwaad niet komen, maar jaren bereiken waarin jij zegt: "Er is in hen voor mij geen behagen."
2 Terwijl de zon en het licht nog niet donker worden en de maan en de sterren, en de dichte wolken terugkeren na de stortbui,
3 in de dag dat de bewakers van het huis zweten en mannen van dapperheid zich vervormen en de maalsters halthouden omdat er weinig zijn en die door spleten zien donker worden,
4 en de dubbele deuren in de straatweg gesloten worden, het geluid van het malen zacht wordt en men opstaat bij het geluid van de vogel en alle dochters van het lied zijn neergeworpen.
5 Ook vrezen zij voor verheven hoogten en catastrofes die op de weg zijn en men de amandelboom versmaadt en de kleine treksprinkhaan tot last is en het effect van de kapperbes teniet wordt gedaan, wanneer de mens naar zijn huis van zijn aion gaat en de rouwklagers omkeren op de straatweg,
6 terwijl de kabel van het zilver nog geketend wordt en de gouden bol gekneusd wordt en de kruik wordt gebroken op de opwelling en het rollende wiel wordt versplinterd bij het waterreservoir,
7 en de losse aarde terugkeert op de aarde zoals die was en de geest terugkeert naar de Elohim, Die hem gaf. Allen gaan naar één plaats. Allen kwamen van de grond en allen keren terug naar de grond (SW) [Pred. 3:20]
8 "Zinloosheid van zinloosheden," zegt de Prediker, "het is alles zinloosheid."
9 En bovendien: omdat de Prediker wijs was, onderwees hij het volk kennis en gaf hij gehoor en deed hij onderzoek. Hij bracht vele spreekwoorden op orde.
10 De Prediker zocht woorden van behagen te vinden en wat geschreven werd is oprechtheid, woorden van waarheid.
11 De woorden van wijzen zijn als prikkelstokpunten en als ingebedde bouten zijn de bezitters van verzamelde gezegden. Zij worden gegeven door één herder.
12 En bovendien: Mijn zoon, wees voor hen gewaarschuwd. Aan het maken van veel rollen is geen einde en veel studie is vermoeidheid voor het vlees.
13 Het eindpunt van heel de zaak is gehoord: Vrees de Elohim en neem Zijn instructies in acht, want dit is goed voor heel de mens. Wie zal geven dat dit hart van hen Mij vreest en alle dagen al Mijn opdrachten waarneemt, zodat het goed zal zijn met hen en met hun zonen, voor de aion? (SW)[Deut.5:29]
14 Want de Elohim zal elke daad in het oordeel doen komen, over alles wat onduidelijk geworden is, hetzij goed, hetzij kwaad. in de dag waarin °God het verborgene van de mensen zal oordelen, naar mijn evangelie, door Jezus Christus. (SW)[Rom. 2:16] volstrekt niet met de hoereerders van deze °wereld, of met de gierigen en rovers, of afgodendienaars, want anders zouden jullie uit de wereld moeten komen (SW)[1Kor. 5:10]

Terug naar de indexpagina
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.