Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Prediker 3

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 Voor alles is een vastgestelde tijd en er is een seizoen voor elke gebeurtenis onder de hemelen.
2 Er is een tijd om te baren en er is een tijd om te sterven, er is een tijd om te planten en er is een tijd om het geplante neer te hakken,
3 er is een tijd om te doden en er is een tijd om te genezen, er is een tijd om een bres te slaan en er is een tijd om te bouwen.
4 Er is een tijd om te huilen en er is een tijd om plezier te maken. Er is een tijd om te rouwklagen en er is een tijd om te dansen.
5 Er is een tijd om stenen te gooien en er is een tijd om stenen te vergaren. Er is een tijd om te omhelzen en er is een tijd om ver te zijn van omhelzen.
6 Er is een tijd om te zoeken en er is een tijd om te vernietigen. Er is een tijd om te bewaren en er is een tijd om weg te gooien.
7 Er is een tijd om te scheuren en er is een tijd om te naaien. Er is een tijd om te zwijgen en er is een tijd om te spreken.
8 Er is een tijd om lief te hebben en er is een tijd om te haten. Er is een tijd van oorlog en er is een tijd van vrede.
9 Welk voordeel heeft de doener van waarvoor hij zwoegt?
10 Ik zie de ervaring die Elohim geeft aan de zonen van de mens, om hen nederig te maken.
11 Hij maakte het alles heel mooi, naar zijn tijd. Ook gaf Hij de aion in hun hart, zonder welke de mens niet de werkzaamheid zal vinden die de Elohim doet, vanaf het begin tot aan het eindpunt. Zal jij het onderzoek van Eloah vinden of zal jij vinden tot aan de perfectie van Die Volstaat (SW)[Job 11:7]
12 Ik weet dat er in hen geen goed is, behalve alleen zich te verheugen en om het goede te doen in hun leven.
13 En ook: alles van de mens, dat hij eet en drinkt en het goede ziet van al zijn gezwoeg, het is een gave van Elohim.
14 Ik weet dat alles wat de Elohim doet er zal zijn voor de aion. Daaraan wordt niets toegevoegd en daarvan wordt niets verminderd. En de Elohim doet het opdat zij zullen vrezen voor Zijn aangezicht.
15 Dat wat is bestond reeds en dat wat zal zijn is reeds. En de Elohim zal zoeken wat nagejaagd wordt.
16 En opnieuw: ik zag onder de zon de plaats van het oordeel, daar is de slechtheid en de plaats van rechtvaardigheid, daar is de slechtheid.
17 Ik zei in mijn hart: "De rechtvaardige en de slechte, de Elohim zal ze beoordelen. Want er is een tijd voor elke gebeurtenis en voor elke daad."
18 Ik zei in mijn hart: over de zaak van de zonen van de mens, dat de Elohim aan hen duidelijk zal maken en zal tonen dat zij beesten zijn.
19 Want de bestemming van de zonen van de mens en de bestemming van het beest en de bestemming van één de dood is, zo is de dood van deze en één geest is er voor allen, en voordeel voor de mens boven het beest is er niet, want het is alles zinloosheid.
20 Allen gaan naar één plaats. Allen kwamen van de losse aarde en allen keren terug naar de losse aarde. In het zweet van jouw neusgaten zul jij brood eten, tot jouw terugkeer in de grond vanwaar jij genomen werd. Want jij bent grond en naar de grond zul jij terugkeren (SW)[Gen. 3:19]
21 Wie weet van de geest van de zonen van de mens, of die opgaat naar omhoog, en de geest van het beest, of die neerdaalt naar beneden, naar de aarde?
22 En ik zag dat er geen goed is voor de mens dan dat hij zich verheugt in zijn daden, want dat is zijn portie. Want wie zal hem brengen om te zien wat na hem zal zijn?

Terug naar de indexpagina
Naar Prediker 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.