Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Het vijfde boek van de Psalmen
Psalm 140

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 Voor de toezichthouder. Een DavidDavid = lievelingische psalm.
Bevrijd mij, JAHWEH, van de kwade mens. Voor de mens van gewelddadigheden zal U mij bewaren.
2 Die kwade dingen bedenken in hun hart, heel de dag brengen zij oorlogen in beroering.
3 Zij wetten hun tong als een slang. Het gif van een adder is onder hun lippen. SelaSela (Hebreeuws) is een vaak terugkerend woordje in de Bijbelse psalmen. Het wordt beschouwd als markering van een rustpunt voor de zang, bijvoorbeeld aan het einde van een strofe.. Hun keel is een geopende grafkelder. Met hun tongen bedriegen zij. Het gif van adders is onder hun lippen (SW) [Rom. 3:13]
4 Bewaar mij, JAHWEH, voor de handen van de slechte. Voor de man van gewelddadigheden zal U mij bewaren, zij die bedenken hoe ze mij over mijn voeten kunnen doen struikelen.
5 Trotse mannen begraven een strik voor mij; en zij spreiden touwlijnen uit, een net aan de kant van mijn route. Zij stellen valstrikken tegen mij. SelaSela (Hebreeuws) is een vaak terugkerend woordje in de Bijbelse psalmen. Het wordt beschouwd als markering van een rustpunt voor de zang, bijvoorbeeld aan het einde van een strofe..
6 Ik zeg tot JAHWEH: U bent mijn El. Geef gehoor, JAHWEH, aan de stem van mijn smeekbeden.
7 JAHWEH, mijn Heer, sterkte van mijn redding. U schermt mijn hoofd af in de dag van het wapen.
8 Het moet niet zo zijn, JAHWEH, dat U toegeeft aan de hunkeringen van de slechte. Het moet niet zo zijn dat U zijn beramingen bevordert. Laat ze niet verhoogd worden. SelaSela (Hebreeuws) is een vaak terugkerend woordje in de Bijbelse psalmen. Het wordt beschouwd als markering van een rustpunt voor de zang, bijvoorbeeld aan het einde van een strofe..
9 Het hoofd van die rondom mij zijn, de ellende van hun lippen zal hen bedekken.
10 Gloeiend houtskool zal over hen neerglijden. Hij doet hen in het vuur vallen, in diepe bergkloven. Zij zullen helemaal niet opstaan.
11 Een man van laster zal in het land helemaal niet bevestigd worden, een man van geweld. Het kwade zal hem met vliegende vaart opjagen.
12 Ik weet dat JAHWEH rechtverschaffing zal doen van de nederige, oordeel van de behoeftigen.
13 Ja, de rechtvaardigen zullen Uw Naam toejuichen; de oprechten zullen wonen voor Uw aangezicht.

Terug naar de indexpagina
Naar Psalm 141
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.