Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Spreuken 13

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 Een wijze zoon geeft gehoor aan de vermaning van zijn vader, maar een spotter luistert niet naar berisping.
2 Van de vrucht zal de mond van een man zal hij het goede eten, maar de ziel van verraderlijken zal geweld eten.
3 Die zijn mond bewaart, bewaakt zijn ziel; die zijn lippen wijd opent brengt ongedaanmaking over zich.
4 De luiaard hunkert en er is niets voor zijn ziel, maar de ziel van vlijtigen zal geolied worden.
5 De rechtvaardige haat een woord van onwaarheid, maar de slechte brengt stank en hij brengt schande.
6 Rechtvaardigheid zal de weg van de onberispelijke bewaren, maar slechtheid zal de zondedoener omverwerpen.
7 Er zijn die zichzelf rijk voordoen, maar zij hebben niets; een ander doet zichzelf berooid voor, maar heeft veel weelde.
8 Zijn rijkdom is de beschuttende losprijs voor de ziel van een man, maar de berooide luisterde niet naar berisping.
9 Het licht van rechtvaardigen doet verheugen, maar de lamp van slechten wordt uitgeblust.
10 Zeker, arrogantie geeft tweedracht, maar wijsheid wordt gevonden bij die laten raden.
11 Weelde, verkregen van vluchtigheid, vermindert, maar bij die met de hand bijeen brengt vermeerdert ze.
12 Verwachting die langgerekt is maakt het hart ziek, maar hunkering die gebeurt is een boom van leven.
13 Die het woord veracht zal er aan verpand worden, maar die de instructie vreest zal terugbetaald worden.
14 De wet van de wijze man is een fontein van leven, om zich terug te trekken van de valstrikken van de dood.
15 Goede intelligentie geeft genade, maar de weg van de verraderlijken is een welgevestigde.
16 Elke schrandere man doet naar kennis, maar de domme verspreidt dwaasheid.
17 Een slechte boodschapper doet in kwaad vallen, maar een zaakgelastigde van betrouwbaarheid brengt genezing.
18 Berooidheid en oneer komen over die zich distantieert van vermaning, maar die correctie in acht neemt zal verheerlijkt worden.
19 Hunkering die gebeurt is beminnelijk voor de ziel, maar voor dommen is het een afschuw om zich terug te trekken van het kwade.
20 Ga met wijzen en wees wijs, maar die partner is met dommen zal in gevaar gebracht worden.
21 Het kwaad achtervolgt zondaren, maar het goede wordt terugbetaald aan rechtvaardigen.
22 Een goede man laat een lotbezit achter aan de zonen van zonen, maar het vermogen van een zondaar wordt opgeborgen voor de rechtvaardige.
23 Het braakland van berooiden geeft veel voedsel, maar het wordt weggeveegd als er geen oordeel is.
24 Die zijn knuppel terughoudt is iemand die zijn zoon haat, maar die hem liefheeft zoekt hem vroeg met disciplinering.
25 De rechtvaardige eet tot verzadiging van zijn ziel, maar de buik van slechten zal tekort komen.

Terug naar de indexpagina
Naar Spreuken 14
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.