Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Spreuken 16

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 Tot de mens behoren de voornemens van het hart, maar van JAHWEH komt het antwoord van de tong.
2 Alle wegen van een man zijn smetteloos in zijn ogen, maar JAHWEH weegt de geesten af.
3 Rol jouw daden tot JAHWEH, dan zullen jouw plannen gevestigd worden.
4 JAHWEH bewerkt alles tot zijn resultaat, ja zelfs de slechte voor de dag van het kwaad.
5 Elke hoogmoedige van hart is een afschuw voor JAHWEH; hand op hand, hij zal niet onschuldig gehouden worden.
6 In vriendelijkheid en trouw zal een beschutting worden gemaakt voor verdorvenheid, en in de vrees van JAHWEH zal men zich terugtrekken van het kwade.
7 Wanneer de wegen van een mens het welgevallen hebben van JAHWEH, zelfs zijn vijanden doet Hij vrede maken met hem.
8 Beter weinig in rechtvaardigheid dan een veelheid van inkomen zonder oordeel.
9 Het hart van een mens bedenkt zijn weg, maar JAHWEH vestigt zijn stap.
10 Waarzeggerij behoort op de lippen van een koning; in oordeel zal hij met zijn mond niet krenken.
11 Balans en weegschaal zijn stiptheid voor JAHWEH, alle standaardgewichten van de buidel zijn Zijn daad.
12 Het doen van slechtheid is een afschuw voor koningen, want in rechtvaardigheid wordt een troon gevestigd.
13 Lippen van rechtvaardigheid zijn het welgevallen van koningen en die rechte woorden spreekt heeft hij lief.
14 De woede van een koning is als vele boodschappers van de dood, maar een wijs man zal er een beschutting voor maken.
15 In het licht van het aangezicht van een koning is leven en zijn welgevallen is als de dichte wolk van de late regen.
16 Wijsheid verwerven, hoe beter is dat dan fijngoud en verstand verwerven is een betere keuze dan zilver.
17 De hoofdweg van oprechten is: zich terugtrekken van het kwade. Die zijn ziel bewaakt bewaart zijn weg.
18 Trots gaat vóór de afbraak en vóór hoogmoedigheid van geest is struikeling.
19 Het is beter laag van geest te zijn met nederigen, dan buit op te delen met trotsen.
20 Die overpeinst op het woord zal het goede vinden, en die op JAHWEH vertrouwt, hij is gelukkig.
21 Tot de wijze van hart zal een begrijpende man geroepen worden en zoetheid van lippen zal toevoegen aan zijn betoog.
22 Intelligentie is een fontein van leven voor zijn bezitters en disciplinering van dwazen is dwaasheid.
23 Het hart van een wijze geeft intelligentie aan zijn mond en aan zijn lippen voegt hij betoog toe.
24 Een honingraat geeft gezegden van aangenaamheid, zoet voor de ziel en genezing voor het bot.
25 Er is een oprechte weg vóór een man, maar haar laatste zijn de wegen van de dood. Er is een weg die oprecht lijkt voor het aangezicht van een man, maar het einde van haar wegen van de dood. (SW) [Spreuk. 14:12]
26 De ziel van de zwoeger zwoegt voor hem, want zijn mond port op hem aan.
27 Een man van ontaardheid graaft naar kwaad en op zijn lippen is het als een verschroeiend vuur.
28 Een man van dubbelhartigheid zendt ruzie en een roddelaar doet kameraadschap uit elkaar gaan.
29 Een man van onrecht verlokt zijn naaste en hij doet hem gaan op een weg die niet goed is.
30 Hij die zijn ogen fixeert om dubbelhartigheid te bedenken, die zijn lippen samenknijpt, hij doet tot kwaad besluiten.
31 Grijs haar is een kroon van schoonheid. Zij wordt gevonden op de weg van rechtvaardigheid.
32 Beter langzaam tot boosheid dan een machtig man te zijn en die heerst over zijn geest is beter dan die een stad verovert.
33 Het lot wordt tevoorschijn geworpen in de boezem, maar van JAHWEH is elk oordeel.

Terug naar de indexpagina
Naar Spreuken 17
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.