Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Spreuken 2

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 Mijn zoon, indien jij mijn gezegden aanneemt en mijn instructies in jou opbergt,
2 om met jouw oor acht te geven op de wijsheid en jij jouw hart uitstrekt naar begrip,
3 want indien jij roept tot het verstand en jij jouw stem geeft aan het begrip,
4 indien jij het zoekt als het zilver en jij haar doorzoekt als de begraven schatten,
5 dan zal jij de vrees van JAHWEH begrijpen en zal jij kennis van Elohim vinden.
6 Want JAHWEH geeft wijsheid, vanuit Zijn mond kennis en begrip,
7 en Hij slaat scherpzinnigheid op voor de oprechten, een schild voor die gaan in integriteit,
8 om de paden van oordeel te bewaren. En Hij zal de weg van Zijn getrouwen bewaken.
9 Dan zal jij rechtvaardigheid en oordeel begrijpen en rechte dingen in elke goede route.
10 Want wijsheid zal in jouw hart komen en kennis, het zal aangenaam zijn voor jouw ziel.
11 Bedachtzaamheid zal over jou waken; begrip zal jou bewaren,
12 om jou uit te redden vanaf de weg van het kwade, van de man die dubbelhartigheid spreekt,
13 van die de paden van rechtheid verlaten om op wegen van duisternis te gaan.
14 Die zich verheugen om kwaad te doen, uitbundig jubelen juichen in de dubbelhartigheid van kwaad,
15 die hun paden verdraaiden, die afwijken in hun routes.
16 Om jou uit te redden vanaf de onbekende vrouw, vanaf de uitheemse, die haar gezegden glad maakt,
17 die de mentor van haar jeugd verlaat en het verbond van haar Elohim vergeet.
18 Want haar huis zakt af tot de dood en haar routes tot Refa´mRefa´m = (vlakte van) Refa´m - reuzen .
19 Allen die in haar komen zullen niet terugkeren en zullen de paden van het leven niet inhalen.
20 Opdat jij gaat in de weg van de goeden en jij de paden van de rechtvaardigen bewaart.
21 Want de oprechten zullen verblijven in het land en de integeren zullen in haar overgelaten worden.
22 En de slechten zullen worden afgesneden vanaf het land en de verraderlijken zullen vanaf haar weggevaagd worden.

Terug naar de indexpagina
Naar Spreuken 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.