Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Spreuken 23

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 Wanneer jij zit om te dineren met een heerser zou je moeten begrijpen, ja begrijpen, wie voor jouw aangezicht is.
2 En plaats een mespunt op jouw slokdarm indien jij de bezitter van een ziel bent.
3 Het moet niet zo zijn dat jij hunkert naar zijn smakelijke gerechten, want het is brood van leugens.
4 Het moet niet zo zijn dat jij arbeidt om rijk te worden; laat na vanwege jouw begrip.
5 Vliegen je ogen er naar en is het er niet? Ja, ze zal zeker vleugels voor hemzelf maken als van een gier en wegvliegen door de hemelen.
6 Het moet niet zo zijn dat jij dineert met brood van iemand die kwaad van oog is en het moet niet zo zijn dat jij hunkert naar zijn smakelijke gerechten.
7 Want zoals hij die calculeert in zijn ziel, zo is hij. "Eet en drink," zegt hij tot jou. Maar zijn hart is helemaal niet met jou.
8 At jij een brokje brood, je zal het uitbraken; en jij ruïneert jouw aangename woorden.
9 Het moet niet zo zijn dat jij in de oren van een domme spreekt, want hij zal de intelligentie van jouw uitspraken verachten.
10 Het moet niet zo zijn dat jij de grens van de aion verplaatst en het moet niet zo zijn dat jij in de velden van de wezen komt.
11 Want hun schuld inlossende Verwant is standvastig, Hijzelf zal hun rechtszaak met jou betwisten.
12 Breng jouw hart tot de vermaning en jouw oor tot de gezegden van kennis.
13 Het moet niet zo zijn dat jij disciplinering weerhoudt van de knaap; wanneer jij hem met de knuppel slaat zal hij niet sterven.
14 Jij zal hem slaan met de knuppel en zo zal jij zijn ziel uitredden van het dodenrijk.
15 Mijn zoon, indien jouw hart wijs is, dan zal mijn hart zich verheugen, ook ik.
16 En mijn nieren zullen vrolijk zijn, wanneer jouw lippen rechte woorden spreken.
17 Het moet niet zo zijn dat jouw hart jaloers is op zondaren, maar veeleer vreest voor JAHWEH, heel de dag.
18 Want indien er een hiernamaals is, dan zal jouw hoop niet afgesneden worden.
19 Luister, mijn zoon, en wees wijs en doe jouw hart vordering maken op de weg!
20 Het moet niet zo zijn dat jij bent onder die zich bedrinken aan wijn, met die veelvraat zijn voor hun vlees,
21 want een zich bedrinkende en een veelvraat zal berooid worden en sluimer zal kleden met gescheurde kleren.
22 Luister naar jouw vader, deze die jou verwekte, en het moet niet zo zijn dat jij jouw moeder veracht wanneer zij oud is.
23 Koop waarheid (maar het moet niet zo zijn dat je het verkoopt), wijsheid en vermaning en verstand.
24 De vader van een rechtvaardige zal uitbundig jubelen, ja uitbundig jubelen. Die een wijze zoon verwekt zal zich verheugen.
25 Jouw vader en jouw moeder zullen zich verheugen. Die jou baarde zal uitbundig jubelen.
26 Mijn zoon, geef jouw hart aan mij, en jouw ogen zullen jouw wegen bewaren.
27 Want de prostituee is een diepe kuil en een uitheemse vrouw is een nauwe put.
28 Ja, zij legt een hinderlaag als een afvoerder en ze voegt toe aan de verraderlijken onder de mensen.
29 Bij wie is er wee, bij wie is er onbehagen, bij wie zijn er ruzies, bij wie is er bezorgdheid, bij wie zijn er zonder reden verwondingen, bij wie zijn er bloeddoorlopen ogen?
30 Bij die laat zijn vanwege de wijn, bij die komen om een mengdrank te onderzoeken.
31 Het moet niet zo zijn dat jij ziet naar wijn wanneer die rood is, wanneer die z'n fonkeling geeft in de beker, als hij wandelt in gelijkmatigheid.
32 Zijn laatste zal bijten als een slang, als een gele gifslang zal hij verspreiden.
33 Jouw ogen zullen vreemde dingen zien en jouw hart zal eigenzinnigheden spreken.
34 Dan wordt jij als iemand die neerligt in het hart van de zee en als iemand die neerligt op de top van de tuigage.
35 Ze slaan mij neer, maar ik ben helemaal niet gewond; zij slaan mij, maar ik weet helemaal van niets. Wanneer zal ik ontwaken? Ik zal voortgaan met hem opnieuw te zoeken.

Terug naar de indexpagina
Naar Spreuken 24
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.