Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Spreuken 29

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 Een man van terechtwijzingen die hard van nek is, wordt in een ogenblik gebroken en er is geen genezing.
2 Wanneer rechtvaardigen vermeerderen verheugt het volk zich, maar onder het heersen van een slechte man zucht het volk.
3 Een man die wijsheid liefheeft doet zijn vader verheugen, maar die partner is van prostituees vernietigt zijn weelde.
4 Een koning doet door oordeel een land vast staan, maar een man van hefoffers haalt haar neer.
5 Een machtig man die glad is naar zijn naaste, is iemand die een net spreidt voor zijn voetstappen.
6 In de overtreding van een kwade man is een valstrik, maar een rechtvaardige jubelt en verheugt zich.
7 Een rechtvaardige weet de rechtsverschaffing van armen; een slechte begrijpt zulke kennis niet.
8 Mannen van spot blazen onrust in een ommuurde stad, maar wijze mannen keren boosheid af.
9 Indien een wijze man oordeel zoekt bij een dwaas, dan verstoort hij en hij vermaakt zich en is er geen rust.
10 Mannen van bloedvergieten haten de man van integriteit, maar oprechten zoeken zijn ziel.
11 Een domme doet heel zijn geest uitgaan, maar de wijze maakt haar stil in wat hierna komt.
12 Een heerser die aandacht geeft aan een woord van onwaarheid, al zijn dienaren zijn slechten.
13 Een berooide en een man van fraude komen elkaar tegen: JAHWEH is het Die licht geeft in de ogen van hen beiden.
14 Een koning die armen in waarheid rechtspreekt, zijn troon zal gevestigd worden tot de toekomst.
15 De knuppel en correctie geven wijsheid, maar een knaap die losgelaten wordt doet zijn moeder beschaamd staan.
16 Wanneer slechten vermeerderen vermeerdert de overtreding, maar de rechtvaardigen zullen hun val zien.
17 Disciplineer jouw zoon en hij zal jou rust geven en hij zal voldaanheid geven voor jouw ziel.
18 Waar geen visioen is zal een volk teugelloos worden, maar die de wet in acht neemt, hij is gelukkig!
19 Een dienaar wordt niet door woorden gedisciplineerd; hoewel hij het begrijpt is er geen antwoord.
20 Nam jij een man waar die zichzelf aanspoorde met zijn woorden? Er is meer hoop voor een domme dan voor hem.
21 Wie een dienaar vanaf zijn jeugd verwent, zijn laatste zal weerbarstig zijn.
22 Een man van boosheid zet aan tot ruzie en de bezitter van woede bewerkt veel overtreding.
23 De trots van een mens brengt hem omlaag, maar een lage van geest houdt stevig vast aan heerlijkheid.
24 Die opdeelt met een dief haat zijn ziel; hij hoort een verwensing, maar hij vertelt het niet.
25 De beving van een mens wordt hem een valstrik, maar die vertrouwt op JAHWEH zal onneembaar gemaakt worden.
26 Velen zoeken het aangezicht van een heerser, maar vanaf JAHWEH komt het oordeel van een man.
27 Voor de rechtvaardigen is een man van onrechtvaardigheid een afschuw, maar voor een slechte man is de weg van een oprechte een afschuw.

Terug naar de indexpagina
Naar Spreuken 30
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.