Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Spreuken 4

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 Luistert, zonen, naar de vermaning van vader, en weest aandachtig om verstand te weten.
2 Want ik geef jullie een goed betoog. Het moet niet zo zijn dat jullie mijn wet verlaten.
3 Want ik was een zoon voor mijn vader, teer, en enig kind voor het aangezicht van mijn moeder.
4 En hij onderrichtte mij en hij zei tot mij: Jouw hart zal mijn woorden hooghouden. Neem mijn instructies in acht en leef!
5 Verwerf wijsheid, verwerf verstand; het moet niet zo zijn dat jij vergeet en het moet niet zo zijn dat jij afbuigt van de gezegden van mijn mond.
6 Het moet niet zo zijn dat jij haar verlaat, want zij behoedt jou. Heb haar lief en zij zal jou bewaren!
7 Het begin van wijsheid is: Verwerf wijsheid! En verwerf verstand bij al jouw verwerving.
8 Hoop op haar en zij zal jou opheffen. Zij zal jou heerlijkheid brengen, want jij omhelst haar.
9 Zij zal op jouw hoofd een krans van genade geven, een kroon van schoonheid zal ze jou toekennen.
10 Luister, mijn zoon en neem mijn gezegden aan. Dan zullen zij voor jou de jaren van leven vermeerderen.
11 Ik onderricht jou in de weg van wijsheid; ik doe jou treden in routes van rechtheid.
12 In jouw gaan zal jouw stap niet nauw worden en indien jij rent zal jij niet struikelen.
13 Hou vast aan vermaning. Het moet niet zo zijn dat jij laat vallen. Bewaar haar, want zij is jouw leven.
14 Het moet niet zo zijn dat jij komt op het pad van de slechten en het moet niet zo zijn dat jij vorderingen maakt op de weg van kwade mannen.
15 Distantieer je van hem! Het moet niet zo zijn dat jij er in passeert. Zwenk er van af en passeer!
16 Want zij slapen niet indien zij geen kwaad doen. En hun slaap wordt weggegrist indien zij niet doen struikelen.
17 Want zij dineren met brood van slechtheid en zij drinken wijn van gewelddadigheden.
18 Maar het pad van rechtvaardigen is als licht van helderheid, oplichtend tot de dag gevestigd wordt.
19 De weg van slechten is als somberheid. Zij weten niet waarover zij struikelen.
20 Mijn zoon, geef acht op mijn woorden! Strek jouw oor uit naar mijn gezegden.
21 Het moet niet zo zijn dat zij afwijken van jouw ogen. Bewaar hen in het midden van jouw hart.
22 Want zij zijn leven voor die ze vinden en voor heel zijn vlees zijn zij gezondheid.
23 Wat jij ook bewaakt, bewaar jouw hart, want vanaf daar zijn de uitgangen van leven.
24 Doe vanaf jou verdraaidheid van mond weg en doe slinksheid van lippen ver van jou weg!
25 Jouw ogen zullen vooruit kijken en jouw oogleden zullen recht vóór jou zijn.
26 Houd de route van jouw voet in balans. En al jouw wegen zullen gevestigd worden. en maakt rechte sporen voor jullie voeten, opdat niet de kreupele zich zal afwenden*, maar veeleer genezen* zal worden (SW) [Hebr. 12:13]
27 Het moet niet zo zijn dat jij rechts of links afbuigt. Doe jouw voet terugtrekken van het kwade.

Terug naar de indexpagina
Naar Spreuken 5
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.