Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Spreuken 6

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 Mijn zoon, indien jij borg bent voor jouw naaste, je voor een onbekende je handpalmen sluit,
2 je verstrikt wordt in de gezegden van jouw mond, jij gegrepen werd in de gezegden van jouw mond,
3 doe inderdaad dit, mijn zoon en wordt uitgered! Want jij kwam in de greep van jouw naaste. Ga, verlaag jezelf en belaag jouw naaste!
4 Het moet niet zo zijn dat jij slaap geeft aan jouw ogen en sluimering aan jouw oogleden.
5 Word uitgered als een gazelle uit de hand van de jager en als een vogel uit de hand van een valstrikzetter.
6 Ga naar de mier, luiaard, zie haar wegen en wees wijs;
7 dat er voor haar geen aanvoerder, voorman of heerser is;
8 zij bereidt haar brood voor in de zomer; zij pot haar voedsel op in de oogst.
9 Tot wanneer, luiaard, zal jij neerliggen? Wanneer zal jij van je slaap opstaan?
10 Een klein beetje slaap, een klein beetje sluimeringen, een klein beetje handenvouwen om neer te liggen.
11 En jouw berooidheid komt als een rondreiziger en jouw gebrek als een man met een schild. 33 Een klein beetje slaap, een klein beetje van sluimeringen, een klein beetje vouwen van handen om neer te liggen, 34 dan wordt jouw armoede tot rondreizende en jouw gebrek als een man met een schild! (SW) [Spreuk. 24:33,34]
12 Een mens van ontaardheid, een man van wetteloosheid is hij die gaat met een mond van verdraaidheid,
13 die samenknijpt met zijn ogen, die uitspreekt met zijn voet, die wijst met zijn vingers,
14 dubbelhartigheid is in zijn hart; die in alle tijd zich bezig houdt met kwaad, hij sticht ruzies aan.
15 Vanwege dit zal plotseling zijn ramp komen. Ogenblikkelijk zal hij gebroken worden en er is geen genezing.
16 Er zijn zes die JAHWEH haat en zeven zijn een afschuw voor Zijn ziel.
17 Verhoogde ogen, een tong van onwaarheid en handen die onschuldig bloed vergieten,
18 een hart dat zich bezig houdt met plannen van wetteloosheid, voeten die haast maken om naar kwaad te rennen,
19 een getuige van onwaarheid blaast leugens en sticht ruzies aan tussen broeders.
20 Bewaar, mijn zoon, de instructie van jouw vader en het moet niet zo zijn dat jij de wet van jouw moeder in de steek laat.
21 Bind hen voortdurend vast op jouw hart, wind ze rond je keel!
22 In jouw wandelen zal zij je gidsen; in jouw neerliggen zal ze over jou waken en wanneer jij ontwaakt zal ze je voortdurend op jou aandringen.
23 Want instructie is een lamp en wet is een licht en de terechtwijzingen van vermaning zijn de wegen van leven,
24 om jou te behoeden voor een vrouw van kwaad, voor de gladheid van de tong van een uitheemse vrouw.
25 Het moet niet zo zijn dat jij haar schoonheid begeert in jouw hart en het moet niet zo zijn dat zij jou neemt met haar oogleden.
26 Want door een vrouw, een prostituee, komt men tot een koek van brood, maar de vrouw van een man jaagt op een kostbare ziel.
27 Zal een man vuur deponeren in zijn boezem en worden zijn kleren niet verbrand?
28 Of gaat een man op gloeiend houtskool, zullen zijn voeten niet verschroeid worden?
29 Zo is hij die komt tot de vrouw van zijn naaste. Elk die haar aanraakt zal niet onschuldig gehouden worden.
30 Men veracht niet de dief omdat hij steelt om zijn ziel te vullen omdat hij honger heeft,
31 maar wanneer hij gevonden wordt zal hij zevenvoudig terugbetalen; alle weelde van zijn huis zal hij geven.
32 Die echtbreuk pleegt met een vrouw ontbreekt het aan hart. Die het doet breng verderf aan zijn ziel.
33 Besmetting en oneer zal hij vinden en zijn smaad zal niet uitgewist worden.
34 Want jaloersheid is de woede van een machtig man en hij zal niet sparen in de dag van wraak.
35 Hij zal niet het gezicht opheffen van enig beschuttend geschenk en hij zal niet willen wanneer jij het omkoopgeschenk vermeerdert.

Terug naar de indexpagina
Naar Spreuken 7
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.