Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Zacharia
hoofdstuk 10

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 Vraagm van JAHWEH regen in het seizoen van de late regen. JAHWEH maakt de waarneembare voortekenen en de regen van de stortbui zal Hij aan hen geven, aan ieder het kruid in het veld.
2 Omdat de huisgodenbeeldjes wetteloosheid spraken en de waarzeggers onwaarheid waarnemen en zij spreken van ongefundeerde dromen, troosten zij met zinloosheid. Daarom reizen zij rond als een kudde kleinvee. Zij worden vernederd, want er is geen herder. die voor hun aangezicht uit zal gaan en die voor hun aangezicht binnen zal gaan en die hen zal doen uittrekken en die hen binnen zal brengen, zodat de vergadering van JAHWEH niet zal worden als een schaapskudde waarvoor niemand herder is. (SW) [Num. 27:17]
3 Tegen de herders is Mijn boosheid heet en tegen de bokken zal Ik gericht brengen. Want JAHWEH van legermachten merkt Zijn bijeengedreven kudde op, het huis van JudaJuda = lof, en Hij zal hen plaatsen als het paard van Zijn pracht in de strijd.
4 Vanaf Hem is de hoeksteen, vanaf Hem is de pin, vanaf Hem is de strijdboog, vanaf Hem zal elke taakeiser gezamenlijk uitgaan.
5 En zij zullen worden als machtigen, die vertrappen in de modder van de straten, in de strijd. En zij zullen vechten, want JAHWEH is met hen. En die op paarden rijden worden beschaamd.
6 En Ik zal het huis van JudaJuda = geprezen machtig maken en het huis van JozefJozef = Hij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) zal Ik redden. En Ik doe hen wonen, want Ik heb mededogen met hen. En zij worden alsof Ik hen niet van Mij af had geworpen. Want Ik ben JAHWEH, hun Elohim, en Ik zal hen antwoorden.
7 En Efra´mEfra´m = dubbel vruchtbaar zal zijn als een machtige en hun hart zal zich verheugen als van wijn. En hun zonen zullen zien en zij zullen zich verheugen. Hun hart zal uitbundig jubelen in JAHWEH.
8 Ik zal voor hen sissen en Ik zal hen bijenroepen, want Ik koop hen vrij. En zij zullen met velen zijn zoals zij met velen waren.
9 En Ik zal hen zaaien onder de volken en in de verre plaatsen zullen zij Mij gedenken. En zij zullen leven met hun zonen en zij keren terug.
10 En Ik herstelde hen vanaf het land van EgypteEgypte = (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) en vanaf AssurAssur = vlakte zal Ik hen bijeen roepen, en naar het land van GileadGilead = oneffen terrein - steenhoop der getuigenis en LibanonLibanon = wit, bergen met eeuwige sneeuw zal Ik hen brengen en er zal voor hen niet genoeg ruimte gevonden worden.
11 En Hij passeert door de zee van benauwdheid en Hij slaat de golven in de zee en alle schimmige diepten van de NijlNijl = grote rivier drogen op. En de trots van AssurAssur = vlakte wordt neerwaarts gebracht en de scepter van EgypteEgypte = (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) zal weggenomen worden.
12 En Ik zal hen machtig maken in JAHWEH en in Zijn Naam zullen zij wandelen, zegt JAHWEH met nadruk.

Terug naar de indexpagina
Naar Zacharia 11
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.