Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Zacharia
hoofdstuk 14

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 Aanschouw!, een dag komt voor JAHWEH en jouw buit zal in jouw midden opgedeeld worden.
2 En Ik zal alle naties verzamelen naar JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter voor de strijd. En de stad zal veroverd worden en de huizen worden leeggeroofd en de vrouwen zullen beslapen worden. En de helft van de stad gaat uit in de deportatie, maar de rest van het volk zal niet van de stad worden afgesneden.
3 En JAHWEH zal uitgaan en Hij zal vechten tegen die naties, als in de dag van Zijn vechten, in een dag van aanval.
4 En Zijn voeten zullen in die dag staan op de Olijfberg, die voor het aangezicht vanJeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter is naar het oosten. En de Olijfberg zal gespleten worden in helften, naar het oosten en naar het westen, een uitermate groot ravijn. En de helft van de berg verwijdert zich noordwaarts en zijn helft zuidwaarts.
5 En jullie vluchten naar het ravijn van Mijn bergen, want het ravijn van Mijn bergen zal reiken tot AselAsel = terzijde. En jullie vluchten zoals jullie vluchtten voor de beving in de dagen van UzziaUzzia = mijn kracht is JAH, koning van JudaJuda = lof. En JAHWEH, mijn Elohim, zal komen, alle heiligen met Hem!
6 En het zal zijn in die dag dat er geen licht zal zijn. De kostbare omlopen zullen gestremd worden.
7 En één dag zal het zijn (JAHWEH zal het weten), geen dag en geen nacht. En het zal zijn in de tijd van de avond: er zal licht zijn.
8 En het zal zijn in die dag dat levende wateren zullen uitgaan van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter, de helft van hen naar de oostelijke zee en de helft van hen naar de westelijke zee. In de zomer en in de winter zal het zijn. En hij bracht mij terug naar de deur van het huis, en zie!, er stroomde water van onder de drempel van het huis, naar het oosten, want de voorzijde van het huis is naar het oosten. En de wateren daalden af naar beneden, van de rechter schouder van het huis, ten zuiden van het altaar. (SW)[eze. 47:1]
9 En JAHWEH zal Koning worden over heel de aarde. In die dag zal JAHWEH één zijn en Zijn naam één. En de zevende boodschapper trompettert*. En er kwamen* luide stemmen in de hemel, zeggende: Het koninkrijk van de wereld werd* van onze °Heer en van Zijn °Christus en Hij zal heersen in de aionen van de aionen. (SW)[Openb. 11.15]
10 En heel het land zal rondom worden als de vlakte van GebaGeba - hoogte of heuvel tot RimmonRimmon = granaatappel (-boom), zuidwaarts van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter. En het zal hoog zijn en wonen in haar plaats, vanaf de poort van BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde - gelukskind tot aan de plaats van de eerste poort tot aan de poort van de hoeken, en van de toren van ChananelChananel = genadig is God tot aan de wijnvaten van de koning.
11 En men zal in haar wonen en er zal geen doem meer zijn. En JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter zal in vertrouwen wonen. En alle vervloeking zal niet langer zijn. En de troon van °God en van het Lammetje zal in haar zijn. En Zijn °slaven zullen hem goddelijk dienstbetoon geven. (SW)[Openb. 22:3]
12 En dit zal de plaag worden waarmee JAHWEH alle volken zal treffen die zich stationeren tegen JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter: hun vlees zal verrotten terwijl men op zijn voeten staat en hun ogen zullen verrotten in hun holten en hun tong zal verrotten in hun mond.
13 En het zal zijn in die dag dat veel verwarring van JAHWEH in hen zal komen. En elk zal de hand van zijn naaste vasthouden en zijn hand gaat op tegen de hand van zijn naaste.
14 En ook JudaJuda = lof zal vechten in JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter en het vermogen van alle naties rondom wordt verzameld, goud en zilver en kledingstukken, een uitermate veelheid.
15 En zo zal de plaag zijn van het paard, het muildier, de kameel en de ezel en elk beest dat zal zijn in de legerkampen, als deze plaag.
16 En het zijn dat elke resterende van alle naties die tegen JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter komen, zo vaak opgaan als van jaar tot jaar, om de Koning te aanbidden, JAHWEH van legermachten, en om de feestviering van de hutten te vieren. 41 En jullie vieren het, een viering voor JAHWEH, zeven dagen in het jaar. Het is een aionische verordening. In de zevende maand zullen jullie het vieren.
42 In de hutten zullen jullie verblijven, zeven dagen, iedere ingeborene van Israël. Zij zullen in de hutten verblijven (SW)
[Lev. 23:41,42]

17 En het zal zijn dat wie van de families van de aarde niet zal opgaan naar JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter om de Koning te aanbidden, JAHWEH van legermachten, dat over hen de stortbui niet zal komen.
18 En indien een familie uit EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. van de witte woestijn niet zal opgaan en de neerslag niet op hen komt, dan is het de slag waarmee JAHWEH de naties zal treffen die niet opgaan om de feestviering van de hutten te vieren.
19 Dit zal de zonde zijn van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. van de witte woestijn en de zonde van alle naties die niet zullen opgaan om de feestviering van de hutten te vieren.
20 In die dag zal op de oogkleppen van het paard zijn: heiligheid aan JAHWEH. En de potten in het huis van JAHWEH zullen zijn als de besprengschalen vóór het altaar.
21 En elke pot in JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter en in JudaJuda = lof zal heiligheid worden voor JAHWEH van legermachten. En allen die offeren zullen komen en zij nemen er van en zij koken er in. En de Kanaäniet zal in die dag niet meer in het huis van JAHWEH van legermachten zijn.Terug naar de indexpagina
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.