Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
DaniŽl
Hoofdstuk 10

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 In jaar drie van CyrusCyrus (ook: Kores) = herder of zon, koning van PerziŽPerziŽ = zuiver of prachtig, werd een zaak onthuld aan DaniŽlDaniŽl = mijn rechter is God, wiens naam BeltesassarBeltesassar = bescherm het leven van de koning geroepen wordt; de zaak was waarheid en het leger was groot. En hij begreep de zaak en begrip kwam tot hem in het gezicht.
2 In die dagen was ik, DaniŽlDaniŽl = mijn rechter is God, drie zevens van dagen aan het rouwen.
3 Brood van begeerde kwaliteit at ik niet en vlees en wijn kwamen niet in mijn mond en ik smeerde mij niet in tot aan het vervullen van drie zevens van dagen.
4 En in de vier en twintigste dag van de eerste maand was ik aan de kant van de grote rivier, de HiddekelHiddekel = Tigris = rivier van Igina.
5 En ik hief mijn ogen op en ik zag, en aanschouw, ťťn man gekleed in linnen. En zijn taille was omgord met gewaarmerkt goud van UfazUfaz - dorst naar fijn goud.
6 En zijn lichaam was als topaas en zijn aangezicht was als de verschijning van een bliksemflits en zijn ogen waren als fakkels van vuur en zijn armen en zijn voeten als de fonkeling van fonkelend koper en het geluid van zijn woorden was als het geluid van een schare. 13 en in het midden van de kandelaren iemand als een mensenzoon, gekleed zijnde, reikend tot de voeten en bij de borsten omgord zijnde met een gouden gordel.
14 Zijn įhoofd nu en de haren zijn wit als witte wol, als sneeuw, en Zijn įogen zijn als een vuurvlam,
15 en Zijn įvoeten waren als wit brons, als opgevuurd in een oven, en de stem van Hem was als het geluid van vele wateren. (SW)
[Openb. 1:13-15]

7 En alleen ik, DaniŽlDaniŽl = mijn rechter is God, zag het gezicht en de mannen die met mij waren zagen het gezicht niet. Niettemin viel een grote beving op hen en zij renden weg om zich te verschuilen.
8 En ik bleef alleen achter en ik zag dit grote gezicht. En er bleef in mij geen energie over en mijn pracht werd van mij getransformeerd in verderf en ik behield geen energie.
9 En ik hoorde het geluid van zijn woorden en toen ik het geluid van zijn woorden hoorde, raakte ik verdoofd op mijn aangezicht, met mijn aangezicht naar het land.
10 En aanschouw, een hand raakte mij aan en hij deed mij op mijn knieŽn en op mijn handpalmen heen en weer bewegen.
11 En hij zei tot mij: "DaniŽlDaniŽl = mijn rechter is God, man van begeerde kwaliteiten, begrijp de woorden die ik tot jou spreek en sta op jouw standplaats, want nu werd ik tot jou gezonden." En toen hij dit woord tot mij sprak stond ik sidderend.
12 En hij zei tot mij: "Het moet niet zo zijn dat jij vreest, DaniŽlDaniŽl = mijn rechter is God, want vanaf de eerste dag dat jij jouw hart gaf om te begrijpen en jezelf te vernederen voor het aangezicht van jouw Elohim, werden jouw woorden gehoord en kwam ik vanwege jouw woorden.
13 En de overste van het koninkrijk van PerziŽPerziŽ = zuiver of prachtig stond ťťn en twintig dagen voor mij en aanschouw, MichaŽlMichaŽl = wie is als God?, ťťn van de eerste oversten, kwam om mij te helpen; en ik werd daar gelaten, naast de koningen van PerziŽPerziŽ = zuiver of prachtig.
14 En ik ben gekomen om jou te doen begrijpen wat zal gebeuren met jouw volk in de latere van de dagen, want het visioen is toekomstig, tot de dagen."
15 En toen hij deze woorden met mij sprak, gaf ik mijn aangezicht naar de aarde en ik was verstomd.
16 En aanschouw, iemand met de gelijkenis van een zoon van de mens raakte mij op de lippen aan en ik opende mijn mond en ik sprak en ik zei tot die vůůr mij stond: "Mijn heer, door het gezicht keerden mijn weeŽn zich tegen mij en behield ik geen energie.
17 Hoe kan de dienaar van deze, mijn heer, met deze, mijn heer, spreken? En ik, vanaf nu staat er in mij geen energie en er blijft in mij geen adem over."
18 En hij ging voort en die met de verschijning van een mens raakte mij aan en hij bemoedigde mij.
19 En hij zei: "Het moet niet zo zijn dat jij vreest, man van begeerde kwaliteiten. Vrede zij met jou! Wees standvastig! Wees nu standvastig!" En terwijl hij met mij sprak vatte ik moed en ik zei: "Mijn heer zal spreken, want u bemoedigde mij."
20 En hij zei: "Weet jij waarom ik tot jou kwam? Nu zal ik terugkeren om te vechten met de overste van PerziŽPerziŽ = zuiver of prachtig. En ik ga uit en aanschouw, de overste van GriekenlandGriekenland = niet standvastig; de moera'ssige komt.
21 Niettemin zal ik jou vertellen wat is opgeschreven in het geschrift van de waarheid. En er is geen ťťn die zich standvastig betoonde met mij tegen dezen, behalve alleen MichaŽlMichaŽl = wie is als God?, jullie overste. Toen nu įMichael, de hoofdboodschapper, het met de duivel uitvocht, twistend over het lichaam van Mozes, durfde* hij niet een lasterend oordeel over hem te brengen, maar zei*: Moge de Heer jou berispen! (SW)[Judas 9]


Terug naar de indexpagina
Naar DaniŽl 11
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.