Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Daniël
Hoofdstuk 12

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 "En in die tijd zal MichaëlMichaël = wie is als God? opstaan, de grote overste die staat over de zonen van jouw volk. En het zal een tijd van benauwdheid zijn die niet is geweest vanaf het zijn van een natie tot aan deze tijd. En in deze tijd zal jouw volk ontsnappen, elk die gevonden wordt geschreven te zijn in de boekrol. want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals niet is voorgekomen sinds het begin van de wereld tot op °heden en ook niet meer zal voorkomen (SW)[Matt. 24:21] En nu, indien U hun zonde verdraagt! En indien niet, veeg mij alstublieft weg uit Uw rol die U schreef. (SW)[Exo. 32:32]
2 En velen van die slapen in de losse aarde van de grond zullen ontwaken, dezen tot leven van de aion en dezen tot de smaad voor afstotelijkheid van de aion. En dezen zullen weggaan in aionische kastijding, doch de rechtvaardigen in aionisch leven (SW)[Matt. 25:46]
3 En de intelligenten zullen waarschuwen als de waarschuwing van de atmosfeer en zij die leiden tot rechtvaardigheid van de velen zullen zijn als de sterren voor de aion en verder.
4 En jij, DaniëlDaniël = mijn rechter is God, stop de woorden dicht en verzegel de boekrol tot aan de tijd van het einde. En velen zullen zwenken en de kennis zal vermeerderen." En hij zegt tot mij: Jij zou de woorden van de profetie van dit °rolletje niet moeten verzegelen*, want de tijd is nabij. (SW)[Openb. 22:10]
5 En ik, DaniëlDaniël = mijn rechter is God, zag en aanschouw, twee anderen staan er; é é n hier aan de oever van de waterweg en é é n daar aan de oever van de waterweg.
6 En hij zei tot de man die gekleed was in het linnen, die boven de wateren van de waterweg was: "Tot aan wanneer is het einde van de wonderlijke dingen?"
7 En ik hoorde de man die gekleed was in het linnen, die boven de wateren van de waterweg was, en hij hief zijn rechterhand en zijn linkerhand op naar de hemelen en hij zwoer bij de Levende van de aion, dat het is voor een afgesproken tijd, afgesproken tijden en een halve. En als het verbrijzelen van de hand van het volk van heiligheid beëindigd zal worden zullen al deze dingen beëindigd worden. 5 En de boodschapper die ik waargenomen* had, staande op de zee en op het land, tilt* zijn °rechterhand op naar de hemel,
6 en zweert* bij de Levende voor de aionen van de aionen, Die de hemel schept* en al wat er in is, en de aarde en al wat in haar is en de zee en al wat in haar is, dat er geen tijd meer zal zijn (SW)
[Openb. 10:5,6]
En hij zal uitspraken uitspreken om de Allerhoogste opzij te zetten en de allerhoogsten van de heiligen zal hij uitputten en hij is van plan om gestelde tijden en bevelen te veranderen; en zij zullen in zijn hand gegeven worden tot een tijd en tijden en een deel van een tijd. (SW)[Dan. 7:25]
8 En ik hoorde en ik begreep niet. En ik zei: "Mijn heer, wat is er na deze dingen?"
9 En hij zei: "Ga, DaniëlDaniël = mijn rechter is God, want de woorden zijn dichtgestopt en verzegeld tot aan het einde van de tijd.
10 Velen zullen zichzelf zuiveren en zij zullen zichzelf wit maken en zij zullen gelouterd worden, en de slechten zullen slecht handelen. Niemand van de bozen zal het begrijpen, maar de intelligenten, zij zullen begrijpen. Laat de beschadiger nog beschadigen* en laat de vuile nog vuiler zijn* en laat de rechtvaardige nog rechtvaardigheid doen* en laat de heilige nog geheiligd* worden! (SW)[Openb. 22:11]
11 En vanaf de tijd wanneer het voortdurende wordt weggenomen en tot het geven van een troosteloze gruwel, zijn duizend tweehonderd en negentig dagen.
12 Gelukkig is de talmende en hij zal tot aan duizend driehonderd vijf en dertig dagen bereiken.
13 En jij, ga tot het einde en jij zal rusten. En jij zal opstaan voor jouw lot aan het einde van de dagen.

Terug naar de indexpagina
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.