Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
DaniŽl
Hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 "NebukadnessarNebukadnessar = Nabu, bescherm de erfzoon, de koning, aan allen van de volken, volksgroepen en taalgroepen, die vertoeven op heel de aarde. Jullie welzijn zal groot worden.
2 De tekenen en de verbazingwekkende daden die de Allerhoogste Eloah met mij doet, het is voor mij gepast ze te onthullen.
3 Zijn tekenen, hoe immens, en Zijn verbazingwekkende daden, hoe krachtig! Zijn koninkrijk is een koninkrijk van de aion en Zijn rechtsmacht is met generatie na generatie.
4 Ik, NebukadnessarNebukadnessar = Nabu, bescherm de erfzoon, was ontspannen in mijn huis en florerend in mijn paleis.
5 Ik nam een droom waar en die verschrikte mij en de voortekenen op mijn bed en de visioenen in mijn hoofd maakten mij geagiteerd.
6 En vanaf mij werd een decreet uitgevaardigd om alle wijze mannen van BabelBabel = verwarring voor mij te brengen, opdat zij mij de interpretatie van de droom bekend zouden maken.
7 Toen kwamen de geleerden, de magiŽrs, de ChaldeeŽn en de lotzieners binnen en ik zei de droom voor hen, maar zij maakten zijn interpretatie niet aan mij bekend.
8 En als laatste ging voor mij DaniŽlDaniŽl = mijn rechter is God binnen, wiens naam is BeltesassarBeltesassar = bescherm het leven van de koning, naar de naam van mijn eloah. En omdat er een geest van heilige elohim in hem is, en de droom voor hem, zei ik:
9 BeltesassarBeltesassar = bescherm het leven van de koning, bevelhebber van de geleerden, omdat ik weet dat een geest van de heilige elohim in jou is en geen enkel geheim voor jou moeite geeft, hoor de visioenen van mijn droom die ik waarnam en zeg mij zijn interpretatie.
10 En de visioenen in mijn hoofd op mijn bed waren deze: Ik nam waar en zie, een eik in het midden van de aarde en zijn hoogte was enorm.
11 En de eik groeide en hij werd krachtig en zijn hoogte reikte tot de hemelen; en hij is waarneembaar tot het uiteinde van heel de aarde.
12 En zijn gebladerte was gracieus en zijn bestoven vruchten waren enorm en er was levensonderhoud voor alles wat in hem was. Onder hem vond het dier van het veld schaduw en in zijn grote takken vertoefden de vogels van de hemelen en al het vlees had voedsel voor zichzelf.
13 Ik was waarnemend in de visioenen van mijn hoofd op mijn bed en zie, een heilige wakkermaker stapte van de hemelen af,
14 met vermogen roepend. En hij zei zo: Geselt de eik en hakt zijn grote takken af; schudt zijn gebladerte af en verstrooit zijn bestoven vruchten. Het dier zal van onder hem wegtrekken en de vogels van zijn grote takken.
15 Maar de stronk van zijn wortels laten jullie in de aarde, in een band van ijzer en koper, in de vegetatie van het veld. En in de dauw van de hemelen zal hij nat gemaakt worden en laat zijn deel zijn met het dier in het kruid van de aarde.
16 Zijn hart zal gewijzigd worden van de sterveling en er zal een hart van een dier aan hem verleend worden en zeven seizoenen zullen over hem verder gaan.
17 In het afhouwingsdecreet van de wakkermakers is de beschikking en in het gezegde van heiligen het verzoek, met de intentie dat de levenden zullen weten dat de Allerhoogste de autoriteit heeft in het koninkrijk van de sterveling. En Hij geeft het aan wie Hij wil en de lage van de stervelingen richt Hij er over op.
18 Dit is de droom die ik, koning NebukadnessarNebukadnessar = Nabu, bescherm de erfzoon, waarnam. En jij, BeltesassarBeltesassar = bescherm het leven van de koning, zeg de interpretatie, alles, omdat alle wijze mannen van mijn koninkrijk niet in staat zijn de interpretatie aan mij bekend te maken. Maar jij, jij bent in staat, want de geest van de heilige elohim is in jou.
19 Toen was DaniŽlDaniŽl = mijn rechter is God, wiens naam is BeltesassarBeltesassar = bescherm het leven van de koning, ongeveer ťťn uur perplex en zijn terugkerende gedachten maakten hem geagiteerd. De koning antwoordde en zei: BeltesassarBeltesassar = bescherm het leven van de koning, de droom en de interpretatie, het moet niet zo zijn dat zij jou geagiteerd maken. BeltesassarBeltesassar = bescherm het leven van de koning antwoordde en zei: Mijn heer, moge de droom zijn voor wie u haten en zijn interpretatie voor uw benauwers!
20 De eik die u waarnam, dat hij groeide en krachtig werd en zijn hoogte reikte tot de hemelen en waarneembaar was voor heel de aarde,
21 en zijn gebladerte was gracieus en zijn bestoven vruchten waren enorm en levensonderhoud voor alles in hem, onder hem vertoefde het dier van het veld en in zijn grote takken vertoefden de vogels van de hemelen,
22 dat bent u, koning, want u groeide en u werd krachtig en uw grootsheid groeide en ze reikte tot de hemelen en uw autoriteit was tot aan het uiteinde van de aarde.
23 En dat de koning een heilige wakkermaker waarnam, afstappend vanaf de hemelen en zeggend: Geselt de eik neer en schaadt hem, maar laat de stronk van zijn wortels in de aarde, in een band van ijzer en koper, in de vegetatie van het veld, en met de dauw van de hemelen zal hij nat gemaakt worden en met het dier van het veld is zijn deel, totdat zeven seizoenen over hem verder zullen gaan,
24 dit, koning, is de interpretatie. Het is het afhouwingsdecreet van de Allerhoogste, dat reikt over mijn heer, de koning.
25 Want u zullen zij voortdrijven van de sterveling en met het dier van het veld zal uw vertoefplaats zijn, en zij zullen u het kruid voeden, als ossen, en door de dauw van de hemelen zal u nat gemaakt worden. En zeven seizoenen zullen over u verder gaan, totdat u zal weten dat de Allerhoogste de autoriteit heeft in het koninkrijk van de sterveling. En aan wie Hij wil geeft Hij het.
26 En dat zij zeiden om de stronk bij zijn wortels, die van de eik, te laten: uw koninkrijk zal voor u blijven vanaf dat u zal weten dat rechtsmacht van de hemelen komt.
27 Alleen, koning, mijn raadgeving zal gepast voor u zijn. En ruk uw zonden af in rechtvaardigheid en uw verdorvenheden door genadig te zijn voor de nederigen, indien er verlenging van dagen zal zijn zonder uw zorg."
28 Dit alles kwam over NebukadnessarNebukadnessar = Nabu, bescherm de erfzoon, de koning,
29 aan het einde van twaalf maanden, toen hij aan het rondwandelen was op het paleis van het koninkrijk van BabelBabel = verwarring.
30 De koning antwoordde en zei: "Is dit niet het grote BabelBabel = verwarring dat ik bouwde tot huis van het koninkrijk, met het vermogen van mijn beveiliging en tot achting van mijn eer?"
31 Terwijl de uitspraak nog in de mond van de koning was viel er een stem van de hemelen: "Tot u is het gezegd geworden, NebukadnessarNebukadnessar = Nabu, bescherm de erfzoon, de koning. Het koninkrijk is van u verlopen.
32 En vanaf de sterveling zullen zij u voortdrijven en met het dier van het veld zal uw vertoefplaats zijn. En zij zullen u voeden met het kruid, zoals ossen. En zeven seizoenen zullen over u verder gaan, totdat u zal weten dat de Allerhoogste de autoriteit heeft in het koninkrijk van de sterveling en dat Hij het geeft aan wie Hij wil.
33 In dat uur verzamelde de uitspraak zich over NebukadnessarNebukadnessar = Nabu, bescherm de erfzoon. Vanaf de sterveling werd hij voortgedreven en hij at het kruid zoals ossen en door de dauw van de hemelen werd zijn lijf nat gemaakt, totdat zijn haar groeide als de veren van de gieren en zijn klauwen als die van de vogels.
34 "En aan het eind van de dagen tilde ik, NebukadnessarNebukadnessar = Nabu, bescherm de erfzoon, mijn oog op naar de hemelen en mijn kennis keerde terug op mij. En ik zegende de Allerhoogste en de Levende van de aion prees en eerde ik, want Zijn rechtsmacht is een rechtsmacht van de aion en Zijn koninkrijk is bij generatie na generatie.
35 En allen die op de aarde vertoeven worden als niets geacht. Naar Zijn willen doet Hij door de strijdmacht van de hemelen en met die vertoeven op de aarde. En niemand zal eigenlijk in zijn hand botsen en tot Hem zeggen: Wat doet u?
36 Op de vastgestelde tijd keerde mijn kennis op mij terug. Voor de achting van mijn koninkrijk en mijn eer en mijn uitstraling keerde hij terug op mij. En mijn gevolg en mijn rijksgenoten zochten mij en ik werd over mijn koninkrijk in ere hersteld en uitnemende grootsheid werd aan mij toegevoegd.
37 Nu prijs en verhoog en eer ik, NebukadnessarNebukadnessar = Nabu, bescherm de erfzoon, de koning van de hemelen, want al Zijn daden zijn juistheid en Zijn paden zijn berechting en die in trots wandelen is Hij in staat omlaag te brengen."

Terug naar de indexpagina
Naar DaniŽl 5
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.