Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Daniël
Hoofdstuk 7

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 In jaar één van BelsassarBelsassar = Bel, bescherm de koning, koning van BabelBabel = verwarring, nam DaniëlDaniël = mijn rechter is God een droom waar en visioenen van zijn hoofd, op zijn bed. Toen schreef hij de droom op en hij zei het begin van de zaken.
2 DaniëlDaniël = mijn rechter is God antwoordde en zei: "Ik was in mijn visioen aan het waarnemen vannacht, en aanschouw, vier winden van de hemelen stormden tevoorschijn naar de grote zee.
3 En vier monsterachtige dieren kwamen op vanaf de zee, deze verschilde van deze. 1 En ik stond* op het zand van de zee en ik nam* een wild beest waar, oprijzend uit de zee, hebbende tien horens en zeven hoofden, en op zijn °horens tien diademen en op zijn °hoofden namen van godslastering.
2 En het wilde beest dat ik waarnam* was als een luipaard en zijn °voeten waren als van een beer en zijn mond was als de mond van een leeuw. En de draak geeft* hem zijn °kracht en zijn °troon en groot gezag. (SW)
[Openb. 13;1,2]

4 Het oostelijke was als een leeuwin en op haar zijn vleugels van een gier. Ik nam waar totdat de vleugels van haar uitgetrokken werden. En zij werd opgetild van de aarde en op twee voeten gesteld als een sterveling en haar werd het hart van een sterveling verleend.
5 En aanschouw, een ander dier, een tweede, gelijkend op een berin en voor één gedeelte werd zij opgericht. En er waren drie ribben in haar mond, tussen haar tanden. En zij zeiden zo tot haar: Sta op, verslind een enorme hoeveelheid vlees.
6 In plaats hiervan was ik aan het waarnemen en aanschouw, een ander dier, als een luipaardin en zij had vier vleugels, die van wat vliegt, op haar gebogen rug; en het dier had vier hoofden. En haar werd rechtsmacht verleend.
7 Ik was in plaats hiervan aan het waarnemen in de visioenen van de nacht, en zie!, een vierde dier, schrikwekkend en vreselijk en uitermate krachtig. En zij had monsterachtige tanden van ijzer, verslindend en verpulverend en het overblijfsel verstampte het onder haar voeten. En zij verschilde van elk dier dat vóór haar was en zij had tien horens. 3 En in de hemel werd een ander teken gezien*, en zie*, een grote draak, vurig, hebbende zeven hoofden en tien horens, en op zijn °hoofden zeven diademen.
..
13 En toen de draak zag* dat hij geworpen* was op de aarde, vervolgt hij de vrouw die de mannelijke had gebaard (SW)
[Openb. 12;3,13]

8 Ik overpeinsde de horens en zie, een ander beetje van een hoorn kwam tussen hen op en drie van de horens, de oostelijke, werden vóór haar tot stompjes gehakt. En zie, er waren in deze hoorn ogen als ogen van de sterveling en een mond die monsterachtige dingen uitsprak. 5 En hem werd een mond gegeven*, grote dingen en godslasteringen sprekend en hem werd gezag gegeven* om te doen*, twee-en-veertig maanden.
6 En hij opent* zijn °mond met godslasteringen tegen °God om Zijn Naam te lasteren* en Zijn tabernakel en de in de hemel wonenden. (SW)
[Openb. 13:5,6]

9 Ik was aan het waarnemen, totdat tronen werden gesitueerd en de Verplaatser van Dagen zat. Zijn kleding was bleek als sneeuw en het haar van Zijn hoofd was als smetteloze wol, Zijn troon was opflakkeringen van een vlam, zijn rollende wielen een laaiende vlam. En ik nam* tronen waar en zij zijn op hen gezeten*. En aan hen werd oordeel gegeven*. En de zielen van de onthoofden vanwege het getuigenis van Jezus en vanwege het woord van °God en ieder die niet het wilde beest noch het beeld er van aanbidden* en niet het teken op het voorhoofd of op hun °hand kregen*, leven* ook, en zij heersen* met de Christus duizend jaren. (SW)[Openb. 20:4] - Zijn °hoofd nu en de haren zijn wit als witte wol, als sneeuw, en Zijn °ogen zijn als een vuurvlam, (SW)[Openb. 1:14] [Commentaar]
Verplaatser.
De meeste vertalingen hebben hier "Oude van dagen," maar het Aramese woord (ATIQ, Str. 6268) heeft hier meer de gedachte in zich aan "iets verplaatsen."

André Piet schreef hierover:

"Maar dan nog iets over “de Oude van dagen” waarvan in vrijwel alle vertalingen in Dan.7:9,13 en 22 sprake is. De Concordant Version geeft weer: “Transferrer of Days”, dat is “Verplaatser van dagen”. Hoe zit dat? Het Aramese woord hier (ATIQ, Str. 6268) komt alleen in Daniel 7 voor. De stam van dit woord heeft de primaire gedachte van verplaatsen in zich. In Gen.12:8: “toen brak hij op” of in Job 9:5: “Hij verplaatst de bergen…” (zie ook Job 14:18 en 18:4). Met deze betekenis komt de vertaling “Verplaatser van dagen” in Daniel 7 in een opmerkelijk licht te staan. Want wat doet de “Verplaatser van dagen”? Hij maakt dat de periode (lees: de dag) van heerschappij van de vier beesten ten einde komt en plaats maakt voor “de Dag van de Zoon des Mensen” (Luc.17:24). Zodat de titel “Verplaatser van dagen” perfect overeenkomt met de functie die Hij in Daniel 7 vervult!"


10 En een stroom van een vlam aan de voorkant ging voor Hem uit en duizenden van duizenden verrichtten dienst voor Hem. En tienduizend van tienduizenden stonden voor Hem op. De berechting was gezeten en boekrollen werden geopend. En ik nam* waar en ik hoor* het geluid van vele boodschappers rond de troon en van de levende wezens en van de oudsten en het aantal van hen was tienduizenden tienduizenden en duizenden duizenden (SW)[Openb. 5:11] - En ik nam* de doden waar, de groten en de kleinen, staande voor de troon. En rollen werden geopend*. En een ander rolletje werd geopend*, dat is van het leven, en de doden werden geoordeeld* naar het geschrevene in de rollen, naar hun °werken (SW)[Openb. 20:12]
11 Ik dan was aan het waarnemen door het geluid van de monsterachtige zaken die de hoorn uitsprak; ik was aan het waarnemen totdat het dier werd terechtgesteld en haar lijf werd vernietigd en zij werd verleend aan het gloeien van het vuur.
12 En de overigen van de dieren, hun autoriteit deed men verlopen, maar hen werd verlenging van leven verleend, tot aan een vastgestelde tijd en tijdstip.
13 Ik was aan het waarnemen in de visioenen van de nacht en aanschouw, met de wolken van de hemelen kwam iemand aan als een zoon van een sterveling. Hij was tot aan de Verplaatser van Dagen en men bracht Hem naderbij, voor Hem. En dan zal het teken van de Zoon van de mens verschijnen in de hemel en dan zullen alle °stammen van het land zichzelf slaan en zij zullen de Zoon van de mens zien, komend op de wolken van de hemel, met kracht en veel heerlijkheid. (SW)[Matt. 24:30] [Commentaar]
Verplaatser.
De meeste vertalingen hebben hier "Oude van dagen," maar het Aramese woord (ATIQ, Str. 6268) heeft hier meer de gedachte in zich aan "iets verplaatsen."

André Piet schreef hierover:

"Maar dan nog iets over “de Oude van dagen” waarvan in vrijwel alle vertalingen in Dan.7:9,13 en 22 sprake is. De Concordant Version geeft weer: “Transferrer of Days”, dat is “Verplaatser van dagen”. Hoe zit dat? Het Aramese woord hier (ATIQ, Str. 6268) komt alleen in Daniel 7 voor. De stam van dit woord heeft de primaire gedachte van verplaatsen in zich. In Gen.12:8: “toen brak hij op” of in Job 9:5: “Hij verplaatst de bergen…” (zie ook Job 14:18 en 18:4). Met deze betekenis komt de vertaling “Verplaatser van dagen” in Daniel 7 in een opmerkelijk licht te staan. Want wat doet de “Verplaatser van dagen”? Hij maakt dat de periode (lees: de dag) van heerschappij van de vier beesten ten einde komt en plaats maakt voor “de Dag van de Zoon des Mensen” (Luc.17:24). Zodat de titel “Verplaatser van dagen” perfect overeenkomt met de functie die Hij in Daniel 7 vervult!"


14 En Hem werd rechtsmacht verleend en achting en een koninkrijk, en alle volken en volksgroepen en taalgroepen zullen Hem dienen. Zijn rechtsmacht is een rechtsmacht van de aion, die niet zal verlopen en Zijn koninkrijk zal niet beperkt worden. En de zevende boodschapper trompettert*. En er kwamen* luide stemmen in de hemel, zeggende: Het koninkrijk van de wereld werd* van onze °Heer en van Zijn °Christus en Hij zal heersen in de aionen van de aionen (SW)[Openb. 11:15]
15 Mijn geest raakte van streek, van mij, DaniëlDaniël = mijn rechter is God, binnenin zijn schede. En de visioenen van mijn hoofd maakten mij geagiteerd.
16 Ik naderde één van die opstaan en voor de zekerheid verzocht ik hem over dit alles. En hij sprak tot mij en hij maakte mij de interpretatie van de zaken bekend.
17 Deze monsterachtige dieren, deze vier, vier koningen zullen opstaan van de aarde.
18 Maar de allerhoogsten van de heiligen zullen het koninkrijk ontvangen en zij zullen het koninkrijk bewaren tot aan de aion en tot aan de aion van de aionen. En er zal niet langer nacht zijn en zij hebben geen lamplicht nodig en licht van de zon, want de Here °God zal hen verlichten en zij zullen regeren voor de aionen van de aionen. (SW)[Openb. 22:5] - [Commentaar]
"allerhoogsten van de heiligen"

We moeten bij het lezen van deze uitdrukking onthouden dat het hier gaat om Israël en om een aards koninkrijk. Bij de "allerhoogsten van de heiligen" gaat het dan ook om de top van de Israëlische heiligen die straks het koninkrijk, alle aardse koninkrijken, zal gaan besturen. Kennelijk zullen niet allen van Israël deelnemen aan het besturen van de aarde.

Het gaat hier zeker niet om een titel van God, want "allerhoogsten" is meervoud.

Wim Janse

19 Toen wilde ik zekerheid over het vierde dier, dat zij verschillend was van hen allen, uitermate schrikwekkend. Haar tanden waren van ijzer en haar klauwen van koper, verslindend en verpulverend en het overblijfsel stampend met haar voeten,
20 en over de tien horens die op haar hoofd waren en dat een andere op kwam en de drie eerdere vóór haar vielen. En deze hoorn met haar ogen en mond sprak monsterachtige dingen uit. En haar waarneming was groter dan van haar deelgenoten.
21 Ik was aan het waarnemen en deze hoorn was een aanval op de heiligen aan het doen en had de overhand over hen, En hem werd gegeven* strijd te voeren* met de heiligen en hen te overwinnen*, en hem werd gezag gegeven* over iedere stam en volk en taal en natie. (SW)[Openb. 13:7]
22 totdat de Verplaatser van Dagen aankwam en berechting werd verleend aan deallerhoogsten van de heiligen en de vastgestelde tijd kwam. En de heiligen beveiligden het koninkrijk. En ik nam* tronen waar en zij zijn op hen gezeten*. En aan hen werd oordeel gegeven*. En de zielen van de onthoofden vanwege het getuigenis van Jezus en vanwege het woord van °God en ieder die niet het wilde beest noch het beeld er van aanbidden* en niet het teken op het voorhoofd of op hun °hand kregen*, leven* ook, en zij heersen* met de Christus duizend jaren. (SW)[Openb. 20:4] [Commentaar]
Verplaatser.
De meeste vertalingen hebben hier "Oude van dagen," maar het Aramese woord (ATIQ, Str. 6268) heeft hier meer de gedachte in zich aan "iets verplaatsen."

André Piet schreef hierover:

"Maar dan nog iets over “de Oude van dagen” waarvan in vrijwel alle vertalingen in Dan.7:9,13 en 22 sprake is. De Concordant Version geeft weer: “Transferrer of Days”, dat is “Verplaatser van dagen”. Hoe zit dat? Het Aramese woord hier (ATIQ, Str. 6268) komt alleen in Daniel 7 voor. De stam van dit woord heeft de primaire gedachte van verplaatsen in zich. In Gen.12:8: “toen brak hij op” of in Job 9:5: “Hij verplaatst de bergen…” (zie ook Job 14:18 en 18:4). Met deze betekenis komt de vertaling “Verplaatser van dagen” in Daniel 7 in een opmerkelijk licht te staan. Want wat doet de “Verplaatser van dagen”? Hij maakt dat de periode (lees: de dag) van heerschappij van de vier beesten ten einde komt en plaats maakt voor “de Dag van de Zoon des Mensen” (Luc.17:24). Zodat de titel “Verplaatser van dagen” perfect overeenkomt met de functie die Hij in Daniel 7 vervult!"


23 Zo zei hij: Het vierde dier is het vierde koninkrijk dat op de aarde zal zijn. Dat zal verschillend zijn van alle koninkrijken en het zal heel de aarde verslinden en het zal haar dorsen en het zal haar verpulveren.
24 En de tien horens. Van haar koninkrijk zullen tien koningen opstaan en een ander zal na hen opstaan en hij zal verschillend zijn van de oostelijken en hij zal drie koningen omlaag brengen. En de tien horens die jij waarnam* zijn tien koningen, die nog geen koninkrijk ontvangen* hebben, maar verkrijgen een uur gezag als koningen, met het wilde beest. (SW)[Openb. 17:12]
25 En hij zal uitspraken uitspreken tegen de Allerhoogste en de allerhoogsten van de heiligen zal hij doen verslijten en hij is van plan om vastgestelde tijden en een edict te wijzigen; en zij zullen in zijn hand verleend worden tot een tijd en tijden en de helft van een tijd. 7 En ik hoorde de man die gekleed was in het linnen, die boven de wateren van de waterweg was, en hij hief zijn rechterhand en zijn linkerhand op naar de hemelen en hij zwoer bij de Levende van de aion, dat het is voor een afgesproken tijd, afgesproken tijden en een halve. En als het verbrijzelen van de hand van het volk van heiligheid beëindigd zal worden zullen al deze dingen beëindigd worden. (SW)[Dan. 12:7]
26 En de berechting zal zitten en zijn autoriteit zal men doen verlopen, om uit te roeien en te vernietigen tot aan het eindpunt.
27 En het koninkrijk en de rechtsmacht en de grootsheid van de koninkrijken onder alle hemelen werd verleend aan het volk van de allerhoogsten van de heiligen. Zijn koninkrijk is een aionisch koninkrijk en alle autoriteiten zullen hem dienen en zij zullen luisteren. En ik nam* tronen waar en zij zijn op hen gezeten*. En aan hen werd oordeel gegeven*. En de zielen van de onthoofden vanwege het getuigenis van Jezus en vanwege het woord van °God en ieder die niet het wilde beest noch het beeld er van aanbidden* en niet het teken op het voorhoofd of op hun °hand kregen*, leven* ook, en zij heersen* met de Christus duizend jaren. (SW)[Openb. 20:4] - En de zevende boodschapper trompettert*. En er kwamen* luide stemmen in de hemel, zeggende: Het koninkrijk van de wereld werd* van onze °Heer en van Zijn °Christus en Hij zal heersen in de aionen van de aionen. (SW)[Openb. 11:15]
28 Zo is het eindpunt van de zaak. Ik, DaniëlDaniël = mijn rechter is God, mijn enorm terugkerende gedachten maakten mij geagiteerd en mijn uitstraling wijzigde zich op mij, maar ik bewaarde de zaak in mijn hart."

Terug naar de indexpagina
Naar Daniël 8
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.