Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Deuteronomium
Hoofdstuk 16

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 "Neem de maand van AbibAbib = verse groei, korenaar in acht en bereid PesachPesach = de maaltijd die de Joden houden ter herinnering aan de uittocht uit Egypte voor JAHWEH, jouw Elohim, want in de maand van AbibAbib = verse groei, korenaar deed JAHWEH, jouw Elohim, jou in de nacht uitgaan uit EgypteEgypte = (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn). 5 In de eerste maand, in de veertiende van de maand, tussen de avonden, is het pascha aan JAHWEH.
6 En in de vijftiende van deze maand is de viering van de ongezuurde broden aan JAHWEH. Zeven dagen zullen jullie ongezuurde broden eten.
7 In de eerste dag zal er voor jullie een bijeenkomst van heiligheid zijn, Jullie zullen geen enkel werk of dienst doen.
8 En jullie zullen een vuuroffer naderbij brengen aan JAHWEH, zeven dagen. In de zevende dag is er een bijeenkomst van heiligheid; Jullie zullen geen enkel werk van dienstbaarheid doen. (SW)
[Lev. 23:5-8]

2 En jij offert het pascha aan JAHWEH, jouw Elohim, uit het kleinvee en het grootvee, in de plaats die JAHWEH, jouw Elohim, zal kiezen om Zijn naam daar te doen verblijven.
3 Jij zal daarbij geen zuurdesem eten. Zeven dagen zal jij daarbij ongezuurde broden eten, brood van vernedering - want in dringende haast ging jij uit het land van EgypteEgypte = (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn), opdat jij de dag zal gedenken van jouw uitgaan uit het land van EgypteEgypte = (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn), alle dagen van jouw levenmv. 6 Uw roem is niet goed. Hebben jullie niet waargenomen dat een beetje zuurdeeg het hele deeg zuurt?
7 Ruim* dan het oude zuurdeeg op, opdat jullie vers deeg mogen zijn. Jullie zijn immers ongezuurd! Want ook ons paaslam, Christus, werd geslacht*.
8 Laten wij daarom het feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van kwaad en boosaardigheid, maar met ongezuurd brood van oprechtheid en waarheid (SW)
[1Kor. 5:6-8]

4 En er zal bij jou geen gist gezien worden in heel jouw grondgebied, zeven dagen. En niets van het vlees dat jij zal offeren in de avond van de eerste dag, zal overnachten tot de ochtend.
5 Jij zal niet in staat zijn het pascha te offeren in n van jouw poorten die JAHWEH, jouw Elohim, aan jou geeft,
6 maar alleen op de plaats die JAHWEH, jouw Elohim, zal kiezen om Zijn naam te doen verblijven. Daar zal jij het pascha offeren, in de avond, bij het ondergaan van de zon, de afgesproken tijd van jouw uitgaan uit EgypteEgypte = (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn).
7 En jij kookt en jij eet in de plaats die JAHWEH, jouw Elohim, daarvoor zal kiezen. En jij wendt je om in de ochtend en jij gaat naar jouw tenten.
8 Zes dagen zal jij ongezuurde broden eten en in de zevende dag is er een vrijheidsbeperking voor JAHWEH, jouw Elohim, en zal jij geen werk doen.
9 Jij zal voor jezelf zeven weken nummeren; van het beginnen van de zeis in het staande koren zal jij beginnen zeven weken te nummeren.
10 En jij doet een feestviering van weken voor JAHWEH, jouw Elohim, met een bijdrage van een vrijwillig offer van jouw hand, dat jij zal geven, zoals JAHWEH, jouw Elohim, jou zegent. En in de vervulling van de Pinksterdag waren zij allen in dezelfde plaats samengekomen. (SW)[Hand. 2:1]
11 En jij verheugt je voor het aangezicht van JAHWEH, jouw Elohim, jij en jouw zoon en jouw dochter en jouw dienaar en jouw dienstmeisje en de LeviLevi = aanhankelijk, aanhangeret die in jouw poorten is en de tijdelijke verblijver en de wees en de weduwe die in jouw midden is, in de plaats die JAHWEH, jouw Elohim, zal kiezen om daar Zijn naam te doen verblijven.
12 En jij gedenkt dat jij dienaar was in EgypteEgypte = (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn), en jij doet deze statuten.
13 En wat betreft de feestviering van de hutten: jij zal voor jouzelf zeven dagen houden tijdens jou inzamelen vanaf jouw dorsvloer en vanaf jouw wijnvat. 33 En JAHWEH spreekt tot Mozes, zeggend:
34 Spreek tot de zonen van Isral, zeggend: In de vijftiende dag van deze zevende maand is de viering van de hutten, zeven dagen voor JAHWEH.
35 In de eerste dag is er een bijeenkomst van heiligheid. Jullie zullen geen enkel werk van dienstbaarheid doen.
36 Zeven dagen zullen jullie een vuuroffer naderbij brengen aan JAHWEH. In de achtste dag is er voor jullie een bijeenkomst van heiligheid en jullie brengen een vuuroffer naderbij aan JAHWEH. Het is een dag van terughouding. Jullie zullen geen enkel werk van dienstbaarheid doen. (SW)
[Lev. 23:33-36]

14 En jij verheugt je in jouw feestviering, jij en jouw zoon en jouw dochter en jouw dienaar en jouw dienstmeisje en de LeviLevi = aanhankelijk, aanhangeret en de tijdelijke verblijver en de wees en de weduwe die in jouw poorten zijn.
15 Zeven dagen zal jij feestenvieren voor JAHWEH, jouw Elohim, in de plaats die Hij zal kiezen. Want JAHWEH, jouw Elohim, zal jou zegenen in heel jouw opbrengst en in alle daden van jouw handen, en jij bent zeker verheugd.
16 Drie keren in het jaar zal elke mannelijke van jou verschijnen voor het aangezicht van JAHWEH, jouw Elohim, in de plaats die Hij zal kiezen: bij de feestviering van de ongezuurde broden en bij de feestviering van de weken en bij de feestviering van de hutten. En men zal niet met lege handen verschijnen voor het aangezicht van JAHWEH, En Salomo offerde driemaal des jaars brandofferen en dankofferen, op het altaar, dat hij den HEERE gebouwd had, en rookte op dat, hetwelk voor het aangezicht des HEEREN was, als hij het huis volmaakt had. (SW)[1Kon. 9:25]
17 ieder naar de gave van zijn hand, naar de zegen van JAHWEH, jouw Elohim, die Hij aan jou gaf.
18 Jij zal voor jou rechters en voormannen geven in al jouw poorten, die JAHWEH, jouw Elohim, aan jou geeft voor jouw stammen. En zij spreken recht over het volk met een rechtvaardig oordeel.
19 Jij doet het oordeel niet afbuigen, jij herkent geen gezichten en jij zal geen omkoopgeschenk aannemen, want het omkoopgeschenk maakt de ogen van wijzen blind en ondermijnt de woorden van rechtvaardigen. Jullie zullen geen ongerechtigheid doen in het oordeel. Jij zal het gezicht van de arme niet ofeffen en het gezicht van de grote niet eren. In rechtvaardigheid zal jij jouw metgezel oordelen (SW)[Lev. 19:15]
20 Rechtvaardigheid, rechtvaardigheid! zal jij najagen, opdat jij zal leven en het land zal pachten dat JAHWEH, jouw Elohim, aan jou geeft.
21 Jij zal voor jouzelf geen Asjerapaal planten, geen enkele boom, naast het altaar van JAHWEH, jouw Elohim, dat jij voor jezelf zal maken. Want hun altaren zullen jullie afbreken en hun monumenten zullen jullie breken, en hun Astartepalen zullen jullie omhakken. (SW)[Exo. 34:13]
22 En jij zal voor jezelf geen monument oprichten dat JAHWEH, jouw Elohim, haat." Jullie zullen voor jezelf geen verboden afgoden maken en jullie zullen geen gesneden dingen en monumenten voor jezelf opstellen en een stenen beeld zullen jullie in jullie land niet maken om jezelf er voor neer te buigen, want Ik, JAHWEH, ben jullie Elohim (SW)[Lev. 26:1]
Terug naar de indexpagina
Naar Deuteronomium 17
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.