Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Deuteronomium
Hoofdstuk 25

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 "Wanneer er een twist is tussen mannen en zij komen dichtbij voor het oordeel en zij spreken hen recht, dan rechtvaardigen zij de rechtvaardige en zij veroordelen de slechte.
2 En het gebeurt, indien de slechte een zoon van neerslaan is, dat de rechter hem doet vallen en hij laat hem slaan voor zijn aangezicht, als quotum naar het getal van zijn slechtheid.
3 Veertig slagen doet men hem slaan. Men zal niet toevoegen, opdat men niet toevoegt te slaan boven deze vele slagen. Jouw broeder wordt onteerd voor jouw ogen. Van Joden kreeg* ik vijf maal de veertig min ťťn slagen, (SW)[2Kor. 11:24]
4 Jij zal een stier bij zijn dorsen niet muilbanden. Want de Schrift zegt: een dorsende os zul je niet muilkorven, en de werker is zijn loon waard. (SW)[1Tim. 5:18]
5 Wanneer broeders samen wonen en ťťn van hen sterft en er is voor hem geen zoon, zal de vrouw van de dode niet naar buiten gaan, naar een onbekende man; haar zwager zal tot haar komen en haar voor zich tot vrouw nemen en hij sluit het zwagerhuwelijk met haar.
6 En het zal zijn: de eerstgeborene die zij zal baren zal de naam van zijn broeder, de dode, dragen, en zijn naam zal niet uit IsraŽlIsraŽl = strijder van God uitgewist worden. En Juda zegt tot Onan: Kom jij tot de vrouw van jouw broer en trouw haar in plaats van jouw broer en verwek zaad voor jouw broer (SW)[Gen. 38:8]
7 En indien de man niet geneigd is zijn schoonzuster te nemen, dan gaat zijn schoonzuster naar de poort, naar de oudsten, en zij zegt: Mijn zwager weigert op te staan voor de naam van zijn broeder in IsraŽlIsraŽl = strijder van God, hij wil geen zwagerhuwelijk met mij sluiten.
8 Dan roepen de oudsten van zijn stad tot hem en zij spreken met hem. En hij staat en hij zegt: Ik ben niet geneigd haar te nemen.
9 En zijn schoonzuster komt dicht bij hem, voor de ogen van de oudsten, en zij trekt zijn sandaal van zijn voet en zij spuugt in zijn gezicht. En zij antwoordt en zij zegt: Zo zal gedaan worden met de man die niet het huis van zijn broeder bouwt.
10 En zijn naam wordt in IsraŽlIsraŽl = strijder van God genoemd: Huis van de uitgetrokken wordende sandaal. 7 En dit was vroeger in IsraŽl de gewoonte voor schuldlossing en voor de inwisseling, om elke zaak te bevestigen: een man trok zijn sandaal uit en hij gaf die aan zijn naaste. En dit was het getuigenis in IsraŽl. 8 En de schuld inlossende verwant zegt tot Boaz: "Verwerf het voor jezelf," en hij trekt zijn sandaal uit. (SW)[Ruth 4:7,8]
11 Wanneer mannen een tweegevecht hebben, een man met zijn broeder, en de vrouw van de ene nadert om haar man te redden uit de hand van hem die hem slaat en zij steekt haar hand uit en zij houdt zijn schaamdelen vast,
12 dan hak jij haar handpalm af. Jouw oog zal geen medelijden hebben.
13 Er zal voor jou in jouw buidel geen steen en een andere steen zijn, een grote en een kleine.
14 Er zal voor jou in jouw huis geen efa en een andere efa zijn, een grote en een kleine.
15 Er zal voor jou een billijke, juiste steen zijn, een efa, billijk en juist zal er voor jou zijn, opdat jouw dagen verlengd zullen worden op de grond die JAHWEH, jouw Elohim, aan jou geeft.
16 Want elk die deze dingen doet, al wie onrechtvaardigheid doet, is een verafschuwing voor JAHWEH, jouw Elohim. TweeŽrlei weegsteen, tweeŽrlei efa is den HEERE een gruwel, ja die beide (SV)[Spreuk. 20:10]
17 Gedenk wat AmalekAmalek = Beeld van het vlees. De oude mens - valleibewoner tegen jou deed op de weg bij jullie uitgaan uit EgypteEgypte = (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn),
18 dat hij jou op de weg ontmoette en hij alle achterblijvenden achter jou afkortte, en jij flauw viel en vermoeid was; en hij vreesde Elohim niet.
19 En het gebeurt wanneer JAHWEH, jouw Elohim, jou rust geeft van al jouw vijanden rondom, in het land dat JAHWEH, jouw Elohim, aan jou als lotbezit geeft om het te pachten, dat jij de gedachtenis aan AmalekAmalek = Beeld van het vlees. De oude mens - valleibewoner zal uitwissen van onder de hemelen. Jij zal niet vergeten." En Amalek komt en hij vecht met IsraŽl = strijder van Godin Refidim. (SW)[Exo. 17:8]

Terug naar de indexpagina
Naar Deuteronomium 26
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.