Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Exodus
Hoofdstuk 11

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "Nog ťťn besmetting doe Ik opkomen over FaraoFarao = het grote huis en over EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn). Daarna zal hij jullie van hier wegzenden. Wanneer hij jullie uiteindelijk wegzendt, zal hij jullie uitdrijven, ja uitdrijven van hier.
2 Spreek alstublieft in de oren van het volk en zij zullen voorwerpen van zilver en voorwerpen van goud vragen, iedere man aan zijn naaste, en iedere vrouw van haar naaste."
3 En JAHWEH geeft genade aan het volk in de ogen van de EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn)naren. Ook werd de man MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen uitermate groot in het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) in de ogen van de dienaren van FaraoFarao = het grote huis en in de ogen van het volk.
4 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zegt: "Zo zegt JAHWEH: Om middernacht ga Ik uit in het midden van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn).
5 En elke eerstgeborene in het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) sterft, vanaf de eerstgeborene van FaraoFarao = het grote huis, die op zijn troon zit, tot aan de eerstgeborene van de dienares die achter de maalstenen is, en elke eerstgebore van de beesten.
6 Er zal groot geschreeuw komen in heel het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn), zoals er niet is geweest en zoals die niet weer zal zijn.
7 En aan geen van de zonen van IsraŽl wijst een hond zijn tong, van mens tot beest, opdat jullie weten dat JAHWEH onderscheid maakt tussen EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) en tussen IsraŽl.
8 Dan dalen al dezen, jouw dienaren, tot mij af en zij buigen zich voor mij neer, zeggend: 'Ga uit, jij en geheel het volk dat in jouw voetstappen volgt. En daarna ga ik uit.'" En hij gaat weg van bij FaraoFarao = het grote huis, in de hitte van boosheid.
9 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "FaraoFarao = het grote huis luistert niet naar jullie, opdat Mijn wonderen vermeerderen in het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn)."Want de Schrift zegt tegen Farao: tot dit wek* Ik u op, opdat Ik in u Mijn įkracht zou tonen* en zodat Mijn įNaam verkondigd* zou worden op de hele Aarde. (SW)[Rom. 9:17]
10 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en AšronAšron = lichtbrenger deden al deze wonderen voor het gezicht van FaraoFarao = het grote huis, en JAHWEH maakte het hart van FaraoFarao = het grote huis standvastig. En hij zond de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God niet weg van zijn land.

Terug naar de indexpagina
Naar Exodus 12
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.