Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Exodus
Hoofdstuk 13

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
2 "Heilig tot Mij elke eerstgeborene, openmakend elke baarmoeder in de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God, van de mens en van het beest. Hij is voor Mij." Want alle eerstgeborene is Mijn; van den dag, dat Ik alle eerstgeborenen in Egypteland sloeg, heb Ik Mij geheiligd alle eerstgeborenen in IsraŽl, van de mensen tot de beesten; zij zullen Mijn zijn; Ik ben de HEERE! (SV)[Num. 3:13]
3 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zegt tot het volk: "Gedenkt deze dag, waarop jullie uitgaan uit EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn), uit het huis van dienaren, want met standvastigheid van hand doet JAHWEH jullie van hier uit gaan. En er wordt geen zuurdesem gegeten.
4 Vandaag gaan jullie uit, in de maand Abib*1).
5 En het gebeurt dat JAHWEH jou brengt naar het land van de Kanašniet en de Hethiet en de Amoriet en de Chiwwiet en de Jebusiet, dat Hij aan jouw vaders zweerde aan jou te geven, een land gutsend van melk en honing. En jij dient deze dienst in deze maand.
6 Zeven dagen eet jij ongezuurde broden en in de zevende dag is er een feestviering tot JAHWEH. Laten wij daarom het feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van kwaad en boosaardigheid, maar met ongezuurd brood van oprechtheid en waarheid (SW)[1Kor. 5:8]
7 Ongezuurde broden worden gegeten, zeven dagen, en er zal bij jou geen zuurdesem gezien worden. En er zal bij jou geen gist gezien worden in heel jouw grondgebied.
8 En jij zal jouw zoon in die dag vertellen, zeggend: 'Vanwege dit doet JAHWEH dit mij, in mijn uitgaan uit EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn).
9 En het is voor jou tot teken op jouw hand en tot herinnering tussen jouw ogen, opdat het een wet van JAHWEH is in jouw mond, want met standvastige hand deed JAHWEH jou uitgaan uit EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn). Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. (SV)[Deut. 6:8]
10 En jij neemt dit statuut in acht tot haar afgesproken tijd, van dagen tot dagen.
11 En het gebeurt dat JAHWEH jou brengt naar het land van de Kanašniet, zoals Hij dat zweerde aan jou en aan jouw vaders. En Hij geeft het aan jou.
12 Dan zal jij voor JAHWEH apart zetten elk die de baarmoeder opent en al wat open maakt uit de worp van het beest dat jij van jou is. De mannelijken zijn voor JAHWEH.
13 Maar al wat open maakt van de ezel koop jij vrij met een stuk kleinvee en indien jij niet vrijkoopt, breek hem dan zijn nek. En elke eerstgeboren mens van jouw zonen koop jij vrij. 19 Al wat de baarmoeder opent, is Mijn; ja, al uw vee, dat mannelijk zal geboren worden, openende [de] [baarmoeder] [van] het grote en kleine vee.
20 Doch den ezel, die [de] [baarmoeder] opent, zult gij met een [stuk] klein vee lossen; maar indien gij hem niet zult lossen, zo zult gij hem den nek breken. Al de eerstgeborenen uwer zonen zult gij lossen, en men zal voor Mijn aangezicht niet ledig verschijnen. (SV)
[Exo. 34:19,20]

14 En gebeurt het dat jouw zoon jou morgen vraagt, zeggend: 'Wat is dit?', zeg jij dan tot hem: 'Met standvastigheid van hand deed JAHWEH ons uitgaan uit EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn), uit het huis van dienaren.
15 En het gebeurde dat FaraoFarao = het grote huis halsstarrig was om ons weg te zenden en JAHWEH doodde elke eerstgeborene in het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn), vanaf de eerstgeborene van de mens tot aan de eerstgeborene van het beest. Daarom offer ik aan JAHWEH al de mannelijken die de baarmoeder open maken, en elke eerstgeborene van mijn zonen koop ik vrij.
16 En het is tot een teken op jouw hand en tot voorhoofdsbanden tussen jouw ogen, want met standvastigheid van hand deed JAHWEH ons uitgaan uit EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn).'"
17 En het gebeurt, toen FaraoFarao = het grote huis het volk wegzond, dat Elohim hen niet gidst op de weg naar het land van de Filistijnen, dat dichtbij was. Want Elohim zei: "Opdat het volk niet spijt heeft wanneer zij oorlog zien en zij terugkeren naar EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn)."
18 En Elohim doet het volk omkeren op de weg van de wildernis, naar de Zee van het Rietgras. En de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God trokken in vijf delen op uit het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn).
19 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen neemt de botten van JozefJozef = JAHWEH heeft toegevoegd met zich mee, want hij had de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God doen zweren, zeggend: "Elohim zal op jullie opmerken, ja opmerken, en jullie zullen mijn botten met jullie vanaf hier doen opgaan." En Jozef doet de zonen van IsraŽl zweren, zeggend: Elohim zal jullie zeker bezoeken, en jullie zullen mijn beenderen van hier meenemen (SW)[Gen. 50:25]
20 En zij reisden van SukkotSukkot = hutten en zij legerden zich in EtamEtam = vesting, aan de rand van de wildernis.
21 En JAHWEH gaat overdag vůůr dag in een wolkkolom, om hen te gidsen op de weg, en 's nachts in een vuurkolom om hen licht te geven, om overdag en 's nachts te gaan.
22 En de wolkkolom verwijdert zich bij dag en de vuurkolom bij nacht niet voor het aangezicht van het volk.

1) - Abib of Aviv. Later ook bekend als Nissan.

Terug naar de indexpagina
Naar Exodus 14
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.