Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Exodus
Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En een man uit het huis van LeviLevi = aanhanger / aanhankelijk gaat en neemt een dochter van LeviLevi = aanhanger / aanhankelijk.
2 En de vrouw wordt zwanger en zij baart een zoon. En zij ziet aan hem dat hij goed is en zij zondert hem drie maanden af. In welke era Mozes werd geboren* en was welgevallig voor įGod, die drie maanden werd opgevoed* in het huis van de vader. (SW)[Hand. 7:20] [Commentaar]
Commentaar

2

Het woord "goed" is in het Hebreeuws "tov", wat een veel diepere lading heeft. Het is niet zomaar "goed," het is uitstekend, volmaakt, perfect, precies zoals het moet zijn.

Wim Janse


3 En zij kan hem niet verder afzonderen. En zij neemt voor hem een ark van papyrus en zij besmeert die met asfalt en met pek. En zij plaatst de jongen daarin en zij plaatst hem in het rietgras aan de oever van de NijlNijl = Sichor - de troebele. Het Hebreeuws noemt het De Rivier (van Egypte).
4 En zijn zuster stelt zich van verre op om te weten wat met hem wordt gedaan.
5 En een dochter van FaraoFarao = het grote huis daalt af om te baden in de NijlNijl = Sichor - de troebele. Het Hebreeuws noemt het De Rivier (van Egypte). En haar jonge meisjes gaan op de kant van de NijlNijl = Sichor - de troebele. Het Hebreeuws noemt het De Rivier (van Egypte). En zij ziet de ark te midden van het rietgras en zij zendt haar dienstmeisje en zij neemt hem.
6 En zij opent hem en zij ziet hem, het kind. En aanschouw! De knaap huilt. En zij spaart hem en zij zegt: "Dit is een van de jongens van deze HebreeŽn!"
7 En zijn zuster zegt tot de dochter van FaraoFarao = het grote huis: "Zal ik gaan en voor u een zogende vrouw halen uit de Hebreeuwse vrouwen? En zal zij voor u de jongen zogen."
8 En de dochter van FaraoFarao = het grote huis zegt tot haar: "Ga!" En de jonge vrouw gaat en zij roept de moeder van de jongen.
9 En de dochter van FaraoFarao = het grote huis zegt tot haar: "Laat deze jongen gaan en zoog hem voor mij en ik zal jou jouw loon geven." En de vrouw neemt de jongen en zij zoogt hem.
10 En de jongen wordt groot. En zij brengt hem bij de dochter van FaraoFarao = het grote huis en hij is voor haar tot zoon. En zij noemt zijn naam MozesMozes = doen vergeten / getrokken / uit het water halen en zij zegt: "Want uit het watermv verwijderde ik hem." Na zijn te vondeling leggen nu, nam de dochter van Farao hem op en voedt hem op voor haarzelf, tot zoon (SW)[Hand. 7:21]
11 En het gebeurt in die dagen dat MozesMozes = doen vergeten / getrokken / uit het water halen groot wordt en hij gaat uit naar zijn broeders. En hij ziet naar hun lasten en hij ziet een Egyptische man een Hebreeuwse man neerslaan, ťťn van zijn broeders. Door geloof verloochent Mozes, groot wordend, zoon van de dochter van farao genoemd te worden (SW)[Hebr. 11:24]
12 En hij wendt zich om, zo en zo, en hij ziet dat er niemand is. En hij slaat de Egyptenaar neer en hij begraaft hem in het zand.
13 En hij gaat in de tweede dag uit, en aanschouw!, twee Hebreeuwse mannen bestrijden elkaar. En hij zegt tot de slechte: "Waarom sla jij jouw naaste neer?"
14 En hij zei: "Wie plaatste jou als overste en rechter over ons? Zeg jij dit om mij te doden, net zoals jij de Egyptenaar doodde?" En MozesMozes = doen vergeten / getrokken / uit het water halen vreest en hij zegt: "Hij is zeker bekend met de zaak!"
15 En FaraoFarao = het grote huis hoort van deze zaak en hij zoekt MozesMozes = doen vergeten / getrokken / uit het water halen te doden. En MozesMozes = doen vergeten / getrokken / uit het water halen rent weg van voor het aangezicht van FaraoFarao = het grote huis en hij woont in het land van MidjanMidjan = twist. En hij zit op de put. Door geloof verliet hij Egypte, niet vrezend de razernij van de koning, want hij is trouw, als ziende het onzichtbare. (SW)[Hebr. 11:27]
16 En een priester van MidjanMidjan = twist had zeven dochters en zij komen en zij putten water. En zij vullen de troggen om het kleinvee van hun vader te doen drinken.
17 En de herders komen en ze drijven hen uit. En MozesMozes = doen vergeten / getrokken / uit het water halen staat op en hij redt hen en hij geeft hun kleinvee te drinken.
18 En zij komen bij ReŁelReŁel = vriend van God, hun vader, en hij zegt: "Wat is de reden dat jullie vandaag haast maken met komen?"
19 En zij zeggen: "Een Egyptische man redde ons uit de hand van de herders en ook putte hij voor ons water uit de waterputten en hij gaf het kleinvee te drinken."
20 En hij zegt tot zijn dochters: "En waar is hij? Waarom verlieten jullie de man? Roept hem en hij zal brood eten."
21 En MozesMozes = doen vergeten / getrokken / uit het water halen is gezind om bij de man te wonen. En hij geeft SipporaSippora = vogeltje, zijn dochter, aan MozesMozes = doen vergeten / getrokken / uit het water halen.
22 En zij baart een zoon en hij noemt zijn naam GersomGersom = vreemdeling daar, want hij zei: "Tijdelijk verblijver ben ik in een uitheems land." Met haar twee zonen, welker enes naam was Gersom (want hij zeide: Ik ben een vreemdeling geweest in een vreemd land); (SW)[Exo. 18:3]
23 En het gebeurt in die vele dagen dat de koning van EgypteEgypte = (Egyptisch) land van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) sterft. En de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God zuchten onder de dienst. En zij schreeuwen het uit en hun hulpgeroep gaat op naar de Elohim, vanwege de dienst.
24 En Elohim hoort hun gekreun en Elohim gedenkt Zijn verbond met AbrahamAbraham = vader van een menigte, aanvoerder van een menigte, met IsaškIsašk = lachen en met JakobJakob = hielenlichter. 13 En Hij zegt tot Abram: Weet zeker dat jouw zaad bijwoner zal worden in een land dat niet van hen is. En zij dienen hen en zij vernederen hen, vierhonderd jaren.
14 En bovendien; de natie die zij dienen zal Ik berechten en daarna zullen zij uittrekken met grote goederen. (SW)
[Gen. 15:13,14]

25 En Elohim ziet de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God en Elohim weet.

Terug naar de indexpagina
Naar Exodus 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.