Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Exodus
Hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En MozesMozes = doen vergeten; getrokken; uit het water halen antwoordt en hij zegt: "Aanschouw! Zij zullen mij niet geloven en zij zullen niet naar mijn stem luisteren, want zij zullen zeggen: 'JAHWEH verscheen niet aan jou!'"
2 En JAHWEH zegt tot hem: "Wat is dit in jouw hand?" En hij zegt: "Een herderstaf".
3 En Hij zegt: "Gooi hem op de aarde!" En hij gooit hem op de aarde en hij wordt tot een slang. En MozesMozes = doen vergeten; getrokken; uit het water halen vlucht van voor zijn aangezicht.
4 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten; getrokken; uit het water halen: "Zend jouw hand uit en houd hem bij zijn staart." En hij zendt zijn hand uit en hij houdt hem vast en hij wordt tot een herderstaf in zijn handpalm,
5 "opdat zij geloven dat JAHWEH, Elohim van jouw vaders, aan jou verscheen, Elohim van AbrahamAbraham = vader is verheven; vader van vele volkeren, Elohim van IsaškIsašk = lachen en Elohim van JakobJakob = hielenlichter."
6 En JAHWEH zegt verder tot hem: "Alstublieft, breng jouw hand in jouw boezem!" En hij brengt zijn hand in zijn boezem en hij brengt hem naar buiten. En aanschouw!, zijn hand is melaats als de sneeuw.
7 En Hij zegt: "Doe je hand terugkeren tot je boezem!" En hij doet zijn hand terugkeren in zijn boezem en hij doet hem uitgaan uit zijn boezem. En aanschouw!, hij keert terug als zijn vlees.
8 En indien het gebeurt dat zij jou niet geloven en zij niet luisteren naar de stem van het eerste teken, dan geloven zij de stem van het laatste teken.
9 En indien het gebeurt dat zij ook deze twee tekenen niet geloven en zij niet luisteren naar jouw stem, neem dan van het watermv van de NijlNijl = donker, blauw, de zwarte stroom en giet dat uit over het droge. Dan gebeurt het dat de wateren dat jij neemt uit de NijlNijl = donker, blauw, de zwarte stroom worden tot bloed op het droge."
10 En MozesMozes = doen vergeten; getrokken; uit het water halen zegt JAHWEH: "O, mijn Heer, ik ben geen man van woorden, niet vanaf gisteren en vanaf eergisteren, ook niet sinds U tot Uw dienaar sprak, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong."
11 En JAHWEH zegt tot hem: "Wie plaatst de mond op de mens of wie plaatst de stomme of de dove of de ontsloten ogen of ° blinde? Ben Ik ° niet, JAHWEH?
12 En nu, ga! En Ik ben met jouw mond en Ik onderricht jou wat je spreekt."
13 En hij zegt: "O, mijn Heer, zend alstublieft! Zendt door Uw hand."
14 En de boosheid van JAHWEH is heet tegen MozesMozes = doen vergeten; getrokken; uit het water halen en Hij zegt: "Is AšronAšron = lichtbrenger, de Leviet, niet jouw broeder? Ik weet dat hij zeker zal spreken. En aanschouw!, hij gaat uit om jou te ontmoeten. En hij ziet jou en hij verheugt zich in zijn hart.
15 En spreek jij tot hem en jij plaatst de woorden in zijn mond. En Ik, Ik ben met jouw mond en met zijn mond en Ik onderricht jullie wat jullie moeten doen.
16 En hij zal voor jou tot het volk spreken, en hij, hij is voor jou tot mond en jij, jij bent voor hem tot elohim.
17 En deze herderstaf zul jij in jouw hand nemen, waarmee jij de tekenen zal doen."
18 En MozesMozes = doen vergeten; getrokken; uit het water halen gaat en hij keert terug naar JetroJetro = voortreffelijk, zijn schoonvader. En hij zegt tot hem: "Alstublieft! Ik zal gaan en ik zal terugkeren naar mijn broeders die in EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) zijn en ik zal zien of zij nog in levenmv zijn." En JeterJeter = voortreffelijk zegt tot MozesMozes = doen vergeten; getrokken; uit het water halen: "Ga in vrede!"
19 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten; getrokken; uit het water halen in MidjanMidjan = twist: "Ga! Keer terug naar EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn), want alle mannen die jouw ziel zoeken zijn gestorven."
20 En MozesMozes = doen vergeten; getrokken; uit het water halen neemt zijn vrouw en zijn zonen en hij doet hen rijden op de ezel. En hij keert terug in de richting van het land EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn). En MozesMozes = doen vergeten; getrokken; uit het water halen neemt de herderstaf van de Elohim in zijn hand.
21 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten; getrokken; uit het water halen: "Bij jouw gaan om terug te keren in de richting van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn), zie al de wonderen die Ik in jouw hand plaats en doe ze voor het aangezicht van FaraoFarao = het grote huis. En Ik zal zijn hart standvastig maken en hij zal het volk niet wegzenden. 17 Want de Schrift zegt tegen Farao: tot dit wek Ik u op, opdat Ik in u Mijn kracht zou tonen en zodat Mijn Naam verkondigd zou worden op de hele Aarde.
18 Daarom dan: Hij is genadevol over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil. (SW)
[Rom. 9:17,18]

22 En jij zegt tot FaraoFarao = het grote huis: 'Zo zegt JAHWEH: IsraŽlIsraŽl = strijder van God is Mijn zoon, Mijn eerstgeborene. Als IsraŽl een kind was, toen heb Ik hem liefgehad, en Ik heb Mijn zoon uit Egypte geroepen. (SW)[Hos. 11:1]
23 En Ik zeg tot jou: laat Mijn zoon gaan en hij zal Mij dienen. En jij weigert hem weg te zenden? Aanschouw!, Ik zal jouw zoon, jouw eerstgeborene, doden'." En het is midden in de nacht en JAHWEH slaat elke eerstgeborene in het land van Egypte, van de eerstgeborene van Farao, die op zijn troon zit, tot de eerstgeborene van de krijgsgevangene die in het huis van de kerker is, en elke eerstgeboren van de beesten. (SW)[Exo. 12:29]
24 En het gebeurt op de weg, in de overnachtingsplaats, en JAHWEH komt hem tegen en zoekt hem ter dood te brengen.
25 En SipporahSipporah = vogeltje neemt een stenen mes en zij snijdt de voorhuid van haar zoon af en zij raakt zijn voeten aan en zij zegt: "Want jij bent voor mij een bruidegom van bloedmv."
26 En Hij liet hem los toen zij zei: "Bruidegom van bloedmv", vanwege de besnijdenis.
27 En JAHWEH zegt tot AšronAšron = lichtbrenger: "Ga! om MozesMozes = doen vergeten; getrokken; uit het water halen te ontmoeten in de wildernis." En hij gaat en hij komt hem tegen in de berg van de Elohim. En hij kust hem.
28 En MozesMozes = doen vergeten; getrokken; uit het water halen vertelt aan AšronAšron = lichtbrenger alle woorden die JAHWEH hem had gezonden en over alle tekenen waarover Hij hem instructie gaf.
29 En MozesMozes = doen vergeten; getrokken; uit het water halen en AšronAšron = lichtbrenger gaan en zij verzamelen alle oudsten van de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God.
30 En AšronAšron = lichtbrenger spreekt alle woorden die JAHWEH tot MozesMozes = doen vergeten; getrokken; uit het water halen sprak. En hij doet de tekenen voor de ogen van het volk.
31 En het volk gelooft. En zij horen dat JAHWEH de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God opmerkt en dat Hij hun vernedering ziet. En zij buigen hun hoofd en zij buigen zich neer.

Terug naar de indexpagina
Naar Exodus 5
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.