Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Exodus
Hoofdstuk 40

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
2 "Op de eerste dag van de maand, in maand ťťn, zal jij de verblijfplaats van de tent van de afspraak oprichten.
3 Jij zal daar de kist van het getuigenis plaatsen en jij schermt de kist af met het gordijn.
4 En jij brengt de tafel en jij rangschikt zijn rangschikking, en jij brengt de lampenstandaard en jij haar lampen er op.
5 En jij zet het gouden altaar voor de wierook voor het gezicht van de kist van het getuigenis, en jij plaatst het deurgordijn van de opening voor de verblijfplaats.
6 En jij zet het altaar van het opstijgoffer voor het gezicht van de opening van de verblijfplaats van de tent van de afspraak.
7 En jij zet het wasvat tussen de tent van de afspraak en tussen het altaar en jij doet daar watermv in.
8 En jij plaatst de hof rondom en jij doet het deurgordijn in de poort van de hof.
9 En jij neemt de zalfolie en jij zalft de verblijfplaats en al wat er in is, en jij heiligt hem en al zijn voorwerpen, en hij wordt heiligheid.
10 En jij zalft het altaar van het opstijgoffer en al zijn voorwerpen, en jij heiligt het altaar en het altaar wordt heiligheid van heiligheden.
11 En jij zalft het wasvat en zijn onderstel en jij heiligt het.
12 En jij doet AšronAšron = lichtbrenger en zijn zonen naderen tot de opening van de tent van de afspraak en jij wast hen in het watermv.
13 En jij doet AšronAšron = lichtbrenger de kledingstukken van heiligheid aan en jij zalft hem en jij heiligt hem, en hij dient als priester voor Mij.
14 En zijn zonen doe jij naderen en jij doet hen hun tunieken aan.
15 En jij zalft hen zoals jij hun vader zalfde en zij dienen als priesters voor Mij. En hun zalving zal voor hen worden tot een aionisch priesterschap voor hun generaties."
16 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen deed alles wat JAHWEH hem instructie gaf. Zo deed hij.
17 En het gebeurt in de eerste maand, in het tweede jaar, in dag ťťn van de maand, dat de verblijfplaats wordt opgericht.
18 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen richt de verblijfplaats op en hij zet zijn voetstukken, en hij plaatst zijn raamwerkdelen en hij zet zijn dwarsbalken en hij richt zijn kolommen op.
19 En hij spreidt de tent over de verblijfplaats en hij plaatst de bedekking van de tent er over, van bovenaf, zoals JAHWEH MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf.
20 En hij nam, en hij gaf het getuigenis aan de kist en hij plaatste de draagstokken aan de kist, en hij doet de beschutplaats bovenop de kist. [Commentaar]
Commentaar Ė W. Janse

De meeste vertalingen hebben hier "verzoendeksel." Echter, het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt, kaporeth, duidt meer op beschermen dan op bedekken door verzoening. Het woord, kaporeth, is afgeleid van kaphar, wat beschermen betekent. De gedachte achter "beschermdeksel" is dat als er geen deksel op de kist van het verbond gezeten zou hebben, de wet open zou hebben gelegen en dat dan de wet zonder pardon alle overtredingen van de wet zou hebben veroordeeld. Er zou niemand overleefd hebben. Daarom beschermde het beschermdeksel de IsraŽlieten tegen de harde werking van de wet.


21 En hij brachtt de kist naar de verblijfplaats en hij plaatste het gordijn van het deurgordijn en hij schermde de kist van het getuigenis af, zoals JAHWEH MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf.
22 En hij zette de tafel in de tent van de afspraak, aan de noordflank van de verblijfplaats, buiten het gordijn.
23 En hij rangschikt er de rangschikking brood op voor het aangezicht van JAHWEH, zoals JAHWEH MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf.
24 En hij plaatste de lampenstandaard in de tent van de afspraak, tegenover de tafel aan de flank van de verblijfplaats die naar de NegevNegev = het zuiden, de woestijn in het zuiden is.
25 En hij stelde de lampen op voor het aangezicht van JAHWEH, zoals JAHWEH MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf.
26 En hij plaatste het gouden altaar in de tent van de afspraak, vůůr het gordijn.
27 En hij doet er wierook van specerijen op roken, zoals JAHWEH MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf.
28 En hij plaatste het deurgordijn van de opening voor de verblijfplaats.
29 En het altaar van het opstijgoffer plaatste hij bij de opening van de verblijfplaats van de tent van de afspraak, en hij doet er het opstijgoffer opgaan en het erkenningsoffer, zoals JAHWEH MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf.
30 En hij plaatste het wasvat tussen de tent van de afspraak en tussen het altaar en hij doet daar watermv in om te wassen.
31 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en AšronAšron = lichtbrenger en zijn zonen wassen hun handen en hun voeten.
32 En bij hun binnenkomen van de tent van de afspraak en bij hun naderen tot het altaar, wassen zij, zoals JAHWEH MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf.
33 En hij richtte de hof op rondom de verblijfplaats en het altaar, en hij deed het deurgordijn in de poort van de hof. En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen beŽindigde het werk,
34 en de wolk bedekte de tent van de afspraak, en heerlijkheid van JAHWEH vervulde de verblijfplaats. En de ellen van de drempels bewegen heen en weer bij het geluid van die roept en het huis wordt gevuld met rook. (SW)[Jes. 6:4] 10 En het geschiedde, als de priesters uit het heilige uitgingen, dat een wolk het huis des HEEREN vervulde.
10 En het gebeurt bij het uit gaan van de priesters vanaf de heilige plaats, dat de wolk het huis van JAHWEH vulde. 11 En de priesters konden niet staan om dienst te verrichten voor het aangezicht van de wolk, want de heerlijkheid van JAHWEH vulde het huis van JAHWEH. (SW)
[1Kon. 8:10,11]

35 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen was niet in staat de tent van de afspraak binnen te gaan, want de wolk verbleef er op, en heerlijkheid van JAHWEH vulde de verblijfplaats.
36 En wanneer de wolk opging vanaf de verblijfplaats, reisden de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God in al hun reizen.
37 Maar indien de wolk niet opging, dan reisden zij niet, tot aan de dag van zijn opgaan,
38 want de wolk van JAHWEH was overdag boven de verblijfplaats en er kwam vuur in tijdens de nacht voor de ogen van heel het huis van IsraŽlIsraŽl = strijder van God, in al hun reizen.

Terug naar de indexpagina
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.