Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Ezechiël
Het boek Ezechiël is waarschijnlijk geschreven
tussen 593 en 565 voor Christus,
tijdens de Babylonische ballingschap van de Joden.

Hoofdstuk 37

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 De hand van JAHWEH was op mij en Hij deed mij uitgaan in de geest van JAHWEH en Hij deed mij stoppen midden in het dal en dat was vol met botten.
2 En Hij deed mij over hen passeren, rondom, rondom, en aanschouw, er waren uitermate velen op de oppervlakte van het dal. En aanschouw, ze waren uitermate droog.
3 En Hij zei tot mij: Zoon van de mens, zullen deze botten leven? En ik zei: Mijn Heer JAHWEH, U, U weet het.
4 En Hij zie tot mij: Profeteer over deze botten en zeg tot hen: Droge botten, hoort het woord van JAHWEH.
5 Zo zegt mijn Heer JAHWEH tot deze botten: Aanschouw! Ik zal geest in jullie brengen en zullen jullie leven!
6 En Ik zal op jullie pezen geven en Ik zal vlees op jullie brengen en Ik zal jullie omsluiten met huid. En Ik zal geest in jullie geven en jullie zullen leven en jullie zullen weten dat Ik JAHWEH ben.
7 En Ik profeteerde zoals ik werd geïnstrueerd. En terwijl ik profeteerde was er een geluid, en aanschouw, een beving. En de beenderen kwamen naderbij, bot bij zijn bot.
8 En ik zag en aanschouw, op hen verschenen pezen en er kwam vlees op en huid omsloot hen, van beneden tot boven. Maar geest was er niet in hen.
9 En Hij zei tot mij: Profeteer tot de geest! Profeteer, zoon van de mens en zeg tot de geest: Zo zegt mijn Heer JAHWEH: Kom van de vier winden en blaas in deze gedoden en zij zullen leven.
10 En ik profeteerde zoals Hij mij instructie gaf en de geest kwam in hen en zij leefden. En zij stonden op hun voeten, een uitermate, uitermate grote strijdmacht. En na deze drie-en-een-halve dag ging* een levensgeest uit °God in hen en zij stonden* op hun °voeten en grote vrees valt* op hen die hen zien (SW)[Openb. 11:11]
11 En Hij zei tot mij: Zoon van de mens, deze botten zijn heel het huis van IsraëlIsraël = strijder van God. Aanschouw, zij zeiden: Onze botten zijn droog, onze hoop is vergaan. Wij zijn van onszelf afgehouwen.
12 Daarom, profeteer en zeg tot hen: Zo zegt mijn Heer JAHWEH: Aanschouw, Ik zal jullie graven openen en Ik zal jullie doen opgaan uit jullie graven, Mijn volk, en Ik zal jullie brengen naar de grond van IsraëlIsraël = strijder van God.
13 En jullie zullen weten dat Ik JAHWEH ben, wanneer Ik jullie graven open en wanneer Ik jullie doe opgaan uit jullie graven, Mijn volk.
14 En Ik zal Mijn geest in jullie geven en jullie zullen leven en Ik zal jullie vestigen op jullie grond. En jullie zullen weten dat Ik, JAHWEH, sprak en het doe, zegt mijn Heer JAHWEH met nadruk.
15 En het woord van JAHWEH kwam tot mij, zeggend:
16 En jij, zoon van de mensheid, neem voor jezelf é é n stuk hout en schrijf er op "Aan JudaJuda = lof en aan de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God, zijn deelgenoten." En neem é é n stuk hout en schrijf er op: "Aan Jozef (het stuk hout van EfraïmEfraïm = dubbel vruchtbaar) en heel het huis van IsraëlIsraël = strijder van God, zijn deelgenoten,"
17 en breng hen naderbij, de een bij de ander, bij jezelf, tot é é n stuk hout. En zij worden é é n in jouw hand.
18 En wanneer de zonen van jouw volk tot jou spreken, zeggend: "Vertel jij ons niet wat dezen voor jou zijn?",
19 spreek dan tot hen: Zo zegt mijn Heer JAHWEH: Aanschouw, ik nam het stuk hout van JozefJozef = JAHWEH heeft toegevoegd , dat in de hand van EfraïmEfraïm = dubbel vruchtbaar en de stammen van IsraëlIsraël = strijder van God, zijn deelgenoten, is en ik gaf hen op het stuk hout van JudaJuda = lof en ik zal ze maken tot é é n stuk hout en zij zullen in mijn hand é é n worden.
20 Met de stukken hout waarop jij schreef in jouw hand voor hun ogen,
21 spreek tot hen: Zo zegt mijn Heer JAHWEH: Aanschouw, Ik zal de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God nemen uit het midden van de naties waarheen zij gingen en Ik zal hen bijeenroepen van rondom en Ik zal hen brengen naar hun grond.
22 En Ik zal hen maken tot é é n natie in het land, op de bergen van IsraëlIsraël = strijder van God en é é n koning zal voor hen allen tot koning zijn. En zij zullen niet meer tot twee naties zijn en zij zullen niet meer verdeeld zijn in twee koninkrijken.
23 En zij zullen zichzelf niet meer verontreinigen met hun drollenafgoden en met hun gruwelen en met al hun overtredingen. En Ik zal hen uitredden uit al hun woningen, waarin zij zondigden. En Ik zal hen reinigen en zij zullen Mij tot volk zijn. En Ik, Ik zal voor hen tot Elohim zijn. En ik hoor* een luide stem vanuit de troon, zeggende: Zie*, de tabernakel van °God is bij de mensen en Hij zal bij hen tabernakelen, en zij zullen Zijn volken zijn en Hij zal bij hen zijn en Hij zal hun °God zijn. (SW) [Openb. 21:3]
24 En Mijn dienaar DavidDavid = lieveling zal koning over hen zijn en é é n zal herder voor hen allen zijn. En in Mijn oordelen zullen zij gaan en Mijn statuten zullen zij in acht nemen en zij zullen ze doen. En Ik, JAHWEH, zal voor hen tot Elohim worden en Mijn dienaar David zal prins in hun midden zijn. Ik, JAHWEH heb gesproken. (SW) [Eze. 34:24]
25 En zij zullen wonen op het land dat Ik gaf aan Mijn dienaar, aan JakobJakob = hielenlichter, waarop jullie vaders woonden. En zij zullen er op wonen, zij en hun zonen en de zonen van hun zonen, tot aan de aion. En DavidDavid = lieveling, Mijn dienaar, zal vorst voor hen zijn voor de aion.
26 En Ik snij met hen een verbond van vrede, een aionisch verbond zal het met hen worden. En Ik zal hen plaatsen en Ik zal hen vermeerderen en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden plaatsen voor de aion.
27 En Mijn verblijfplaats zal over hen zijn en Ik zal voor hen tot Elohim zijn en zij, zij zijn voor Mij tot volk.
28 En de naties zullen weten dat Ik, JAHWEH, IsraëlIsraël = strijder van God heilig, wanneer Mijn heiligdom in hun midden is voor de aion.

Terug naar de indexpagina
Naar Ezechiël 38
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.