Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Ezechil
Het boek Ezechil is waarschijnlijk geschreven
tussen 593 en 565 voor Christus,
tijdens de Babylonische ballingschap van de Joden.

Hoofdstuk 48

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 En deze zijn de namen van de stammen: Vanaf het einde van het noorden tot aan de zijde van de weg naar ChetlonChetlon = verborgen plaats, komend van HamatHamat = ommuurd, Chasar-EnanChasar-Enan = hof der fonteinen, de grens van DamascusDamascus = bedrijvig - vergoten bloed, naar het noorden, naar de kant van HamatHamat = ommuurd, en zij zullen voor hem zijn, met de zijkant van het oosten tot het westen: Dan,Dan = rechtern.
2 En op de grens van DanDan = rechter, vanaf de zijkant van het oosten tot aan de zijkant van het westen: AserAser = geluk (wensen), n.
3 En op de grens van AserAser = geluk (wensen), vanaf de zijkant van het oosten tot aan de zijkant van het westen: NaftaliNaftali = ik heb gestreden, n.
4 En op de grens van NaftaliNaftali = ik heb gestreden, vanaf de zijkant van het oosten tot aan de zijkant van het westen: ManasseManasse = die doet vergeten, n.
5 En op de grens van ManasseManasse = die doet vergeten, vanaf de zijkant van het oosten tot aan de zijkant van het westen: EframEfram = dubbel vruchtbaar, n.
6 En op de grens van EframEfram = dubbel vruchtbaar, vanaf de zijkant van het oosten tot aan de zijkant van het westen: RubenRuben = ziet, een zoon!, n.
7 En op de grens van RubenRuben = ziet, een zoon!, vanaf de zijkant van het oosten tot aan de zijkant van het westen: JudaJuda = lof, n.
8 En op de grens van JudaJuda = lof, vanaf de zijkant van het oosten tot aan de zijkant van het westen zal het hefoffer zijn, dat jullie zullen opheffen, vijf en twintig duizend in breedte en lengte, als een van de porties, vanaf de zijkant van het oosten tot aan de zijkant van het westen. En het heiligdom zal in zijn midden zijn.
9 Het hefoffer dat jullie zullen opheffen tot JAHWEH zal een lengte hebben van vijf en twintig duizend en een breedte van tien duizend.
10 En voor dezen zal het hefoffer van de heiligheid zijn: voor de priesters, naar het noorden vijf en twintig duizend en naar het westen een breedte van tien duizend en naar het oosten een breedte van tien duizend en naar het zuiden een lengte van vijf en twintig duizend. En het heiligdom van JAHWEH zal in hun midden zijn.
11 Het geheiligde gebied zal voor de priesters van de zonen van SadokSadok = rechtvaardig zijn, die Mijn opdracht onderhielden, die niet afdwaalden bij het afdwalen van de zonen van IsralIsral = strijder van God zoals de Levieten afdwaalden.
12 En het hefoffer wordt voor hen uit het hefoffer van het land, een heiligheid van heiligheden, tot de grens van de Levieten.
13 En de Levieten, overeenstemmend met de grens van de priesters: vijf en twintig duizend in lengte en met een breedte van tien duizend. Heel de lengte is vijf en twintig duizend en er is een breedte van tien duizend.
14 En zij zullen er niet van verkopen en het niet verruilen en het voornaamste stuk van het land zal men niet doen overgaan, want het is heiligheid voor JAHWEH.
15 En de vijf en twintig duizend die resteerden in de breedte, voor het aangezicht van de vijf en twintig duizend, het is ongewijdheid voor de stad, als woonplaats en als gemeenschappelijke weidegrond. En de stad zal in het midden zijn.
16 En deze zijn haar afmetingen: De zijkant van het noorden vier duizend en vijf honderd, en de zijkant van het zuiden vier duizend en vijf honderd, en vanaf de zijkant van het oosten vier duizend en vijf honderd, en de zijkant van het westen vier duizend en vijf honderd.
17 En de gemeenschappelijke weidegrond voor de stad wordt naar het noorden twee honderd en vijftig en naar het zuiden twee honderd en vijftig en naar het oosten twee honderd en vijftig en naar het westen twee honderd en vijftig.
18 En het resterende in lengte, overeenstemmend met het hefoffer van de heiligheid, is tien duizend naar het oosten en tien duizend naar het westen. En het zal overeenstemmend zijn met het hefoffer van de heiligheid en zijn opbrengst zal het brood zijn voor de dienaren van de stad.
19 En de dienaren van de stad, zij dienen die uit alle stammen van IsralIsral = strijder van God.
20 Heel het hefoffer zal vijf en twintig duizend bij vijf en twintig duizend zijn, vierkant. Jij zal het hefoffer van de heiligheid heffen met het bezit van de stad.
21 En het resterende is voor de vorst, vanaf hier en vanaf daar van het hefoffer van de heiligheid en van het grondbezit van de stad voor het aangezicht van de vijf en twintig duizend van het hefoffer tot aan de grens van het oosten en het westen, voor het aangezicht van de vijf en twintig duizend op de grens van het westen, overeenstemmend met de porties voor de vorst. En het wordt een hefoffer van de heiligheid en het heiligdom van het huis is in het midden.
22 En van het grondbezit van de Levieten en van het grondbezit van de stad, is in het midden van wat van de vorst zal zijn, tussen de grens van JudaJuda = lof en tussen de grens van BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde, gelukskind; voor de vorts zal het zijn.
23 En de rest van de stammen, vanaf de zijkant van het oosten tot aan de zijkant van het westen: BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde, gelukskind, n.
24 En op de grens van BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde, gelukskind, vanaf de zijkant van het oosten tot aan de zijkant van het westen: SimeonSimeon = gehoord (heeft JAH), n.
25 En op de grens van SimeonSimeon = gehoord (heeft JAH), vanaf de zijkant van het oosten tot aan de zijkant van het westen: IssacharIssachar = iets met "loon", n.
26 En op de grens van IssacharIssachar = iets met "loon", vanaf de zijkant van het oosten tot aan de zijkant van het westen: ZebulonZebulon = woning, n.
27 En op de grens van ZebulonZebulon = woning, vanaf de zijkant van het oosten tot aan de zijkant van het westen: GadGad = geluk, n.
28 En op de grens van GadGad = geluk, zuidwaarts tot de zijkant van het zuiden, is de grens vanaf TamarTamar = palm (-boom) tot aan de wateren van Meriba-KadesMeriba-Kades = twist (water) van Kades, een lotbezit aan de grote zee.
29 Dit is het land waarover jullie loten van lotbezit zullen werpen voor de stammen van IsralIsral = strijder van God en deze zijn hun toebedelingen, zegt mijn Heer JAHWEH met nadruk.
30 En deze zijn de uitgangen van de stad: Vanaf de zijkant van het noorden, vier duizend en vijf honderd is de afmeting.
31 En de poorten van de stad (naar de namen van de stammen van IsralIsral = strijder van God) zijn drie poorten naar het noorden: de poort van RubenRuben = ziet, een zoon! n, de poort van JudaJuda = lof n, de poort van LeviLevi = aanhanger, aanhankelijk n. 12 hebbend een grote en hoge muur, hebbend twaalf poorten, en op de poorten twaalf boodschappers. En namen zijn ingegraveerd, welke de namen zijn van de twaalf stammen van de zonen van Isral.
13 Van het oosten: drie poorten en van het noorden: drie poorten en van het zuiden: drie poorten, en van het westen: drie poorten. (SW)
[Openb. 21:12,13]

32 En op de zijkant van het oosten, vier duizend en vijf honderd, en er zijn drie poorten. De poort van JozefJozef = Hij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) n, de poort van BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde, gelukskind n, de poort van DanDan = rechter n.
33 En de zijkant van het zuiden, vier duizend en vijf honderd is de afmeting, en er zijn drie poorten. De poort van SimeonSimeon = gehoord (heeft JAH) n, de poort van IssacharIssachar = iets met "loon" n, de poort van ZebulonZebulon = woning n.
34 En de zijkant van het westen, vier duizend en vijf honderd, en er zijn drie poorten. De poort van GadGad = geluk n, de poort van AserAser = geluk (wensen) n, de poort van NaftaliNaftali = ik heb gestreden n.
35 Rondom zal het achttien duizend zijn. En de naam van de stad zal vanaf die dag zijn: JAHWEH is daar.

Terug naar de indexpagina
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.