Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
EzechiŽl
Het boek EzechiŽl is waarschijnlijk geschreven
tussen 593 en 565 voor Christus,
tijdens de Babylonische ballingschap van de Joden.

Hoofdstuk 5

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 En jij, zoon van de mens, neem voor jezelf een scherp zwaard, een scheermes van de kappers. Jij zal het tot jou nemen en jij zal het over jouw hoofd en over jouw baard doen passeren. En jij neemt voor jezelf een weegschaal van gewicht en jij deelt ze op.
2 Een derde zal jij doen verteren in het licht in het midden van de stad, als de dagen van de belegering vervuld zijn. En jij neemt het derde; jij zal haar rondom slaan met het zwaard. En het laatste derde zal jij in de wind gooien en Ik zal een zwaard achter hen uit de schede trekken.
3 En jij neemt van daar een weinig haren in getal en jij bundelt ze in jouw zomen.
4 En verder zal jij van hen nemen en jij ze tot midden in het vuur gooien en jij verbrandt ze in het vuur. Van daaruit zal een vuur uitgaan naar heel het huis van IsraŽl.
5 Zo zegt mijn Heer JAHWEH: Dit Jeruzalem, Ik plaatste haar in het midden van de naties. En rondom haar zijn de landen.
6 En zij rebelleerde tegen Mijn verordeningen met slechtheid, meer dan de naties, en tegen Mijn statuten, meer dan de landen die rondom haar zijn. Want zij verwierpen Mijn verordeningen en zij gingen niet naar Mijn statuten.
7 Daarom, zo zegt mijn Heer JAHWEH, omdat jullie meer rumoer maakten dan de naties die rondom jullie zijn en jullie niet gingen naar Mijn statuten en jullie Mijn verordeningen niet deden, jullie niet deden als de verordeningen van de naties die rondom jullie zijn,
8 daarom, zo zegt mijn Heer JAHWEH, aanschouw, ben Ik tegen jou, ook Ik, en breng Ik oordelen in jullie midden voor de ogen van de naties.
9 En Ik doe onder jou wat Ik nooit deed en wat Ik ook nooit meer zal doen, vanwege al jullie afschuwelijkheden.
10 Daarom zullen vaders in jouw midden zonen eten en zonen zullen hun vaders eten. En Ik doe oordelen onder jou en Ik gooi heel jouw overblijfsel weg naar elke wind. De handen van barmhartige vrouwen koken hun kinderen. Zij werden voor hen tot maaltijd bij de verbreking van de dochter van mijn volk. (SW)[Klaag. 4:10]
11 Daarom, zo waar Ik leef, zegt mijn Heer JAHWEH met nadruk, omdat jullie Mijn heiligdom hebben verontreinigd door al jouw gruwelen en door al jouw afschuwelijkheden; en ook zal Ik het niet verminderen en Mijn oog zal geen medelijden hebben en ook zal Ik niet ontzien!
12 Een derde van jou zal sterven door de pest en zij zullen ten einde komen door de hongersnood in jouw midden. En het derde zal vallen door het zwaard, rondom jou, en het derde zal Ik weggooien naar elke wind. En Ik zal een zwaard achter hen uit de schede trekken. Al vasten zij, Ik zal niet luisteren naar hun gejubel en hoewel zij een opstijgoffer offeren en een geschenkoffer brengen, zal Ik het niet van hen aanvaarden; want door het zwaard en door de hongersnood en door de plaag zal Ik een einde aan hen maken. (SW)[Jer. 14:12]
13 En Mijn boosheid zal beŽindigd worden en Ik zal rust geven aan Mijn woede tegen hen en Ik troost Mijzelf. En zij weten dat Ik, JAHWEH, sprak in Mijn jaloersheid, wanneer Ik Mijn woede tegen hen beŽindig.
14 En Ik zal jou overgeven aan verlatenheid en aan smaad onder de naties die rondom jou zijn, voor de ogen van elke passerende.
15 En het wordt smaad en beschimping, vermaning en ontzetmaking voor de naties die rondom jou zijn, wanneer Ik over jou oordelen doe. Ik, JAHWEH, Ik spreek in boosheid en in woede en woedende correcties,
16 wanneer Ik de kwade pijlen van de hongersnood onder hen zend, die tot verderf zijn, die Ik zal zenden om jullie te ruÔneren. En hongersnood zal Ik aan jullie toevoegen en Ik breek voor jullie de staf van het brood.
17 En Ik zal tegen jullie hongersnood en het wilde dier zenden en zij zullen jou van kinderen beroven. En pest en bloed zal in jou passeren. En Ik zal het zwaard over jullie brengen. Ik, JAHWEH, Ik sprak.

Terug naar de indexpagina
Naar EzechiŽl 6
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.