Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Genesis
Hoofdstuk 13

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En AbramAbram = verheven vader gaat op uit EgypteEgypte = (Egyptisch) huis van de god Ptah - (Koptisch) - het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn), hij en zijn vrouw en alles wat van hem is, en LotLot = sluier of bedekking met hem, naar de NegevNegev = de woestijn in het zuiden van Israël.
2 En AbramAbram = verheven vader was uitermate zwaar beladen met vee, met zilver, en met goud.
3 En hij gaat, met opbrekingen, van de NegevNegev = de woestijn in het zuiden van Israël tot aan Beth-Elhuis van El, tot aan de plaats waar zijn tent komt te staan. Zijn tent stond in aanvang tussen Beth-ElBeth-El = huis van El en het Airuïne,
4 op de plaats van het altaar dat hij daar vroeger maakte. En daar roept AbramAbram = verheven vader in de naam van JAHWEH aan.
5 En ook LotLot = sluier of bedekking ging met AbramAbram = verheven vader mee. Hij heeft kleinvee en grootvee en tenten.
6 En het land verdroeg hen niet samen te wonen, want zij bezaten vele goederen. En zij kunnen niet samen wonen.
7 En er is twist tussen de herders van het vee van AbramAbram = verheven vader en tussen de herders van het vee van LotLot = sluier of bedekking. En de Kanaäniet en de Periziet woonde toen in het land.
8 En AbramAbram = verheven vader zegt tot Lotsluier of bedekking: "Alstublieft, het moet niet zo zijn dat er twist is tussen mij en tussen jou en tussen mijn herders en tussen jouw herders, want wij zijn broeders.
9 Ligt niet al het land voor jouw gezichtmv? Ga alstublieft apart van mij. Indien het links is, dan ga ik rechts, en indien het rechts is dan ga ik links."
10 En LotLot = sluier of bedekking heft zijn ogen op en hij ziet heel het stroomgebied van de Jordaande afdalende, en dat alles van haar werd geïrrigeerd, voordat JAHWEH SodomSodom = branden en GomorraGomorra = onderdompeling te gronde richtte, zoals de tuin van JAHWEH, zoals het land van EgypteEgypte = (Egyptisch) huis van de god Ptah - (Koptisch) - het zwarte land (t.o.v. de wite woestijn), wanneer je komt te Soar[Soar = onbeduidend of onbelangrijk. En een rivier ontsprong in Eden om de tuin te bevloeien en van daar wordt hij gesplitst en werd hij tot vier hoofden. (SW)[Gen. 2:10]
11 En LotLot = sluier of bedekking kiest voor zich heel het stroomgebied van de Jordaande afdalende. En LotLot = sluier of bedekking reist naar het oosten. En zij gaan uit elkaar, de man van zijn broeder.
12 AbramAbram = verheven vader woont in het land van KanaänKanaän = purperland en LotLot = sluier of bedekking woont in de steden van het stroomgebied en hij slaat zijn tent op tot aan SodomSodom = branden.
13 En de mannen van SodomSodom = branden zijn uitermate kwaden en zondaren tegen JAHWEH.
14 En JAHWEH zegt tot AbramAbram = verheven vader, nadat LotLot = sluier of bedekking van hem vertrokken was: "Alstublieft! Hef jouw ogen op en zie vanaf de plaats waar jij bent, van daar naar het noorden en de NegevNegev = zuiderland - de woestijn tussen Israël en Egypte en naar het oosten en naar de zee,
15 want al het land dat jij ziet geef Ik aan jou en aan jouw zaad, tot aan de aion. En JAHWEH verschijnt aan Abram en Hij zegt: Aan jouw zaad zal Ik dit land geven. En hij bouwt daar een altaar voor JAHWEH, Die aan hem verscheen. (SW)[Gen. 12:7]
16 En Ik plaats jouw zaad als losse aarde van het land. Indien een man de losse aarde van het land kan tellen, zal ook jouw zaad geteld worden. Nu, JAHWEH Elohim, Uw woord met David, mijn vader, zal bewaarheid worden, want U maakte mij koning over een volk zo talrijk als de losse aarde van de aarde (SW)[2Kron. 1:9]
17 Sta op, wandel in het land, in haar lengte en haar breedte, want Ik geef het aan jou."
18 En AbramAbram = verheven vader verplaats zijn tent, en hij komt en hij woont te midden van de eiken van MamreMamre = kracht of vetheid, wat in HebronHebron = vereniging is, en Hij bouwt daar een altaar voor JAHWEH. En Jakob komt tot Isaäk, zijn vader, in Mamre, bij Kirjath-Arba (dat is Hebron), daar waar Abraham en Isaäk bijwoners waren. (SW)[Gen. 35:27]


Terug naar de indexpagina
Naar Genesis 14
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.