Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Genesis
Hoofdstuk 28

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En IsaäkIsaäk = lachen roept JakobJakob = hielenlichter en hij zegent hem. En hij geeft hem instructie, en hij zegt tot hem: "Jij zal niet een vrouw nemen uit de dochters van KanaänKanaän = purperland.
2 Sta op! Ga naar Paddan-AramPaddan-Aram = vlakte van Aram, naar het huis van BetuëlBetuël = ?huis van God, de vader van jouw moeder, en neem van daar een vrouw voor jou uit de dochters van LabanLaban = witte, de broeder van jouw moeder.
3 En El, Die toereikend verschaft, zal jou zegenen en Hij zal jou vruchtbaar maken en Hij zal jou vermeerderen en jij wordt tot een samenkomst van volken.
4 En Hij zal aan jou de zegen van AbrahamAbraham = vader van een menigte of aanvoerder van een menigte geven, aan jou en aan jouw zaad dat met jou is, om jouw land te pacht van jouw tijdelijk verblijfmv, dat Elohim gaf aan AbrahamAbraham = vader van een menigte of aanvoerder van een menigte." 4 Ik! Zie!, Mijn verbond is met jou en jij wordt vader van een menigte van naties.
5 En jouw naam zal niet langer Abram genoemd worden. Jouw naam wordt Abraham, want Ik maak jou tot vader van een menigte van naties.
6 En Ik maak jou buitengewoon, buitengewoon vruchtbaar en Ik maak jou tot naties. En uit jou zullen koningen voortkomen.
7 En Ik stel Mijn verbond tussen Mij en tussen jou en tussen jouw zaad na jou, voor hun geslachten, tot een aionisch verbond, om voor jou tot Elohim te worden en voor jouw zaad na jou.
8 En Ik geef aan jou, en aan jouw zaad na jou, het land van jouw verblijfplaats, heel het land Kanaän, tot een aionisch bezit. En Ik word voor hen tot Elohim (SW)
[Gen. 17:4-8]

5 En IsaäkIsaäk = lachen zendt JakobJakob = hielenlichter weg en hij gaat naar Paddan-AramPaddan-Aram = vlakte van Aram, naar LabanLaban = witte, de zoon van BetuëlBetuël = ?huis van God, de Arameeër, de broeder van RebekkaRebekka = de boeiende, de moeder van JakobJakob = hielenlichter en EsauEsau = ruig (-harig).
6 En EsauEsau = ruig (-harig) ziet dat IsaäkIsaäk = lachen JakobJakob = hielenlichter zegent en hij hem naar Paddan-AramPaddan-Aram = vlakte van Aram zendt om voor hem van daar een vrouw te nemen. En bij zijn zegenen geeft hij hem instructie, zeggend: "Jij zal geen vrouw nemen uit de dochters van KanaänKanaän = purperland."
7 En JakobJakob = hielenlichter luistert naar zijn vader en naar zijn moeder. En hij gaat naar Paddan-AramPaddan-Aram = vlakte van Aram.
8 En EsauEsau = ruig (-harig) ziet dat de dochters van KanaänKanaän = purperland kwaden waren in de ogen van IsaäkIsaäk = lachen, zijn vader.
9 En EsauEsau = ruig (-harig) gaat naar IsmaëlIsmaël = God hoort of God luistert en hij neemt MachalatMachalat = snaarinstrument, dochter van IsmaëlIsmaël = God hoort of God luistert, de zoon van AbrahamAbraham = vader van een menigte of aanvoerder van een menigte, de zus van NebajotNebajot = hoogten, tot zich als vrouw van zijn vrouwen. 3 en Bashemat, dochter van Ismaël, de zus van Nebaiot. (SW)[Gen. 36:3]
10 En JakobJakob = hielenlichter gaat uit van Ber-SebaBer-Seba = put van de eed, put van de zeven; put van de overvloed en hij gaat naar HaranHaran = bergachtig.
11 En hij komt aan in de plaats en hij overnacht daar, want de zon ging onder. En hij neemt van de stenen van de plaats en hij plaatst die als zijn hoofdkussenmv. En hij ligt neer in die plaats.
12 En hij droomt, en aanschouw!, een ladder staat opgesteld naar de aarde en de top er van raakt de hemelen. En aanschouw!, boodschappers van Elohim gaan er op en dalen af. En Hij zegt tot hem: Amen! Amen! Ik zeg tot jou: jij zal de hemel zien, geopend, en de boodschappers van °God opstijgend en neerdalend op de Zoon van de mens. (SW)[Joh. 1:51]
13 En aanschouw! JAHWEH staat bij hem en Hij zegt: "Ik ben JAHWEH, Elohim van AbrahamAbraham = vader van een menigte of aanvoerder van een menigte, jouw vader, en Elohim van IsaäkIsaäk = lachen. Het land waarop jij ligt, Ik geef het aan jou en aan jouw zaad. Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond met Jakob, en ook aan Mijn verbond met Isaäk, en ook aan Mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken, en aan het land zal Ik gedenken (SW)[Lev. 26:42]
14 En jouw zaad zal worden als losse aarde van het land. En jij breekt door naar het westen en naar het oosten en naar het noorden en naar het zuiden. En alle families van de grond worden in jou gezegend en in jouw zaad. En alle naties van het land zegenen zich in jouw zaad, omdat jij naar Mijn stem luisterde (SW)[Gen. 22:18]
15 En aanschouw! Ik ben met jou en Ik bewaar jou, overal waarheen jij gaat. En Ik breng jou terug naar deze grond, want Ik verlaat jou niet, tot wanneer Ik doe wat Ik tot jou heb gesproken."
16 En JakobJakob = hielenlichter ontwaakt uit zijn slaap en hij zegt: "Zeker! JAHWEH is in deze plaats en ik wist het niet!"
17 En hij vreest en hij zegt: "Hoe vreeswekkend is deze plaats! Dit is niet anders dan een huis van Elohim en dit is een poort van de hemelen!"
18 En JakobJakob = hielenlichter staat vroeg in de ochtend op en hij neemt de steen die hij plaatste als zijn hoofdkussenmv. En hij plaatst deze als een monument en hij giet olie over haar bovenkant.
19 En hij noemt de naam van die plaats Bet-ElBet-El = huis van God, hoewel LuzLuz = amandelboom vroeger de naam van de stad was. En Jakob noemt de naam van de plaats, daar waar Elohim met hem sprak: Beth-El. (SW)[Gen. 35:15]
20 En JakobJakob = hielenlichter belooft plechtig een plechtige belofte, zeggend: "Indien Elohim met mij is en mij bewaart op deze weg die ik ga, en mij brood te eten geeft en een kledingstuk om aan te doen,
21 en ik in vrede terugkeer naar het huis van mijn vader, dan is JAHWEH mij tot Elohim!
22 En deze steen, die ik plaatste als monument, is huis van Elohim, en van al wat U geeft, een tiende, ja een tiende er van zal Ik U geven!"


Terug naar de indexpagina
Naar Genesis 29
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.