Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Genesis
Hoofdstuk 32

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En JakobJakob = hielenlichter gaat zijn weg. En er komen boodschappers van Elohim naar hem toe.
2 En JakobJakob = hielenlichter zegt, als hij hen ziet: "Dit is het legerkamp van Elohim!" En hij noemt de naam van de plaats MachanaïmMachanaïm = dubbelschare (van engelen).
3 En JakobJakob = hielenlichter zendt boodschappers van voor zijn aangezicht naar EsauEsau = ruig (-harig), zijn broeder, naar het land SeïrSeïr = jarig, ruig, het veld van EdomEdom = rood.
4 En hij geeft hen instructie te zeggen: "Zo zullen jullie zeggen tot mijn heer, tot EsauEsau = ruig (-harig): 'Zo zegt uw dienaar JakobJakob = hielenlichter: Bij LabanLaban = witte had ik tijdelijk verblijf en ik heb tot nu toe op mij laten wachten.
5 Ik bezit stier en ezel, kleinvee en dienaar en dienares. En ik zend om te vertellen aan mijn heer of ik genade vind in uw ogen.'"
6 En de boodschappers keren terug naar JakobJakob = hielenlichter, zeggend: "Wij kwamen bij uw broer, bij EsauEsau = ruig (-harig), en ook gaat hij uit om u te ontmoeten, en vierhonderd mannen met hem."
7 En JakobJakob = hielenlichter vreest uitermate en hij krijgt het benauwd. En hij verdeelt het volk dat met hem is en het kleinvee en het grootvee en de kamelen in twee legerkampen.
8 En hij zegt: "Indien EsauEsau = ruig (-harig) naar het ene legerkamp komt en hij het neerslaat, dan is het overgebleven legerkamp tot ontkoming."
9 En JakobJakob = hielenlichter zegt: "O, Elohim van mijn vader Abraham en Elohim van mijn vader IsaäkIsaäk = lachen, JAHWEH, Die tot mij zegt: 'Keer terug naar jouw land en naar jouw verwantschap en Ik zal goed doen met jou.'
10 Ik ben klein onder alle vriendelijkheden en onder alle trouw die U met Uw dienaar deed. Want met mijn stok stak ik deze Jordaan over en nu ben ik tot twee legerkampen geworden.
11 Red mij alstublieft uit de hand van mijn broeder, uit de hand van EsauEsau = ruig (-harig), want ik vrees hem, opdat hij niet komt en hij mij neerslaat, de moeder en de zonen.
12 En U, U zei: 'Goed, ja goed zal Ik met jou doen en Ik plaats jouw zaad als zand van de zee, dat niet genummerd wordt vanwege de veelheid!'" Daarom ook werden van é é n, en deze van een die verstorven was, voortgebracht in menigte, als de sterren aan de hemel en als het zand van de oever van de zee, het ontelbare (SW)[Hebr. 11:12]
13 En hij overnacht daar in die nacht. En hij neemt van wat in zijn hand komt een erkennings-geschenk voor EsauEsau = ruig (-harig), zijn broeder:
14 tweehonderd geiten, twintig geitebokken, tweehonderd ooien en twintig rammen,
15 dertig zogende kamelen met hun zonen, veertig jonge koeien en tien jonge stieren, twintig ezelinnen en tien veulens.
16 En hij geeft ze in de handen van zijn dienaren, bijeengedreven kudde na bijeengedreven kudde op zich. En hij zegt tot zijn dienaren: "Passeert voorbij aan mijn aangezicht, en jullie zullen tussenruimte maken tussen bijeengedreven kudde en tussen bijeengedreven kudde."
17 En hij geeft aan de eerste instructie, zeggend: "Wanneer EsauEsau = ruig (-harig), mijn broer, jou tegenkomt en hij vraagt, zeggend: 'Van wie ben jij? En waarheen ga jij? En voor wie zijn dezen voor jouw aangezicht?',
18 dan zeg jij: 'Van JakobJakob = hielenlichter, uw dienaar. Het is een erkennings-geschenk van mijn heer voor EsauEsau = ruig (-harig)! En aanschouw, hij is ook achter ons.'"
19 En hij geeft ook aan de tweede instructie en ook aan de derde en ook aan allen die achter de bijeengedreven kudden gaan, zeggend: "Naar dit woord zullen jullie tot EsauEsau = ruig (-harig) spreken, wanneer jullie hem vinden.
20 En jullie zeggen ook: 'Aanschouw! Uw dienaar JakobJakob = hielenlichter is achter ons!'" Want hij zei: "Ik maak een beschutting voor zijn aangezicht met het erkennings-geschenk dat voor mijn aangezicht uit gaat. En daarna zal ik zien of hij misschien zijn gezicht naar mijn gezicht zal opheffen."
21 En het erkennings-geschenk passeert voor zijn aangezicht en hij overnacht in die nacht in de legerplaats.
22 En hij staat op in de nacht en hij neemt zijn twee vrouwen en twee van zijn dienaressen en zijn elf kinderen en hij steekt de doorwaadbare plaats van de JabbokJabbok = uitstromen, strijden over.
23 En hij neemt hen en hij doet hen de wadi oversteken, en hij doet passeren wat van hem is.
24 En JakobJakob = hielenlichter wordt alleen achtergelaten. En een Man worstelt met hem tot het opgaan van de dageraad.
25 En Hij ziet dat Hij niet de overhand over hem heeft. En Hij raakt de buiging van zijn dijbeen aan en de buiging van het dijbeen van JakobJakob = hielenlichter wordt geforceerd bij het worstelen met Hem.
26 En Hij zegt: "Laat Mij gaan, want de dageraad breekt aan." En hij zegt: "Ik zal U niet laten gaan, behalve wanneer U mij zegent."
27 En Hij zegt tot hem: "Wat is jouw naam?" En hij zegt: "JakobJakob = hielenlichter."
28 En hij zegt: "Jouw naam wordt niet verder JakobJakob = hielenlichter genoemd, maar veeleer IsraëlIsraël = strijder van God, want jij bent rechtop met Elohim en met mannen, en jij hebt de overhand." En Elohim zegt tot hem: Jouw naam is Jakob. Niet langer zal jouw naam Jakob genoemd worden, maar eerder Israël wordt jouw naam. En Hij noemt zijn naam: Israël. (SW) [Gen. 35:10]
29 En JakobJakob = hielenlichter vraagt en hij zegt: "Vertel alstublieft Uw naam!" En Hij zegt: "Waarom is het dat jij naar Mijn naam vraagt?" En Hij zegent hem daar.
30 En JakobJakob = hielenlichter noemt de naam van de plaats PniëlPniël = gelaat van God. "Want ik zag Elohim van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel werd uitgered."
31 En de zon gaat stralend op over hem als hij PenuëlPenuël = aangezicht van God passeert. En hij liep kreupel vanwege zijn dij.
32 Daarom eten de zonen van Israël niet de pees van de dij-zenuw, die op de buiging van het dijbeen is, tot aan deze dag, want Hij raakte de pees van de dij-zenuw in de buiging van het dijbeen van JakobJakob = hielenlichter aan.
Terug naar de indexpagina
Naar Genesis 33
   


www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.