Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Genesis
Hoofdstuk 6

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En het gebeurde dat de mens begon te vermeerderen op de oppervlakte van de grond en aan hen worden dochters geboren.
2 En zonen van de elohim zagen dat de dochters van de mens goeden waren, en zij namen voor zichzelf vrouwen uit enige die zij kiezen.
3 En JAHWEH zei: "Mijn geest verschaft geen recht in de mens tot de aion, waarin hij ook vlees is; en zijn dagen zijn honderd en twintig jaren."
4 De Nefilim*1) waren in die dagen op de aarde en ook daarna, toen de zonen van de elohim kwamen tot dochters van de mens; en zij baarden voor hen, die de machtigen*2) zijn vanaf de aion, mannen van °naam. Want zoals de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon van de mens zijn.[Matt. 24:37] aan de eens koppig zijnden, toen het geduld van God afwachtte in de dagen toen de ark van Noach werd gebouwd, waarin weinig, dat wil zeggen acht, zielen doorheen het water werden gered (SW)[1Pet. 3:20]
5 En JAHWEH zag dat er veel kwaad van de mens was op de aarde en elke vorm van plannen van zijn °hart, niets dan kwaad, heel de dag.
6 En JAHWEH had spijt dat Hij de mens maakte op de aarde en het bedroefde Zijn hart. *Sept. 6)
7 En JAHWEH zegt: "Ik wis*3) de mens uit, die Ik schiep vanaf de oppervlakte van de grond, vanaf mens tot beest tot kruiper, en tot wat vliegt in de hemelen, want Ik heb spijt dat ik hen maakte."*Sept. 7)
8 En Noach vond genade in de ogen van JAHWEH.
9 Deze zijn de genealogische registraties van Noach. Noach was een rechtvaardig man. Onberispelijk was hij in zijn generaties. Noach wandelde met de Elohim. en de oude wereld niet spaart, maar Noach, é é n van acht, prediker van rechtvaardigheid, bewaart, een watervloed brengend over de wereld van de oneerbiedigen, (SW)[2Pet. 2:5]
10 En Noach verwekte drie zonen: SemSem = naam of faam, ChamCham = heet of zwart en JafetJafet = uitbreiding.
11 En de aarde wordt geruïneerd voor het gezichtmv van de Elohim. En de aarde is vol geweld.
12 En Elohim ziet de aarde en aanschouw, ze wordt geruïneerd, want alle vlees ruïneerde zijn weg op de aarde.
13 En Elohim zei tot Noach: "Het einde van alle vlees komt voor Mijn gezicht, want de aarde is vol geweld. En aanschouw Mij voor hun gezichten hen ruïnerend, met de aarde.
14 Maak jij voor jouzelf een ark van zwavelhoutmv. Met nesten maak jij de ark, en jij beschut haar vanaf de binnenkant en vanaf de buitenkant met een beschuttende laag.
15 En dit is hoe jij ze maakt: drie honderd ellen is de lengte van de ark, vijftig ellen is haar breedte en dertig ellen haar hoogte.
16 Jij maakt een lichtopening, een el groot, en jij voltooit haar tot bovenwaarts. En jij plaatst de opening van de ark in haar zijkant; onderste dekken, tweeden en derden maak jij in haar.
17 En Ik, aanschouw Mij, breng de zondvloed van wateren op de aarde om alle vlees, dat in zich geest van levenmv heeft, van onder de hemelen te gronde te richten. Al wat op de aarde is overlijdt.
18 En Ik richt Mijn verbond op met jou en jij komt de ark binnen en jouw zonen en jouw vrouw en de vrouwen van jouw zonen met jou.
19 En van al het levende vlees breng jij twee van alles naar de ark om met jou in het leven te behouden; mannelijk en vrouwelijk zijn zij.
20 Van dat wat vliegt naar zijn soort en van het beest naar zijn soort, van elke kruiper van de grond naar zijn soort, van alles komen twee naar jou om in het leven te behouden.
21 En jij, neem jij voor jouzelf van elk voedsel dat gegeten wordt en verzamel het voor jouzelf. En het is voor jou en voor hen tot voedsel."
22 En Noach doet alles waarover Elohim hem instructie gaf. Zo deed hij. Door geloof bouwt* Noach, bekend gemaakt* zijnde met het nog niet gezien zijnde, godvruchtig zijnde*, een ark tot redding van zijn huis, waardoor hij de wereld veroordeelt* en genieter van het lotdeel van de rechtvaardigheid werd*, naar het geloof (SW)[Hebr. 11:7]*1) Nefilim (Strong# H5303), - gevallenen, van nafal (Strong# H5307) - vallen. Te denken valt aan hemelwezens die uit de hemelen verbannen zijn.
*2) machtigen. Hebr. giborim (Strong# H1368). Denk aan heersers. God stelde deze "zonen van de elohim" aan als heersers over de volkeren (Deut. 32:8 - ook Psalm 82).
*3) uitwissen. Ook uit "het boek des levens"?
*Sept. 6) De Septuagint heeft hier: "6 En JAHWEH trok het zich aan, want Hij maakte de mens, en Hij dacht er diep over na."
*Sept. 7) De Septuagint heeft hier: "want ik heb nagedacht toen Ik ze maakte." Dit is een bevestiging van vers 6.


Terug naar de indexpagina
Naar Genesis 7
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.