Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Genesis
Hoofdstuk 9

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En Elohim zegent NoachNoach = rust of troost en zijn zonen en Hij zegt tot hen: "Weest vruchtbaar en neemt toe en vult de aarde, En Elohim zegent hen en Elohim zegt tot hen: “Weest vruchtbaar en neemt toe en onderschikt het land en heerst over de vis van de zee en over de vogel van de lucht en over dier dat beweegt op het land.” [Gen. 1:28]
2 en vrees voor jullie en ontsteltenis voor jullie is over elk dier van de aarde en over elk wat vliegt van de hemelen, over alles wat beweegt op de grond en in alle vissen van de zee. Zij worden in jullie hand gegeven.
3 Elk bewegend dier dat leeft zal voor jullie tot voedsel worden. Net als het groene kruid geef ik alles aan jullie.
4 Maar vlees met zijn ziel in zich, zijn bloed, zullen jullie niet eten. 26 En jullie zullen geen bloed eten in geen enkele van jullie verblijfplaatsen, niet van de vogel en niet van het beest.
27 Iedere ziel die iets van bloed eet, deze ziel zal afgesneden worden van zijn volkeren. (SW)
[Lev. 7:26,27]

5 En Ik zal echter jullie bloed voor jullie zielen opeisen. Van de poot van elk dier zal Ik hem opeisen en van de hand van de mens. Van de hand van de man, van zijn broeder, eis Ik de ziel van de mens op.
6 Wie bloed van de mens vergiet, in zijn bloed, door de mens, wordt hij vergoten, want in het beeld van Elohim maakte Hij de mens. Jij vermoordt niet(SW)[Exo. 20:13] En Elohim zegt: “Wij zullen mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis en zij zullen heersen over de vis van de zee en over de vogel van de hemelen en over het beest en over al het land en over ieder bewegend dier dat op het land beweegt.” (SW)[Gen. 1:26] Christus, Die beeld is van God, (SW)[2Kor. 4:4] 15 Die beeld is van God,....
16 Want in Hem is geschapen het al in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij soevereiniteiten, hetzij autoriteiten, het al is door Hem en tot Hem geschapen, (SW)
[Kol. 1:15,16]

7 En jullie, weest vruchtbaar en vermeerdert en wemelt op de aarde en vermeerdert in haar!" En Elohim zegent hen en Elohim zegt tot hen: “Weest vruchtbaar en neemt toe en onderschikt het land en heerst over de vis van de zee en over de vogel van de lucht en over dier dat beweegt op het land.” (SW)[Gen. 1:28]
8 En Elohim spreekt tot NoachNoach = rust of troost en tot zijn zonen met hem, zeggend:
9 "En Ik, aanschouw Mij Mijn verbond met jullie oprichten en met jullie zaad na jullie,
10 en met elke levende ziel die met jullie is, met wat vliegt, met het beest, en met elk wild dier van de aarde met jullie, met allen die uitgaan uit de ark, elk dier van de aarde.
11 En Ik richt Mijn verbond op met jullie en alle vlees zal niet opnieuw afgesneden worden door wateren van de zondvloed. En er zal niet weer een zondvloed komen om de aarde te gronde te richten."
12 En Elohim zegt: "Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en tussen jullie en tussen elke levende ziel die met jullie is, tot generaties van de aion.
13 Mijn boog geef Ik in een wolk en zij is tot teken van het verbond tussen Mij en tussen de aarde.
14 En hij komt in Mijn gegeven wolk, een wolk over de aarde; en de boog verschijnt in de wolk.
15 En Ik gedenk Mijn verbond, dat tussen Mij en tussen jullie en tussen elke levende ziel in alle vlees is, en er zullen niet opnieuw wateren komen tot een zondvloed om alle vlees te gronde te richten.
16 En Mijn boog is in de wolk en Ik zie haar, als gedenken van het aionisch verbond tussen Elohim en tussen elke levende ziel in alle vlees dat op de aarde is."
17 En Elohim zegt tot NoachNoach = rust of troost: "Dit is het teken van het verbond dat Ik opricht tussen Mij en tussen alle vlees dat op de aarde is."
18 En de zonen van NoachNoach = rust of troost die uit de ark gaan zijn SemSem = naam of faam, ChamCham = heet of zwart en JafetJafet = uitbreiding. En ChamCham = heet of zwart is de vader van KanaänKanaän = purper (land).
19 Deze drie zijn zonen van NoachNoach = rust of troost, en vanuit dezen wordt de mensheid over heel de aarde verstrooid.
20 En NoachNoach = rust of troost begint als man van de grond en hij plant een wijngaard.
21 En hij drinkt van de wijn en hij wordt dronken; en hij ontbloot zichzelf in het midden van zijn tent.
22 En ChamCham = heet of zwart, de vader van KanaänKanaän = purper (land), ziet de naaktheid van zijn vader en hij vertelt het buiten aan zijn twee broeders.
23 En SemSem = naam of faam en JafetJafet = uitbreiding nemen het kledingstuk en plaatsen het op de rug van hen beiden, en zij gaan achterwaarts en zij bedekken de naaktheid van hun vader. En hun gezichten waren achterwaarts en zij zien de naaktheid van hun vader niet.
24 En NoachNoach = rust of troost ontwaakt van zijn wijn en hij weet wat zijn kleinein de zin van jongste zoon hem had gedaan.
25 En hij zegt: "Vervloekt zij KanaänKanaän = purper (land)! Dienaar van dienaren is hij voor zijn broeders!"
26 En hij zegt: "Gezegend zij JAHWEH, Elohim van SemSem = naam of faam, en KanaänKanaän = purper (land) is zijn dienstknecht.
27 Elohim make ruimte voor JafetJafet = uitbreiding en hij verblijft in de tenten van SemSem = naam of faam, en KanaänKanaän = purper (land) is hem tot dienaar."
28 En NoachNoach = rust of troost leeft na de zondvloed driehonderd en vijftig jaren.
29 En alle dagen van Noach zijn negenhonderd en vijftig jaren. En hij sterft.


Terug naar de indexpagina
Naar Genesis 10
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.