Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jozua
Hoofdstuk 14

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 En dezen zijn het van de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God die lotbezit ontvingen in het land van KanašnKanašn = purper of purperland, dat EleazarEleazar = God is hulp, de priester, en JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt, zoon van NunNun = vis, en de hoofden van de vaders van de stamhuizen van de zonen als lotbezit gaven; 19 En zeven naties neerslaandį in het land Kanašn, verdeelt* Hij hun įland door het lot
20 (ongeveer vierhonderd en vijftig jaren). En hierna geeft* Hij richters tot Samuel, de profeet. (SW)
[Hand. 13:19,20]

2 door het lot is hun lotbezit, zoals JAHWEH instructie gaf door de hand van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen aan negen van de stamhuizen en de helft van het stamhuis, 52 En JAHWEH spreekt tot Mozes, zeggend:
53 Aan dezen zal het land verdeeld worden in een lotdeel naar het aantal van hun namen.
54 Aan de velen zal jij hun lotdeel doen toenemen en aan de weinigen zal jij hun lotdeel doen verminderen, elk overeenkomstig naar die van hen verzameld waren zal aan hen hun lotdeel gegeven worden.
55 Ja, door het lot zal het land toebedeeld worden. Naar de namen van de stammen van hun vaders zullen zij lotdelen.
56 Overeenkomend met het lot zal hun lotdeel verdeeld worden, tussen de velen en de weinigen. (SW)
[Num. 26:52-56]

3 want MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen gaf het lotbezit van twee van de stamhuizen en de helft van het stamhuis aan de overkant van de JordaanJordaan = de afdalende, en de LeviLevi = aanhankelijk, aanhangereten gaf hij geen lotbezit in hun midden, En Mozes geeft aan hen, de zonen van Gad en de zonen van Ruben en aan de helft van de stam van Manasse, de zoon van Jozef, het koninkrijk van Sihon, koning van de Amorieten, en het koninkrijk van Og, koning van de Bashan, het land naar haar steden, binnen de grenzen van de steden van het land, rondom. (SW)[Num. 32:33]
4 want de zonen van JozefJozef = JAH moge mij (er nog een andere zoon) aan toevoegen werden twee stamhuizen: ManasseManasse = die doet vergeten en EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar. En zij gaven geen portie aan de LeviLevi = aanhankelijk, aanhangereten in het land, maar veeleer steden om in te wonen en hun gemeenschappelijk weidegronden voor hun veenbezit en tot hun verwerving.
5 Zoals JAHWEH MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf, zo deden de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God, en zij deelden het land op.
6 En de zonen van JudaJuda = lof kwamen dichtbij tot JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt in GilgalGilgal = (steen-)kring, en KalebKaleb = hond, zoon van JefunneJefunne = JAH wordt verzoend of Hij zal gericht zijn, de Kenizziet, zegt tot hem: "U, u weet het woord dat JAHWEH sprak tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, man van de Elohim, over mijn geval en over uw geval, in Kades-BarneaKades-Barnea = heilige bron. Jullie, jullie zullen niet komen in het land waarover Ik Mijn hand optilde om jullie er in te doen tabernakelen, uitgezonderd alleen Kaleb, zoon van Jefunneh en Jozua, zoon van Nun. (SW)[Num. 14:30]
7 Een zoon van veertig jaren was ik, toen MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, dienaar van JAHWEH, mij zond van Kades-BarneaKades-Barnea = heilige bron om het land te bespioneren en ik bracht hem een woord terug met mijn hart.
8 En mijn broeders, die met mij opgingen, deden het hart van het volk smelten, maar ik, ik volgde volledig achter JAHWEH, mijn Elohim.
9 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zweert in die dag, zeggend: Zeker, het land dat jouw voet heeft getreden, voor jou zal het tot lotbezit zijn en voor jouw zonen, tot aan de aion, want jij volgde volledig achter JAHWEH, mijn Elohim. Maar Mijn dienaar Kaleb, omdat er een andere geest met hem is geweest en hij volledig achter Mij volgt, hem zal Ik naar het land brengen waarin hij binnen ging, en zijn zaad zal het bezitten. (SW)[Num. 14:24]
10 En nu, aanschouw!, JAHWEH heeft mij in het leven behouden, zoals Hij dit vijfenveertig jaren van toen sprak. JAHWEH sprak dit woord tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen toen IsraŽlIsraŽl = strijder van God de wildernis in ging. En nu, aanschouw! Vandaag ben ik een zoon van vijfentachtig jaren.
11 Nog steeds ben ik vandaag zo standvastig als in de dag dat MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen mij zond; zoals mijn energie toen was, zo is mijn energie nu voor de strijd, om uit te gaan en te komen.
12 En nu, geef aan mij dit gebergte, waarvan JAHWEH in die dag sprak, want jij hoorde in die dag dat daar EnakietenEnakieten = een volk van reuzen zijn en grote, verdedigde steden. Misschien is JAHWEH met mij en verdrijf ik hen, zoals JAHWEH sprak."
13 En JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt zegent hem en hij geeft HebronHebron = (plaats van het) verbond aan KalebKaleb = hond, zoon van JefunneJefunne = JAH wordt verzoend of Hij zal gericht zijn, tot lotbezit.
14 Vanwege dit werd HebronHebron = (plaats van het) verbond van KalebKaleb = hond, zoon van JefunneJefunne = JAH wordt verzoend of Hij zal gericht zijn, de Kenizziet, tot lotbezit, tot aan deze dag, omdat hij volledig achter JAHWEH, Elohim van IsraŽlIsraŽl = strijder van God, volgde.
15 En de naam van HebronHebron = (plaats van het) verbond was vroeger Kirjat-ArbaKirjat-Arba = stad van de vier (bv. families). Hij was de grote mens onder de EnakietenEnakieten = een volk van reuzen. En het land is rustig na de oorlog.

Terug naar de indexpagina
Naar Jozua 15
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.