Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jozua
Hoofdstuk 23

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 En het gebeurt, vele dagen nadat JAHWEH rust gaf aan IsraŽlIsraŽl = strijder van God van al hun vijanden rondom, dat JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt oud werd, hij kwam op dagen.
2 En JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt roept om allen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God, om haar oudsten en om haar hoofden en om haar rechters en om haar voormannen, en hij zegt tot hen: "Ik, ik ben oud, ik kom op dagen.
3 en jullie, jullie zagen alles wat JAHWEH, jullie Elohim, deed met al deze naties voor jullie aangezichten, want JAHWEH, jullie Elohim, Hij is het Die voor jullie vecht.
4 Ziet! Ik werp loten voor jullie. Deze naties die overbleven zijn tot een lotbezit voor jullie stammen,vanaf de JordaanJordaan = de afdalende en alle naties die Ik afsnij en de grote zee, de ondergang van de zon.
5 En JAHWEH, jullie Elohim, Hij zal hen wegstoten van voor jullie aangezichten en Hij verdrijft hen van voor jullie aangezichten en jullie pachten hun land, zoals JAHWEH, jullie Elohim, tot jullie sprak.
6 En jullie zijn uitermate standvastig om in acht te nemen en te doen al wat is geschreven in de boekrol van de wet van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zodat zij er niet van terugtrekken, rechts en links,
7 zodat jullie niet ingaan in deze naties, deze die met jullie overgebleven zijn. En de naam van hun elohim zullen jullie niet vermelden, noch zullen jullie zweren, noch zullen jullie hen dienen, noch zullen jullie je voor hen neerbuigen.
8 Maar alleen in JAHWEH, jullie Elohim, zullen jullie aankleven, zoals jullie deden tot aan deze dag.
9 En JAHWEH verdreef van voor jullie aangezichten grote en machtige naties; en wat jullie betreft, niemand stond voor jullie aangezichten tot aan deze dag.
10 …ťn man van jullie achtervolgt duizend, want JAHWEH, jullie Elohim, Hij vecht voor jullie, zoals Hij tot jullie sprak. Hoe zullen zij duizend achtervolgen en met twee tienduizend op de vlucht doen slaan, als niet hun Rots hen verkocht en JAHWEH hen overleverde? (SW)[Deut. 32:30] En jullie zullen niet bang voor hen zijn, want JAHWEH, jullie Elohim, Hij is degene die voor jullie vecht. (SW)[Deut. 3:22]
11 En jullie nemen je uitermate in acht over jullie zielen, om JAHWEH, jullie Elohim, lief te hebben.
12 Want indien jullie afglijden, ja afglijden en jullie kleven aan het restant van deze naties, die bij jullie overgebleven zijn, en jullie verzwageren je met hen en jullie gaan bij hen in en zij bij jullie,
13 weet dan, ja weet dat JAHWEH, jullie Elohim, niet zal voortgaan met verdrijven van deze naties van voor jullie aangezichten. Dan zijn zij voor jullie tot een strik en tot een valstrik en tot een gesel in jullie zijden en tot stekels in jullie ogen, totdat jullie vergaan van deze goede grond, die JAHWEH, jullie Elohim, aan jullie gaf.
14 En aanschouw!, ik ga vandaag de weg van heel de aarde en jullie weten in heel jullie hart en in heel jullie ziel dat niet ťťn woord viel van alle goede woorden die JAHWEH, jullie Elohim, over jullie sprak; het geheel kwam tot jullie. Niet ťťn woord van Hem viel.
15 En het gebeurt zoals elke goede zaak die JAHWEH, jullie Elohim, sprak tot jullie kwam, zo zal JAHWEH over jullie elke kwade zaak brengen, totdat Hij jullie uitroeit van deze goede grond, die JAHWEH, jullie Elohim, aan jullie gaf,
16 wanneer jullie het verbond van JAHWEH, jullie Elohim, overschrijden, dat Hij jullie als instructie gaf; en jullie gaan en jullie andere elohim dienen en jullie je voor hen neerbuigen; dan is de boosheid van JAHWEH heet tegen jullie en vergaan jullie haastig vanaf het goede land dat Hij aan jullie gaf."

Terug naar de indexpagina
Naar Jozua 24
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.