Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jozua
Hoofdstuk 9

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 En het gebeurt dat alle koningen die aan de overkant van de JordaanJordaan = de afdalende zijn, in het gebergte en in het lage voorgebergte en langs de hele kust van de grote zee, tot voor de LibanonLibanon = bergen met eeuwige sneeuw - wit, de Hethiet en de Amoriet, de KanašnKanašn = purper of purperlandiet, de Perizziet, de Chiwwiet en de JebusiJebusi = nakomelingen van Jebus (Jebus = dorsvloer)et, horen,
2 dat zij zichzelf bijeen roepen om tezamen te vechten met JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt en met IsraŽlIsraŽl = strijder van God - met ťťn mond.
3 En de inwoners GibeonGibeon = hoogte hoorden wat JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt deed met JerichoJericho = ? maanstad of palmenstad en met AiAi = ruÔne.
4 En zij doen, ook zij, met sluwheid en zij gaan. En zij gaan als een delegatie en zij nemen versleten zakken voor hun ezels en leren zakken van wijn, die versleten en gescheurd en samengebonden zijn,
5 en sandalen aan hun voeten, versleten en gelapt, en versleten gewaden aan zich, en al het brood van hun proviand was droog, het was gestippeld geworden.
6 En zij gaan naar Jozua, naar de legerplaats bij GilgalGilgal = (steen-)kring en zij zeggen tot hem en tot de mannen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God: "Wij komen van een ver land, en nu, snijdt met ons een verbond!"
7 En de man van IsraŽlIsraŽl = strijder van God zegt tot de Chiwwiet: "Misschien woon jij te midden van mij, maar hoe zal ik met jou een verbond snijden?" Jij zal niet met hen en met hun elohim een verbond snijden (SW)[Exo. 23:32,34]
8 En zij zeggen tot JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt: "Wij zijn jouw dienaar." En JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt zegt tot hen: "Wie zijn jullie en van waar komen jullie?"
9 En zij zeggen tot hem: "Uw dienaren kwamen van een uitermate ver land, vanwege de naam van JAHWEH, uw Elohim, want wij hoorden Zijn faam en al wat Hij deed in EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn),
10 en al wat Hij deed met de twee koningen van de Amorieten, die aan de overkant van de JordaanJordaan = de afdalende waren, met SichonSichon = krijger, koning van ChesbonChesbon = berekening en met OgOg = met lange hals, koning van BasanBasan = effen terrein, zonder stenen, die in AstarotAstarot = ster is. dan geeft JAHWEH, jouw Elohim, hen voor jouw aangezicht en jij slaat ze. Jij zal hen zeker verdoemen. Jij zal met hen geen verbond snijden en jij zal met hen niet genadevol zijn (SW)[Deut. 7:2]
11 En onze oudsten zeggen tot ons en alle inwoners van ons land, zeggend: Neemt in jullie hand proviand voor onderweg en gaat om hen te ontmoeten. En jullie zeggen: "Wij zijn jullie dienaren." En nu, snijdt met ons een verbond.
12 Dit is ons brood; het was warm toen wij het als proviand namen uit onze huizen in de dag van ons uitgaan om naar jullie te gaan. En nu, aanschouw!, het is droog en het is gestippeld.
13 En deze leren zakken van de wijn die we vulden waren nieuw. En aanschouw!, ze zijn gescheurd. En deze gewaden van ons en onze sandalen, ze zijn versleten vanwege de uitermate veelheid van de weg."
14 En de mannen nemen van hun proviand, maar zij vragen niet naar de mond van JAHWEH.
15 En JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt maakt vrede met hen en hij snijdt met hen een verbond, om hen in leven te behouden. En de vorsten van de vergadering zweren tot hen. 1 En er is hongersnood in de dagen van David, drie jaren, jaar na jaar, en David zoekt het aangezicht van JAHWEH. En JAHWEH zegt: "Op Saul en op zijn huis is de bloedschuld, omdat hij de Gibeonieten ter dood bracht." (SW)[2 Sam. 21:1]
16 En het gebeurt aan het einde van drie dagen nadat zij met hen een verbond sneden, dat zij horen dat zij buren van hen zijn en dat zij in hun midden woonden.
17 En de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God breken hun legerplaats op en zij komen bij hun steden in de derde dag. En hun steden zijn GibeonGibeon = hoogte en KefiraKefira = dorp en BeŽrotBeŽrot = putten en Kirjat-JearimKirjat-Jearim = stad van de bossen.
18 En de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God slaan hen niet neer, want de vorsten van de vergadering hadden met hen gezworen bij JAHWEH, Elohim van IsraŽlIsraŽl = strijder van God. En heel de vergadering mort tegen de vorsten.
19 En alle vorsten zeggen tot heel de vergadering: "Wij, wij hebben tot hen gezworen bij JAHWEH, Elohim van IsraŽlIsraŽl = strijder van God, en nu kunnen wij hen niet aanraken.
20 Dit zullen we met hen doen, hen in leven behoudend, zodat er op ons geen driftigheid komt vanwege de eed die wij aan hen gezworen hebben."
21 En de vorsten zeggen tot hen: "Zij zullen leven en zij zullen houthakkers van houtmv worden en putters van watermv voor heel de vergadering, zoals de vorsten tot hen spraken."
22 En JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt roept om hen en hij spreekt tot hen, zeggend: "Waarom bedrogen jullie ons, zeggend: Wij zijn van uitermate ver weg van jullie, maar jullie woonden in ons midden?
23 En nu, jullie zijn vervloekten en niemand van jullie zal afgesneden zijn van het dienaar zijn en houthakkers van houtmv en putters van watermv voor het huis van mijn Elohim."
24 En zij antwoorden JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt en zij zeggen: "Omdat verteld, ja verteld werd aan uw dienaren dat JAHWEH, uw Elohim, aan MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, Zijn dienaar, instructie gaf aan jullie heel het land te geven en alle inwoners van het land uit te roeien van voor jullie aangezichten. En wij vreesden uitermate voor onze zielen vanwege jullie aangezichten en deden wij deze zaak.
25 En nu, aanschouw ons!, wij zijn in uw hand; doe naar het goede en rechte in uw ogen om met ons te doen."
26 En zo doet hij met hen en hij ontrukt hen uit de hand van de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God en zij doodden hen niet.
27 En JozuaJozua = JAH is redder of JAH redt maakt hen in die dag tot houthakkers van houtmv en putters van watermv voor de vergadering en voor het altaar van JAHWEH, tot aan deze dag, in de plaats die Hij zal kiezen.

Terug naar de indexpagina
Naar Jozua 10
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.