Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Leviticus
Hoofdstuk 18

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
2 "Spreek tot de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God en zeg tot hen: 'Ik ben JAHWEH, jullie Elohim.
3 Naar de daden van het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn), waarin jullie woonden, zullen jullie niet doen. En zoals de daad van het land van KanašnKanašn = laagland , daar waarheen Ik jullie breng, zullen jullie niet doen en in hun statuten zullen jullie niet gaan.
4 Mijn verordeningen zullen jullie doen en Mijn statuten zullen jullie in acht nemen, om in hen te gaan. Ik ben JAHWEH, jullie Elohim.
5 En jullie zullen Mijn statuten en Mijn verordeningen in acht nemen, want de mens die ze doet zal er in leven. Ik ben JAHWEH! 29 En U getuigde tegen hen om hen te doen terugkeren naar Uw wet, maar zij handelden arrogant en zij luisterden niet naar Uw instructies en zij zondigden tegen Uw verordeningen, die een mens doet en er in leeft. En koppig zijnde geven zij hun schouder en zij verhardden hun nek en zij luisterden niet. (SW)[Neh. 9:29]
6 Niemand van jullie zal bij enige bloedverwant van zijn vlees naderbij komen om de naaktheid te onthullen. Ik ben JAHWEH.
7 De naaktheid van jouw vader en de naaktheid van jouw moeder zal jij niet onthullen. Zij is jouw moeder. Jij zal haar naaktheid niet onthullen.
8 De naaktheid van de vrouw van jouw vader zal jij niet onthullen. Het is de naaktheid van jouw vader. Een man zal niet de vrouw van zijn vader nemen en hij zal de zoom van zijn vader niet ontbloten. (SW)[Deut. 22:30]
9 De naaktheid van jouw zuster, de dochter van jouw vader of de dochter van jouw moeder, een verwekking van thuis of een verwekking van buiten, hun naaktheid zal jij niet onthullen. Vervloekt zij, die bij de vrouw zijns vaders ligt, omdat hij zijns vaders slippe ontdekt heeft! En al het volk zal zeggen: Amen. (SV)[Deut. 27:20]
10 De naaktheid van de dochter van jouw zoon of de dochter van jouw dochter, hun naaktheid zal jij niet onthullen, want zij zijn jouw naaktheid.
11 De naaktheid van de dochter van de vrouw van jouw vader, de verwekking van jouw vader, zij is jouw zuster, haar naaktheid zal jij niet onthullen.
12 De naaktheid van de zuster van jouw vader zal jij niet onthullen, zij is een bloedverwante van jouw vader.
13 De naaktheid van de zuster van jouw moeder zal jij niet onthullen, want zij is de bloedverwante van jouw moeder.
14 De naaktheid van de broeder van jouw vader zal jij niet onthullen, tot zijn vrouw zal jij niet naderen; zij is jouw tante.
15 De naaktheid van jouw schoondochter zal jij niet onthullen, zij is de vrouw van jouw zoon; jij zal haar naaktheid niet onthullen.
16 De naaktheid van de vrouw van jouw broeder zal jij niet onthullen. Het is de naaktheid van jouw broeder. 3 Want įHerodes, Johannes vasthoudend*, bindt* hem en plaatst* hem in įgevangenis, vanwege Herodias, de vrouw van Filippus, zijn įbroer,
4 want Johannes zei tot hem: Het is jou niet toegestaan haar te hebben. (SW)
[Matt. 14:3,4]

17 De naaktheid van een vrouw en van haar dochter zal jij niet onthullen. De dochter van haar zoon en de dochter van haar dochter zal jij niet nemen om haar naaktheid te onthullen. Zij zijn bloedverwanten. Het is zedeloosheid. 23 "Vervloekt die ligt met zijn schoonzuster." En heel het volk zegt: "Amen!" (SW)[Deut. 27:23]
18 En jij zal niet een vrouw tot rivaal van haar zuster nemen, door haar naaktheid aan haar te onthullen tijdens haar levenmv.
19 En jij zal tot een vrouw in de isolatie van haar onreinheid niet naderen om haar naaktheid te onthullen.
20 En aan de vrouw van jouw metgezel zal jij niet jouw zaadlozing geven, om met haar onrein te zijn.10 De naaktheid van zijn vader wordt in jou ontbloot. In jou vernederen zij de onreinheid van de geÔsoleerde vrouw. 11 En een man doet afschuwelijkheid met de vrouw van zijn naaste, en een man verontreinigt zijn schoondochter in zedeloosheid, en een man vernedert onder jou zijn zuster, de dochter van zijn vader. [Lev. 18:6-9] (SW)[Eze. 22:10,11]
21 En van jouw zaad zal jij niet geven om door het vuur naar de MolochMoloch = koning (een valse god die vuuroffer eiste, kinderen die door vuur heen moesten gaan) te doen passeren. En jij zal de naam van jouw Elohim niet ontwijden. Ik ben JAHWEH! En hij verontreinigt de Tofet, die in het Ravijn van Ben-Hinnom is, zodat niemand zijn zoon en zijn dochter voor Moloch door het vuur doet passeren. (SW)[2Kon. 23:10]
22 En met een mannelijke zal jij niet in bedmv liggen als met een vrouw. Het is een afschuwelijkheid.
23 En in geen enkel beest zal jij jouw zaadlozing geven om er onrein mee te zijn. En een vrouw zal niet staan voor een beest om er mee te copuleren. Het is ontaardheid. Iedereen die ligt met een beest zal zeker ter dood gebracht worden. (SW)[Exo. 22:19]
24 Het moet niet zo zijn dat jullie in enige van deze dingen jezelf verontreinigen. Want in al deze dingen zijn de naties verontreinigd die Ik voor jullie aangezichten wegzend.
25 Dan is het land onrein en Ik breng gericht over haar verdorvenheid en het land zal haar bewoners uitbraken.
26 En jullie nemen Mijn statuten in acht en Mijn verordeningen. En jullie zullen geen van deze gruwelijkheden doen, de inheemse en de tijdelijke verblijver die tijdelijk in jullie midden verblijft,
27 want al deze afschuwelijkheden doen deze mannen van het land dat voor jullie aangezicht is, en het land is onrein,
28 opdat het land jullie niet uitbraakt wanneer jullie het verontreinigen, zoals het de natie die voor jullie aangezicht is uitbraakte.
29 Want iedereen die enige van deze afschuwelijkheden zal doen, de zielen van degenen die ze doen worden afgesneden uit het midden van hun volk.
30 En jullie onderhouden Mijn opdracht, zeker niets afdoende van de statuten over de afschuwelijkheden die voor jullie aangezichten gedaan worden. En jullie zullen jezelf niet met hen verontreinigen. Ik ben JAHWEH, jullie Elohim!'"

Terug naar de indexpagina
Naar Leviticus 19
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.