Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Leviticus
Hoofdstuk 20

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
2 "Tot de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God zal jij zeggen: 'Iedere man van de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God en van de tijdelijke verblijver die tijdelijk verblijft in IsraŽlIsraŽl = strijder van God, die van zijn zaad geeft aan de MolochMoloch = koning, een valse god die vuuroffers eiste, waarbij kinderen door het vuur moesten gaan, zal zeker ter dood gebracht worden. Het volk van het land zal hem met de steen bekogelen. En hij verontreinigt de Tofet, die in het Ravijn van Ben-Hinnom is, zodat niemand zijn zoon en zijn dochter voor Moloch door het vuur doet passeren. (SW)[2Kon. 23:10]
3 En Ik, Ik zal Mijn aangezicht stellen tegen deze man en Ik zal hem afsnijden uit het midden van zijn volk (want hij gaf zijn zaad aan de MolochMoloch = koning, een valse god die vuuroffers eiste, waarbij kinderen door het vuur moesten gaan), vanwege het verontreinigen van Mijn heiligdom en het ontwijden van de naam van Mijn heiligheid.
4 En indien het volk van het land hun ogen onduidelijk, ja onduidelijk maakt voor die man, wanneer hij zijn zaad aan de MolochMoloch = koning, een valse god die vuuroffers eiste, waarbij kinderen door het vuur moesten gaan geeft, zodat het hem niet ter dood brengt,
5 dan plaats Ik Mijn aangezicht tegen deze man en tegen zijn familie, en Ik snij hem af, en allen die achter hem de ontucht bedrijven met de MolochMoloch = koning, een valse god die vuuroffers eiste, waarbij kinderen door het vuur moesten gaan, ontucht bedrijvend vanuit het midden van hun volk.
6 En de ziel die zich wendt tot de mediums en tot de helderzienden om hen achter hen ontucht te bedrijven, Ik zal Mijn aangezicht geven tegen die ziel en Ik snij hem af vanuit het midden van zijn volk. Jullie moeten je niet richten naar de mediums en naar de tovenaars, jullie moeten niet proberen door hen ontheiligd te worden. Ik ben JAHWEH, jullie Elohim. (SW)[Lev. 19:31]
7 En jullie heiligen jezelf en jullie zijn heiligen, want Ik, JAHWEH, ben jullie Elohim.
8 En jullie nemen Mijn statuten in acht en jullie doen ze. Ik ben JAHWEH, Die jullie heilig maakt.
9 Elke man die over zijn vader en zijn moeder een vloek uitspreekt zal ter dood, ja ter dood gebracht worden. Hij spreekt een vloek uit over zijn vader en zijn moeder, zijn bloedschuld is in hem. En wie zijn vader en zijn moeder geringschat, hij zal zeker ter dood gebracht worden (SW)[Exo. 21:17]
10 En een man die echtbreuk pleegt met de vrouw van een man, die echtbreuk pleegt met de vrouw van zijn naaste, de man die echtbreuk pleegt en de vrouw die echtbreuk pleegt zullen zeker ter dood gebracht worden, ja ter dood gebracht worden. Jij zal geen overspel bedrijven (SW)[Exo. 20:14]
11 En de man die ligt met de vrouw van zijn vader, onthult de naaktheid van zijn vader. Beiden zullen ter dood gebracht, ja ter dood gebracht worden. Hun bloedschuld is in hen. Een man zal niet de vrouw van zijn vader nemen en hij zal de zoom van zijn vader niet ontbloten. (SW)[Deut. 22:30]
12 En de man die ligt met zijn schoondochter, zij beiden zullen ter dood gebracht, ja ter dood gebracht worden. Zij doen ontaardheid. Hun bloedschuld is in hen.
13 En een man die ligt met een mannelijke als in het bed van een vrouw, zij doen afschuwelijkheid. Beiden zullen ter dood gebracht, ja ter dood gebracht worden. Hun bloedschuld is in hen.
14 En een man die een vrouw neemt en haar moeder, dit is zedeloosheid. In het vuur zullen zij hem en hen verbranden, zodat er geen zedeloosheid in jullie midden is. Vervloekt die ligt met zijn schoonzuster." En heel het volk zegt: "Amen!" (SW)[Deut. 27:23]
15 En een man die zijn zaadlozing geeft in een beest, hij zal ter dood gebracht, ja ter dood gebracht worden, en het beest zullen jullie doden.
16 En een vrouw die tot enig beest benadert om daarmee te copuleren, jullie zullen de vrouw en het beest ter dood brengen. Zij zullen ter dood gebracht, ja ter dood gebracht worden. Hun bloedschuld is in hen. Iedereen die ligt met een beest zal zeker ter dood gebracht worden. (SW)[Exo. 22:19]
17 En een man die zijn zuster neemt, de dochter van zijn vader of de dochter van zijn moeder, en hij ziet haar naaktheid en zij ziet zijn naaktheid, het is laaghartig! Zij worden afgesneden voor de ogen de zonen van hun volk. Hij onthulde de naaktheid van zijn zuster. Hij zal zijn verdorvenheid dragen. Vervloekt die ligt met zijn zuster, de dochter van zijn vader of de dochter van zijn moeder." En heel het volk zegt: "Amen!" (SW)[Deut. 27:22]
18 En een man die ligt met een vrouw die menstrueert en hij onthult haar naaktheid, hij ontbloot haar fontein en zij onthult de fontein van haar bloedvloeiingen, de beiden zullen afgesneden worden uit het midden van hun volk.
19 En de naaktheid van de zuster van jouw moeder en van de zuster van jouw vader zal jij niet onthullen, omdat hij zijn bloedverwant ontbloot; zij zullen hun verdorvenheid dragen.
20 En een man die ligt met zijn tante onthulde de naaktheid van zijn oom. Zij zullen hun zonde dragen. Als kinderlozen zullen zij sterven.
21 En een man die de vrouw van zijn broeder neemt, het is onzuiverheid. Hij onthult de naaktheid van zijn broeder. Zij zullen kinderlozen zijn. 3 Want įHerodes, Johannes vasthoudend*, bindt* hem en plaatst* hem in įgevangenis, vanwege Herodias, de vrouw van Filippus, zijn įbroer,
4 want Johannes zei tot hem: Het is jou niet toegestaan haar te hebben. (SW)
[Matt. 14:3,4]

22 En jullie nemen al Mijn statuten in acht en al Mijn verordeningen, en jullie doen ze, zodat het land waarheen Ik jullie breng om daar in haar te wonen, jullie niet zal uitbraken.
23 En jullie zullen niet gaan in de statuten van de natie die Ik wegzend van voor jullie aangezichten, want zij doen al deze dingen en Ik heb Me aan hen geŽrgerd.
24 En Ik zeg tot jullie: Jullie, jullie pachten hun grond en Ik zal die aan jullie geven om het te pachten, een land, gutsend van melk en honing. Ik, JAHWEH, ben jullie Elohim, Die jullie doe afscheiden van de volken.
25 En jullie zullen onderscheid maken tussen het reine beest en het onreine, en tussen het reine dat vliegt vogel en het onreine, en jullie zullen jullie zielen niet tot een gruwel maken met het beest of met wat vliegt of met iets dat beweegt op de grond, wat Ik voor jullie scheid om onrein te verklaren.
26 En jullie zullen voor Mij heiligen zijn, want Ik, JAHWEH, ben heilig. En Ik scheid jullie af van de volken om voor Mij te zijn.
27 En een man of een vrouw die onder hen een medium is of een helderziende, zullen zij ter dood brengen, ja ter dood brengen. Zij zullen hen bekogelen met de steen. Hun bloedschuld is in hen." Jullie moeten je niet richten naar de mediums en naar de tovenaars, jullie moeten niet proberen door hen ontheiligd te worden. Ik ben JAHWEH, jullie Elohim (SW)[Lev. 19:31]

Terug naar de indexpagina
Naar Leviticus 21
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.