Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Leviticus
Hoofdstuk 24

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
2 "Geef de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God instructie opdat ze naar jou smetteloze olijfolie brengen, gestoten, voor de lichtgever, om voortdurend de lamp aan te steken.
3 Aan de buitenzijde van het gordijn van het getuigenis in de tent van de afspraak zal AšronAšron = lichtbrenger hem rangschikken, van de avond tot de ochtend, voor het aangezicht van JAHWEH, voortdurend. Het is voor jullie generaties een aionisch statuut.
4 Op de zuivere lampenstandaard zal hij de lampen rangschikken voor het aangezicht van JAHWEH, voortdurend. 20 En jij zal de zonen van IsraŽl opdracht geven en zij zullen voor jou pure olie van de olijf nemen, geslagen, voor de verlichting, om de lamp voortdurend aan te houden.
21 In de tent van de afspraak, aan de buitenzijde van het gordijn dat voor het getuigenis is, zullen Ašron en zijn zonen hem zetten, van de avond tot de morgen, voor het aangezicht van JAHWEH. Het is een aionische verordening voor hun generaties, van de zonen van IsraŽl (SW)
[Exo. 27;20,21]

5 En jij neemt fijn meel en jij bakt er twaalf geperforeerde koeken van. Twee tiende delen zal er zijn voor ťťn geperforeerde koek.
6 En jij plaatst ze in twee opstellingen, zes per opstelling, op de zuivere tafel, voor het aangezicht van JAHWEH.En jij geeft voortdurend toonbrood voor Mijn aangezicht (SW)[Exo. 25:30]
7 En jij doet smetteloze wierook op de opstelling, en het is voor het brood, tot een gedenkportie, een vuuroffer voor JAHWEH.
8 Sabbatdag na sabbatdag zal hij ze rangschikken voor het aangezicht van JAHWEH, voortdurend, vanwege de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God. Het is een aionisch verbond.
9 En het is voor AšronAšron = lichtbrenger en voor zijn zonen en zij eten het in de heilige plaats, want het is voor hem heiligheid van heiligheden van de vuuroffers van JAHWEH. Het is een aionisch statuut." hoe hij binnen ging* in het huis van įGod en zij de toonbroden aten*, die hem niet toegestaan waren te eten*, noch die met hem waren, maar alleen aan de priesters? (SW)[Matt. 12:4]
10 En een zoon van een IsraŽlitische vrouw en de zoon van een Egyptische man gaan uit te midden van de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God. En in de legerplaats hebben de zoon van de IsraŽlitische en de man van de IsraŽliet een tweegevecht.
11 En de zoon van de IsraŽlitische vrouw smaadt de Naam en hij spreekt een vloek uit. En zij brengen hem bij MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen. En de naam van zijn moeder was SelomitSelomit = vreedzaam, dochter van DibriDibri = mijn woord, uit het stamhuis van DanDan = rechter.
12 En zij laten hem achter in de bewaring, om het aan hen uiteen te zetten, op bevel van JAHWEH.
13 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
14 "Doe die een vloek uitspreekt uitgaan tot buiten de legerplaats en allen die toehoren ondersteunen hun handen op zijn hoofd. En heel de vergadering bekogelt hem met stenen.
15 En tot de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God zal jij spreken, zeggend: 'Wanneer een man een vloek uitspreekt tegen zijn Elohim zal zijn zonde dragen.
16 En iemand die de Naam van JAHWEH smaadt zal ter dood gebracht worden, ja ter dood gebracht worden. Heel de vergadering zal hem bekogelen, ja bekogelen met stenen, zowel de tijdelijke verblijver als de inheemse. Vanwege zijn lasteren van de Naam zal hij ter dood gebracht worden. 65 Dan scheurt de hogepriester zijn kleding, zeggend: Hij lastert God. Wat hebben wij nog nodig aan getuigen? Zie, nu horen jullie Zijn lastering!
66 Wat denken jullie? En zij, antwoordend, zeggen: Hij is de dood schuldig (SW)
[Matt. 26:65,66]

17 En een man die enige menselijke ziel ter dood brengt zal ter dood gebracht worden. Jij zal niet moorden (SW)[Exo. 20:13]
18 En die de ziel van een beest neerslaat, hij zal haar terug betalen, ziel in plaats van ziel.
19 En de man die zijn metgezel een smet toebrengt, zoals hij deed zo zal aan hem gedaan worden;
20 een gebroken ledemaat in plaats van een gebroken ledemaat, een oog in plaats van een oog, een tand in plaats van een tand; zoals hij een smet toebrengt in een mens, zo zal in hem gegeven worden. 23 En indien er iets ernstigs gebeurt geef jij ziel in plaats van ziel,
24 oog in plaats van oog, tand in plaats van tand, voet in plaats van voet,
25 verschroeien in plaats van verschroeien, beschadiging in plaats van beschadiging, striem in plaats van striem. (SW)
[Exo. 21:23-25]

21 En die een beest neerslaat, hij zal het terug betalen. En die een mens neerslaat, hij zal ter dood gebracht worden.
22 Er zal voor jullie ťťn oordeel zijn, zowel voor de tijdelijke verblijver als voor de inheemse zal het zijn, want Ik ben JAHWEH, jullie Elohim.'" …ťn wet en ťťn gewoonte zal er zijn voor jullie en voor de tijdelijke verblijver die tijdelijk bij jullie verblijft. (SW)[Num. 15:16]
23 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen spreekt tot de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God en zij doen die een vloek uitspreekt uitgaan tot buiten de legerplaats, en zij bekogelen hem daar met stenen. En de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God deden zoals JAHWEH MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf.

Terug naar de indexpagina
Naar Leviticus 25
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.