Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Leviticus
Hoofdstuk 8

   

1 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
2 "Neem AronAron = lichtbrenger en zijn zonen met hem en de kledingstukken en zalfolie en de jonge stier van het zondeoffer en twee rammen en het dienblad van de ongezuurde broden,
3 en doe heel de vergadering samenkomen bij de opening van de tent van de afspraak."
4 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen doet zoals JAHWEH hem instructie geeft en de vergadering komt samen bij de opening van de tent van de afspraak.
5 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zegt tot de vergadering: "Dit is de zaak die JAHWEH instructie gaf om te doen."
6 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen doet AronAron = lichtbrenger en zijn zonen naderen en hij wast hen in watermv.
7 En hij trekt hem de tuniek aan en hij omgordt hem met de sjerp en hij doet hem het staatsiegewaad aan. En hij trekt hem de efod aan en hij omgordt hem met de ontworpen band van de efod en hij bindt hem aan hem vast.
8 En hij plaatst het borstschild op hem en hij doet de Urim en Tummim op het borstschild.
9 En hij plaatst de tulband op zijn hoofd en hij plaatst aan de voorkant van de tulband de gouden bloesem, het onderscheidingsteken van de heiligheid, zoals JAHWEH MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie geeft.
10 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen neemt zalfolie en hij zalft de verblijfplaats en alles wat er in is en hij heiligt hen.
11 En hij spat er van op het altaar, zeven keren, en hij zalft het altaar en alle voorwerpen er van en het wasvat en zijn onderstel, om ze te heiligen.
12 En hij giet iets van de zalfolie op het hoofd van AronAron = lichtbrenger en hij zalft hem, om hem te heiligen.
13 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen doet de zonen van AronAron = lichtbrenger naderen en hij doet hen de tunieken aantrekken en hij omgordt hen met een sjerp en hij bindt voor hen de mutsen op, zoals JAHWEH MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie geeft.
14 En hij brengt de jonge stier van het zondeoffer dichtbij, en AronAron = lichtbrenger en zijn zonen ondersteunen hun handen op het hoofd van de jonge stier van het zondeoffer.
15 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen slacht hem en hij neemt het bloed en hij doet het op de horens van het altaar, rondom, met zijn vinger, en hij brengt een zondeoffer op het altaar. En het bloed giet hij op het fundament van het altaar en hij heiligt het, om er een beschutting over te maken.
16 En hij neemt al het vet dat op de ingewanden is en de uitstulping van de lever en de twee nieren en hun vet, en MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen doet het roken op het altaar.
17 En de jonge stier en zijn huid en zijn vlees en zijn drek verbrandt hij in het vuur, buiten de legerplaats, zoals JAHWEH MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf.
18 En hij doet de ram van het opstijgoffer naderen en AronAron = lichtbrenger en zijn zonen ondersteunen hun handen op het hoofd van de ram,
19 en hij slacht hem. En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen sprenkelt het bloed op het altaar, rondom.
20 En de ram snijdt hij in stukken. En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen doet het hoofd en de stukken en het harde vet roken.
21 En de ingewanden en de schenkels wast hij in het watermv. En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen doet heel de ram roken op het altaar; hij is een opstijgoffer voor een geur van rustgevendheid. Het is een vuuroffer aan JAHWEH, zoals JAHWEH MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf.
22 En hij doet de tweede ram naderen, de ram van de toewijdingen, en AronAron = lichtbrenger en zijn zonen ondersteunen hun handen op het hoofd van de ram,
23 en hij slacht hem. En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen neemt van zijn bloed en hij doet het op de rechter oorlel van AronAron = lichtbrenger en op de duim van zijn rechter hand en op de grote teen van zijn rechter voet.
24 En hij doet de zonen van AronAron = lichtbrenger naderen en MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen doet van het bloed op hun rechteroorlel en op de duim van hun rechterhand en op de grote teen van hun rechter voet. En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen sprenkelt het bloed op het altaar, rondom.
25 En hij neemt het vet en de vetstaart en al het vet dat op de ingewanden is en de uitstulping van de lever en de twee nieren en hun vet en het rechter been.
26 En vanaf het dienblad van de ongezuurde broden dat voor het aangezicht van JAHWEH is, nam hij een geperforeerde koek van ongezuurd brood en n geperforeerde koek van oliebrood en n dunne koek en hij plaatst die op de vette delen en op het rechter been.
27 En hij geeft het allemaal op de handpalmen van AronAron = lichtbrenger en op de handpalmen van zijn zonen en hij wuift ze als een wuifoffer voor het aangezicht van JAHWEH.
28 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen neemt ze van hun handpalmen en hij doet ze roken op het altaar, op het opstijgoffer; het zijn toewijdingen voor een geur van rustgevendheid, een vuuroffer aan JAHWEH.
29 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen neemt het borststuk en hij wuift het, een wuifoffer voor het aangezicht van JAHWEH, van de ram van de toewijdingen. Het was de toegewezen portie voor MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zoals JAHWEH MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf.
30 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen neemt van de zalfolie en van het bloed dat op het altaar is en hij spat het op AronAron = lichtbrenger, op zijn kledingstukken en op zijn zonen en op de kledingstukken van zijn zonen met hem. En AronAron = lichtbrenger heiligt zijn kledingstukken en zijn zonen en de kledingstukken van zijn zonen met hem.
31 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zegt tot AronAron = lichtbrenger en tot zijn zonen: "Kookt het vlees bij de opening van de tent van de afspraak en daar zullen jullie het eten en het brood dat op het dienblad van de toewijdingen is, zoals mij werd genstrueerd, zeggend: 'AronAron = lichtbrenger en zijn zonen zullen het eten.'
32 En het resterende van het vlees en van het brood zullen jullie in het vuur verbranden.
33 En jullie zullen niet uitgaan uit de opening van de tent, zeven dagen, tot aan de dag waarin de dagen van jullie toewijdingen vervuld zijn. Want zeven dagen zal men jullie handen vullen.
34 Zoals men deed in deze dag, gaf JAHWEH instructie om te doen, om een beschutting over jullie te maken.
35 En bij de opening van de tent van de afspraak zullen jullie zitten, overdag en 's nachts, zeven dagen, en jullie onderhouden de opdracht van JAHWEH en jullie sterven niet, want zo werd ik genstrueerd."
36 En AronAron = lichtbrenger en zijn zonen doen al de dingen waarover JAHWEH instructie gaf door de hand van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen.

Terug naar de indexpagina
Naar Leviticus 9
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.