Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Numeri
Hoofdstuk 17

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
2 "Spreek tot de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God en neem van hen een herderstaf, een herderstaf voor het huis van de vader, van al hun vorsten voor het huis van hun vaders, twaalf herderstaven. Voor elke man schrijf jij zijn naam op zijn herderstaf.
3 En de naam van AäronAäron = lichtbrenger schrijf jij op de herderstaf van LeviLevi = aanhankelijk, aanhanger, want er is é é n herderstaf voor het hoofd van het huis van hun vaders.
4 En jij laat hen achter in de tent van de afspraak voor het getuigenis, daar waar Ik met jullie afspraak houd.
5 En het zal zo zijn dat de man die Ik kies, zijn herderstaf zal uitbotten. En Ik doe vanaf Mij het gemor van de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God luwen dat zij tegen jullie morden."
6 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen spreekt tot de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God. En al hun vorsten geven een herderstaf aan hem, per vorst é é n herderstaf, per vorst é é n voor het huis van hun vaders, twaalf herderstaven. En de herderstaf van AäronAäron = lichtbrenger was in het midden van hun herderstaven.
7 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen laat de herderstaven achter voor het aangezicht van JAHWEH in de tent van het getuigenis.
8 En het gebeurt vanaf de volgende dag dat MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen naar de tent van het getuigenis komt, en aanschouw!, de herderstaf van AäronAäron = lichtbrenger voor het huis van LeviLevi = aanhankelijk, aanhanger bot uit. En hij brengt een bloemknop voort en hij bloeit bloesem en hij geeft genoegdoening met amandelen.
9 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen brengt alle herderstaven van voor het aangezicht van JAHWEH naar buiten, naar alle zonen van IsraëlIsraël = strijder van God. En zij zien het en elk neemt zijn herderstaf.
10 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen: "Breng de herderstaf van AäronAäron = lichtbrenger terug voor het aangezicht van het getuigenis, ter bewaring, tot teken voor de zonen van de rebellie. En jij maakt een einde aan hun gemor tegen Mij. Dan sterven zij niet." hebbende het gouden wierookvat en de ark van het verbond, overal bedekt zijnde met goud, waarin een gouden urn, hebbende het manna, en de staf van Aäron, de ontkiemende*, en de tafelen van het verbond. (SW)[Hebr. 9:4]
11 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen deed zoals JAHWEH hem instructie gaf. Zo deed hij.
12 En de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God spreken tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend: "Aanschouw! Wij overlijden, wij komen om, allen van ons, wij komen om!
13 Een ieder die nabij komt, die nabij komt tot de verblijfplaats van JAHWEH sterft! Komen wij soms ten einde door zo'n overlijden? "

Terug naar de indexpagina
Naar Numeri 18
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.