Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Numeri
Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en tot AäronAäron = lichtbrenger, zeggend:
2 "De zonen van IsraëlIsraël = strijder van God zullen zich legeren, iedere man onder zijn vaandel, onder de veldtekenen van het huis van hun vaders; vanaf op een afstand, rondom de tent van de afspraak zullen zij zich legeren.
3 En die zich oostwaarts legeren, naar de zonsopgang, zijn onder het vaandel van het legerkamp van JudaJuda = lof, naar hun legers. En de vorst van de zonen van JudaJuda = lof is NachsonNachson = tovenaar, zoon van AmminadabAmminadab = mijn oom (=beschermer = God) is gul.
4 En zijn leger en die van hen gemonsterd zijn: vier en zeventig duizend en zes honderd.
5 En die zich naast hem legeren zijn van het stamhuis van IssacharIssachar = iets met "loon". En de vorst voor de zonen van IssacharIssachar = iets met "loon" is NetanelNetanel = gegeven heeft God, zoon van SuarSuar = Klein.
6 En zijn leger en die van hem gemonsterd zijn: vier en vijftig duizend en vier honderd.
7 Het stamhuis van ZebulonZebulon = woning: en de vorst voor de zonen van ZebulonZebulon = woning is EliabEliab = mijn God is Vader, zoon van ChelonChelon = sterk.
8 En zijn leger en die van hem gemonsterd zijn: zeven en vijftig duizend en vier honderd.
9 En allen die gemonsterd zijn voor het legerkamp van JudaJuda = lof zijn honderd zes en tachtig duizend en vier honderd naar hun legers. Zij reizen als eerste.
10 Het vaandel van het legerkamp van RubenRuben = ziet, een zoon is naar het zuiden, naar hun legers. En de vorst voor de zonen van RubenRuben = ziet, een zoon is ElisurElisur = mijn God is een rots, zoon van Sedeü rSedeü r = Shaddai (de Al afdoende) is licht.
11 En zijn leger en die van hem gemonsterd zijn: zes en veertig duizend en vijf honderd.
12 En die zich naast hem legeren zijn van het stamhuis van SimeonSimeon = gehoord (heeft JAH). En de vorst voor de zonen van SimeonSimeon = gehoord (heeft JAH) is SelumiëlSelumiël = mijn vrede is God, zoon van SurisaddaiSurisaddai = een rost is de Almachtige.
13 En zijn leger en die van hen gemonsterd zijn: negen en vijftig duizend en drie honderd.
14 En van het stamhuis van Gad Gad = geluk; en de vorst voor de zonen van Gad Gad = geluk is EljasafEljasaf = God voegt toe, zoon van Reü el Reü el = vriend van God.
15 En zijn leger en die van hen gemonsterd zijn: vijf en veertig duizend en zes honderd en vijftig.
16 Allen die gemonsterd zijn voor het legerkamp van RubenRuben = ziet, een zoon: honderd é é n en vijftig duizend en vier honderd en vijftig, naar hun legers. En zij reizen als tweede.
17 En de tent van de afspraak reist met het legerkamp van de LeviLevi = aanhankelijk, aanhangereten, in het midden van de legerkampen. Zoals zij zich legeren, zo zullen zij reizen, ieder aan zijn kant van hun vaandels.
18 Het vaandel van het legerkamp van EfraïmEfraïm = dubbel vruchtbaar, naar hun legers, is westwaarts. En de vorst voor de zonen van EfraïmEfraïm = dubbel vruchtbaar is ElisamaElisama = God heeft gehoord, zoon van AmmihudAmmihud = mijn oom (=beschermer) is krachtvol.
19 Zijn leger en die van hen gemonsterd zijn: veertig duizend en vijf honderd.
20 En naast hem het stamhuis van ManasseManasse = die doet vergeten. En de vorst voor de zonen van ManasseManasse = die doet vergeten is GamliëlGamliël = mijn loon is God, zoon van PedasurPedasur = de rots (=God) bevrijdt.
21 En zijn leger en die van hen gemonsterd zijn: twee en dertig duizend en twee honderd.
22 En het stamhuis van BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde - gelukskind. En de vorst voor de zonen van BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde - gelukskind is AbidanAbidan = mijn vader is rechter, zoon van GidoniGidoni = boomhakker.
23 Zijn leger en die van hen gemonsterd zijn: vijf en dertig duizend en vier honderd.
24 Allen die gemonsterd zijn voor het legerkamp van EfraïmEfraïm = dubbel vruchtbaar: honderd en acht duizend en honderd, voor hun legers. En zij reizen als derde.
25 Het vaandel van het legerkamp van DanDan = rechter is noordwaarts naar hun legers. En de vorst voor de zonen van DanDan = rechter is AchiëzerAchiëzer = mijn broeder is hulp, de zoon van AmmisaddaiAmmisaddai = mijn oom (=beschermer = God) is Shaddai (de Afdoende).
26 En zijn leger en die van hen gemonsterd zijn: twee en zestig duizend en zeven honderd.
27 En zij die zich naast hem legeren: het stamhuis van AserAser = geluk (wensen). En de vorst voor de zonen van AserAser = geluk (wensen) is PagiëlPagiël = mijn lot is God, zoon van OkranOkran = bedroefd.
28 En zijn leger en die van hen gemonsterd zijn: een en veertig duizend en vijf honderd.
29 En het stamhuis van Naftali Naftali = ik heb gestreden. En de vorst voor de zonen van Naftali Naftali = ik heb gestreden is Achira Achira = mijn broeder is slecht, zoon van EnanEnan = bron.
30 En zijn leger en die van hen gemonsterd zijn: drie en vijftig duizend en vier honderd.
31 Allen die gemonsterd zijn voor het legerkamp van DanDan = rechter: honderd zeven en vijftig duizend en zeshonderd. Zij reizen als laatste, naar hun vaandels.
32 Dezen zijn die gemonsterd zijn van de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God, naar het huis van hun vaders. Allen die gemonsterd zijn van hun legerkampen, naar hun legers: zes honderd en drieduizend en vijf honderd en vijftig.
33 En de LeviLevi = aanhankelijk, aanhangereten, zij monsteren zich niet te midden van de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God, zoals JAHWEH MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf."
34 En de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God doen naar alles wat JAHWEH MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf. Zo legerden zij zich naar hun vaandels, ieder naar zijn families, naar het huis van zijn vaders, en zo reisden zij.

Terug naar de indexpagina
Naar Numeri 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.