Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Numeri
Hoofdstuk 20

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God, heel de vergadering, komen bij de wildernis van SinSin = vlakland, in de eerste maand, en het volk woont in KadesKades = heilig, gewijd. En daar sterft MiriamMiriam = geliefd door ... en zij wordt daar begraven.
2 En er is geen watermv voor de vergadering en zij komen samen tegen MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en tegen AäronAäron = lichtbrenger.
3 En het volk twist met MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en zij spreken, zeggend: "Och, dat wij overleden toen onze broeders overleden voor het aangezicht van JAHWEH.
4 Waarom brengen jullie de samenkomst van JAHWEH naar deze wildernis? Om daar te sterven, wij en onze veestapel?
5 En waarom deden jullie ons opgaan uit EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn) om ons naar deze kwade plaats te brengen? Dit is niet een plaats van zaad en de vijg en de wijnstok en de granaatappel. En er is geen watermv om van te drinken." 1 En heel de vergadering van de zonen van Israël reist van de wildernis van Sin, zoals JAHWEH hen gebood te reizen. En zij kamperen in Refidim en daar is geen watermv voor het volk om te drinken.
2 En het volk twist met Mozes en zij zeggen: Geeft ons water en wij zullen drinken. En Mozes zegt tot hen: Wat twisten jullie met mij? Waarom testen jullie JAHWEH?
3 En het volk dorstte daar naar water en het volk moppert tegen Mozes. En hij zegt: Waarom heb jij ons uit Egypte opgebracht? Om mij en mijn zonen en mijn vee ter dood te brengen door de dorst? (SW)
[Exo. 17:1-3]

6 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en AäronAäron = lichtbrenger komen voor het aangezicht van de samenkomst bij de opening van de tent van de afspraak. En zij vallen op hun gezichten en de heerlijkheid van JAHWEH verschijnt aan hen.
7 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
8 "Neem de herderstaf en doe de vergadering samenkomen, jij en AäronAäron = lichtbrenger, jouw broeder, en spreekt tot de steile rots voor hun ogen, dan geeft hij zijn watermv. En jij doet voor hen watermv uitgaan vanaf de steile rots en jij geeft de vergadering en hun veestapel te drinken."
9 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen neemt de herderstaf van voor het aangezicht van JAHWEH, zoals Hij hem instructie gaf.
10 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en AäronAäron = lichtbrenger doen de samenkomst samenkomen voor het aangezicht van de steile rots en hij zegt tot hen: "Luistert, alstublieft, rebellerenden , vanuit deze rots doen wij voor jullie watermv uitgaan."
11 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen heft zijn hand op en hij slaat de steile rots met zijn herderstaf, twee keer, en er komt veel watermv uit. En de vergadering en hun veestapel drinken. Zie Mij daar staan voor jullie aangezichten bij de rots in Horeb en sla de rots, en er komt water uit en het volk drinkt. En Mozes doet dat voor de ogen van de ouden van Israël. (SW) [Exo. 17:6]
12 En JAHWEH zegt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en tot AäronAäron = lichtbrenger: "Omdat jullie niet betrouwbaar zijn voor Mij om Mij te heiligen voor de ogen van de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God, daarom zal Ik deze samenkomst niet in het land brengen dat Ik aan hen geef." 25 Laat mij alstublieft oversteken, dan zal ik het goede land zien dat aan de overkant van de Jordaan is, dit goede gebergte en de Libanon. 26 En JAHWEH ontstak in woede tegen mij vanwege jullie, en Hij luisterde niet naar mij. En JAHWEH zegt tot mij: Het is genoeg voor jou! Het moet niet zo zijn dat jij voortgaat met Mij over deze zaak te spreken. (SW)[Deut. 3:25,26]
13 Dit waren de wateren van MeribaMeriba = strijd, twist, waar de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God twistten met JAHWEH. En Hij wordt onder hen geheiligd. Jij riep in benauwdheid en Ik bevrijdde jou. Ik antwoordde jou in het verborgene van de donder. Ik toetste jou aan de wateren van Meriba. Sela. (SV)[Psalm 81:7]
14 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zendt boodschappers vanuit KadesKades = heilig, gewijd naar de koning van EdomEdom = rood. "Zo zegt uw broeder IsraëlIsraël = strijder van God: U, u kent alle moeite die ons vindt.
15 En onze vaders daalden af naar EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn) en wij woonden vele dagen in EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn), en de EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn)naren deden ons en onze vaders kwaad.
16 En wij schreeuwden naar JAHWEH en Hij hoorde onze stem. En hij zond een boodschapper en Hij deed ons uitgaan uit EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn). En aanschouw!, wij zijn in KadesKades = heilig, gewijd, een stad aan uw uiterste grens.
17 Laat ons alstublieft passeren in uw land. Wij passeren niet door het veld en door de wijngaard; wij zullen geen watermv uit de put drinken. Wij zullen op de weg van de koning gaan. Wij zullen niet afbuigen, rechts en links, totdat wij uw grens oversteken."
18 En EdomEdom = rood zegt tot hem: "Jullie passeren niet in mij, anders trek ik uit met het zwaard om jou te ontmoeten."
19 En de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God zeggen tot hem: "Over de hoofdweg gaan wij op en indien wij van uw watermv drinken, ik en mijn veebezit, dan geef ik de verkoopprijs er van. Maar dat is geen probleem. Ik zal op mijn voeten passeren."
20 En hij zegt: "Jij passeert niet." En EdomEdom = rood gaat uit om hem te ontmoeten, zwaar met volk en met een standvastige hand.
21 En EdomEdom = rood weigert IsraëlIsraël = strijder van God doorgang te geven door zijn grens, daarom boog IsraëlIsraël = strijder van God van hem af.
22 En zij reisden van KadesKades = heilig, gewijd. En de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God, heel de vergadering, komen bij de berg Horberg, geestelijke vader, voorvader.
23 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en tot AäronAäron = lichtbrenger bij de berg Horberg, geestelijke vader, voorvader, aan de grens van het land van EdomEdom = rood, zeggend:
24 "AäronAäron = lichtbrenger zal tot zijn volkeren verzameld worden, want hij zal niet in het land komen dat Ik aan de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God geef, omdat jullie tegen Mijn bevel rebelleerden bij de wateren van MeribaMeriba = strijd, twist.
25 Neem AäronAäron = lichtbrenger en EleazarEleazar = God is hulp, zijn zoon, en doe hen de berg Horberg, geestelijke vader, voorvader op gaan.
26 Laat AäronAäron = lichtbrenger zijn kledingstukken afstropen en doe ze EleazarEleazar = God is hulp, zijn zoon, aan. En AäronAäron = lichtbrenger, hij wordt verzameld en hij sterft daar."
27 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen doet zoals JAHWEH instructie gaf en zij gaan, voor de ogen van heel de vergadering, op naar de berg Horberg, geestelijke vader, voorvader.
28 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen doet AäronAäron = lichtbrenger zijn kledingstukken afstropen, en hij doet ze EleazarEleazar = God is hulp, zijn zoon, aan. En AäronAäron = lichtbrenger sterft daar, op de top van de berg. En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en EleazarEleazar = God is hulp dalen af van de berg. En de kleding van heiligheid die van Aäron is, zal worden van zijn zonen na hem, om daarin gezalfd te worden en om daarin hun hand te vullen. (SW)[Exo. 29:29] 6 En de zonen van Israël reisden van de Putten van Bene Jaäkan naar Mosera. Daar stierf Aäron en hij werd daar begraven. En Eleazar, zijn zoon, dient als priester in zijn plaats. (SW)[Deut. 10:6]
29 En heel de vergadering zag dat AäronAäron = lichtbrenger was overleden. En zij huilden over AäronAäron = lichtbrenger dertig dagen, heel het huis van IsraëlIsraël = strijder van God.

Terug naar de indexpagina
Naar Numeri 21
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.