Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Numeri
Hoofdstuk 9

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)


1 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen in de wildernis van de SinaïSinaï = doornachtig in het tweede jaar van hun uitgaan uit het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch)het zwarte land (tov. de witte woestijn), in de eerste maand, zeggend:
2 "De zonen van IsraëlIsraël = strijder van God zullen het pascha houden op zijn afgesproken tijd, 1 En JAHWEH spreekt tot Mozes en tot Aäron in het land van Egypte, zeggend:
2 Deze maand is voor jullie het begin van de maanden. Hij is voor jullie de eerste van de maanden van het jaar.
3 Spreekt tot heel de vergadering van Israël, zeggend: Op de tiende van deze maand zullen zij, een ieder voor zich, een lam nemen, naar het huis van de vaderen, een lam per huishouden.
4 En indien het huishouden te klein om een lam te verkrijgen, dan nemen hij en zijn buurman, de meest nabije, er een naar de schatting van zielen. Naar mate men kan eten zullen jullie het lam schatten.
5 Een foutloos lam, mannelijk, zoon van een jaar, zal van jullie worden. Van de mannelijke lammeren en van de geiten zullen jullie nemen.
6 En het zal voor jullie tot bewaring zijn tot de veertiende dag van deze maand. En dan zullen zij het slachten, heel de vergadering van Israël = strijder van God, tussen de avonden. (SW)
[Exo. 12:1-6]
7 En zij nemen van het bloed en zij smeren het op twee van de deurposten en op de bovendorpel van het huis waarin zij het eten.
8 En zij eten het vlees in die nacht, gebraden op vuur, met ongezuurde broden en bittere kruiden zullen zij het eten.
9 Jullie moeten er niet van eten als het halfgaar is of gekookt in water, maar gebraden op vuur, zijn hoofd en zijn poten en zijn binnenste.
10 En jullie zullen niets van hem bewaren tot de morgen, en wat van hem over is tot de morgen, zullen jullie in het vuur verbranden.
11 En jullie zullen hem zo opeten: jullie middel omgord, jullie sandalen aan jullie voeten en jullie staf in jullie hand. En jullie eten hem in nerveuze haast. Het is het pascha voor JAHWEH. (SW)
[Exo. 12:7-11]

12 En Ik zal doorgaan in Egypte deze nacht en Ik sla iedere eerstgeborene in het land van Egypte, van mens tot beest, en over al de elohim van Egypte zal Ik oordelen brengen. Ik ben JAHWEH!
13 En het bloed zal voor jullie tot teken worden op de huizen waar jullie zijn. En Ik zie het bloed en Ik ga aan jullie voorbij. En er zal aan jullie geen slag gebeuren om te verwoesten, wanneer Ik in het land van Egypte sla. (SW)
[Exo.12:12,13]

3 in de veertiende dag van deze maand, tussen de avonduren, zullen jullie het houden op zijn afgesproken tijd; volgens al zijn statuten en volgens al zijn gebruiken zullen jullie het doen."
4 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen spreekt tot de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God om het pascha te doen.
5 En zij doen het pascha in de eerste maand, in de veertiende dag van de maand, tussen de avonduren, in de wildernis van de SinaïSinaï = doornachtig, volgens alles wat JAHWEH aan MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen instructie gaf, zo doen de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God.
6 En het gebeurt dat er mannen zijn die onreinen werden door de ziel van een mens*1), en zij kunnen het pascha niet doen in die dag. En zij komen naderbij tot het aangezicht van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen en tot het aangezicht van AäronAäron = lichtbrenger in die dag.
7 En deze mannen zeggen tot hem: "Wij zijn onreinen door een ziel van een mens. Waarom worden wij benadeeld omdat wij er niet in slagen het naderingsgeschenk van JAHWEH in zijn afgesproken tijd naderbij te brengen, te midden van de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God?"
8 En MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen zegt tot hen: "Staat!, dan zal ik horen wat JAHWEH voor jullie als instructie geeft."
9 En JAHWEH spreekt tot MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen, zeggend:
10 "Spreek tot de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God, zeggend: Wanneer iemand van jullie of van jullie generaties onrein wordt door een ziel, of onderweg is, ver weg, dan doet hij het pascha voor JAHWEH.
11 In de tweede maand, in de veertiende dag, tussen de avonduren, zullen zij het doen. Over ongezuurde broden en bittere kruiden zullen zij het eten.
12 Zij doen er niets van overblijven tot de ochtend en een bot zullen zij niet breken. Naar het gehele statuut van het pascha zullen zij het doen. In een huis zal het gegeten worden. Jullie zullen niets van het vlees uit het huis naar buiten brengen en jullie zullen geen bot daarin breken. (SW)[Exo. 12:46] Want deze dingen gebeurden* opdat de Schrift vervuld* zal worden: Zijn bot zal niet verbrijzeld worden. (SW)[Joh. 19:36]
13 En de man die rein is en die niet onderweg is, maar nalaat het pascha te doen, deze ziel wordt afgesneden van zijn volksgenoten, want hij deed het naderingsgeschenk van JAHWEH niet naderen in de daarvoor afgesproken tijd. Deze man zal zijn zonde dragen.
14 En wanneer een tijdelijke verblijver tijdelijk bij jullie verblijft en hij doet het pascha van JAHWEH naar het statuut van het pascha en naar de gewoonte er van, dan zal hij zo doen. é é n statuut zal er zijn voor jullie en voor de tijdelijke verblijver en voor de inheemse van het land."
15 En in de dag van het oprichten van de verblijfplaats bedekte de wolk de verblijfplaats, de tent van het getuigenis. En in de avond was hij boven de verblijfplaats als een verschijning van vuur, tot aan de ochtend. 34 en de wolk bedekt de tent van de afspraak, en heerlijkheid van JAHWEH vulde de tabernakel.
35 En Mozes was niet in staat de tent van de afspraak binnen te gaan, want de wolk verbleef daar, en heerlijkheid van JAHWEH vulde de tabernakel.
36 En wanneer de wolk opsteeg van de tabernakel, reisden de zonen van Israël in al hun reizen.
37 Maar indien de wolk niet opsteeg, dan reisden zij niet, tot de dag van zijn opstijging,
38 want de wolk van JAHWEH was boven de tabernakel tijdens de dag en hij werd vuur tijdens de nacht voor de ogen van heel het huis van Israël, in al hun reizen.)SW)
[Exo. 40:34-38]

16 Zo was het voortdurend. De wolk bedekte hem en in de nacht was er de verschijning van vuur.
17 En op bevel werd de wolk opgenomen van boven de tent. En daarna reisden dan de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God. En in de plaats waar de wolk verbleef, daar legerden zich de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God.
18 En op bevel van JAHWEH reisden de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God en op bevel van JAHWEH legeren zij zich. Alle dagen waarin de wolk op de verblijfplaats verblijft, legerden zij zich.
19 En wanneer de wolk langer bleef boven de verblijfplaats, vele dagen, dan onderhielden de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God de opdracht van JAHWEH en reisden zij niet.
20 En het gebeurde dat de wolk een aantal dagen boven de verblijfplaats was. Op bevel van JAHWEH legerden zij zich en op bevel van JAHWEH reisden zij.
21 En het gebeurde dat de wolk er was vanaf de avond tot de ochtend, en de wolk opgenomen werd in de ochtend; dan reisden zij. Of het nu dag was of nacht, wanneer de wolk werd opgenomen, dan reisden zij.
22 Of het nu twee dagen was, of een maand, of vele dagen, bij het verlengen van de wolk over de verblijfplaats, dan legerden de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God zich en reisden zij niet. Maar wanneer hij opgenomen werd reisden zij.
23 Op bevel van JAHWEH legerden zij zich en op bevel van JAHWEH reisden zij. Zij onderhielden de opdracht van JAHWEH op bevel van JAHWEH door de hand van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen.

*1) - ziel van een mens: een dode.

Terug naar de indexpagina
Naar Numeri 10
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.