Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Richteren
Hoofdstuk 13

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 En de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God gingen voort met het doen van het kwade in de ogen van JAHWEH, en JAHWEH gaf hen in de handen van de Filistijnen, veertig jaren.
2 En er was een man uit SoraSora = horzel, uit de familie van de DanDan = rechterieten, en zijn naam was ManoachManoach = rust en zijn vrouw was onvruchtbaar en zij baarde niet.
3 En een boodschapper van JAHWEH verscheen aan de vrouw en hij zei tot haar: "Aanschouw, alstublieft, jij bent onvruchtbaar en jij baarde niet; maar jij wordt zwanger en jij baart een zoon. En zie, jij zal bevrucht worden en zwanger zijn en jij zal een zoon voortbrengen en jij zal Hem Zijn naam geven: Jezus. (SW)[Luc. 1:31]
4 En nu, pas alstublieft op! Het moet niet zo zijn dat jij wijn drinkt en sterke drank, en het moet niet zo zijn dat jij iets van het onreine eet,
5 want aanschouw!, jij zal zwanger worden en jij baart een zoon; en een scheermes zal niet op zijn hoofd komen, want de knaap is vanaf de buik NazireeŽr voor Elohim en hij zal beginnen IsraŽlIsraŽl = strijder van God te redden uit de hand van de Filistijnen." 1 En JAHWEH spreekt tot Mozes, zeggend:
2 Spreek tot de zonen van IsraŽl en zeg tot hen: Wanneer een man of een vrouw een schitterende belofte doet, de belofte van de NazireeŽr, om zich voor JAHWEH af te zonderen,
3 zal hij zich onthouden van wijn en van bedwelmende drank. Azijnwijn en azijn van bedwelmende drank zal hij niet drinken en van enige vloeistof van druiven zal hij niet drinken en sappige en droge druiven zal hij niet eten.
4 Al dagen van zijn afzondering zal hij niet eten van al wat van de wijnrank van de wijn is gemaakt, van de pitten tot en met de schil.
5 Alle dagen van zijn belofte van afzondering zal er geen scheermes over zijn hoofd gaan, totdat de dagen vervuld zijn waarin hij zich afzondert voor JAHWEH; hij zal heilig worden, de lok van zijn haar op zijn hoofd groot laten groeien. (SW)
[Num. 6:1-5]
want hij zal groot zijn voor de ogen van de Heer, en wijn en het bedwelmende zal hij nooit drinken*. En hij zal gevuld zijn met heilige geest terwijl hij nog in zijn moeders schoot is. (SW)[Luc. 1:15]
6 En de vrouw kwam en zij zei tot haar man, zeggend: "Een man van de Elohim kwam tot mij en zijn verschijning was als de verschijning van een boodschapper van de Elohim, uitermate vreeswekkend zijnde. En ik vroeg hem niet van waar hij was. En hij vertelde mij zijn naam niet.
7 En hij zei tot mij: Aanschouw, jij wordt zwanger en jij baart een zoon. En nu moet het niet zo zijn dat jij wijn drinkt en sterke drank en het moet niet zo zijn dat jij enige onreinheid eet, want de knaap zal NazireeŽr van Elohim zijn, vanaf de buik tot aan de dag van zijn dood."
8 En ManoachManoach = rust verzoekt dringend tot JAHWEH en hij zegt: "O, mijn Heer, de man van de Elohim die U zond, laat hem alstublieft opnieuw tot ons komen, dan zal hij ons onderrichten over wat wij zullen doen voor de knaap die geboren zal worden."
9 En de Elohim hoorde naar de stem van ManoachManoach = rust en de boodschapper van de Elohim komt opnieuw tot de vrouw, zittend in het veld, en ManoachManoach = rust, haar man, was niet met haar.
10 En de vrouw haaste zich en zij rende en zij vertelde het aan haar man en zij zei tot hem: "Aanschouw!, de man die op die dag aan mij verscheen, kwam tot mij."
11 En ManoachManoach = rust stond op en hij ging achter zijn vrouw aan en hij kwam bij de man. En hij zei tot hem: "Bent u de man die tot de vrouw sprak?" En hij zegt: "Ik ben het."
12 En ManoachManoach = rust zei: "Nu zullen uw woorden komen. Wat zal de gewoonte van de knaap worden en zijn daad?"
13 En de boodschapper van JAHWEH zei tot ManoachManoach = rust: "Voor alles wat ik sprak tot de vrouw zal zij zich in acht nemen.
14 Van alles wat uitgaat van de wijnstok zal zij niet eten en het moet niet zo zijn dat zij wijn en sterke drank drinkt, en het moet niet zo zijn dat zij enige onreinheid eet. Alles wat ik haar als instructie gaf zal zij in acht nemen."
15 En ManoachManoach = rust zei tot de boodschapper van JAHWEH: "Alstublieft, laat ons u beteugelen, dan zullen wij voor uw aangezicht een bokje van de geiten bereiden."
16 En de boodschapper van JAHWEH zei tot ManoachManoach = rust: "Indien jij mij beteugelt, ik zal niet eten van jouw brood, maar indien jij een opstijgoffer maakt voor JAHWEH, aan JAHWEH zal jij het doen opgaan." Want ManoachManoach = rust wist niet dat hij een boodschapper van JAHWEH was.
17 En ManoachManoach = rust zei tot de boodschapper van JAHWEH: "Wat is uw naam? Wanneer uw woorden uitkomen, dan verheerlijken wij u."
18 En de boodschapper van JAHWEH zei tot hem: "Waarom dit? Waarom vraag jij naar mijn naam wanneer hij wonderbaarlijk is?
19 En ManoachManoach = rust nam een bokje van de geiten en het erkenningsoffer, en hij deed het opgaan op de rots aan JAHWEH. En er gebeurde iets wonderbaarlijks. En ManoachManoach = rust en zijn vrouw zien toe.
20 En het gebeurt bij het opgaan van de vuurgloed vanaf het altaar naar de hemelen, dat de boodschapper van JAHWEH opgaat in de vuurgloed van het altaar. En ManoachManoach = rust en zijn vrouw zien toe, en zij vallen op hun gezichten, op de aarde.
21 En de boodschapper van JAHWEH verscheen niet opnieuw aan ManoachManoach = rust en aan zijn vrouw. Toen wist ManoachManoach = rust dat hij een boodschapper van JAHWEH was.
22 En ManoachManoach = rust zei tot zijn vrouw: "Wij zullen sterven, ja sterven, want wij zagen Elohim."
23 En zijn vrouw zei tot hem: "Stel dat JAHWEH verlangde ons te doen sterven, zou Hij dan uit onze hand niet een opstijgoffer nemen en een erkenningsoffer en laat Hij ons al deze dingen niet zien en liet Hij ons, als de tijd daar is, al deze dingen niet horen?"
24 En de vrouw baarde een zoon en zij noemden zijn naam SimsonSimson = als de zon, zonneman. En de knaap werdd groot en JAHWEH zegende hem. En wat zal ik nog zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jeftha, David, alsook over Samuel en de profeten (SW)[Hebr. 11:32]
25 En de geest van JAHWEH begon hem onrustig te maken in MachaneMachane = kamp van-DanDan = rechter, tussen SoraSora = horzel en tussen EstaolEstaol = verlangen.

Terug naar de indexpagina
Naar Richteren 14
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.