Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Richteren
Hoofdstuk 15

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 En het gebeurde na enige dagen, in de dagen van de tarwe oogst, dat SimsonSimson = als de zon, zonneman zijn vrouw bezocht, met een bokje van de geiten, en hij zei: "Ik zal tot mijn vrouw komen, in de kamer." Maar haar vader stond hem niet toe binnen te komen.
2 En haar vader zei: "Ik zei, zeggend, dat jij haar hatend haatte en ik gaf haar aan jouw naaste. Is haar zuster, de kleine, niet beter dan haar? Alstublieft! Zij zal voor jou zijn, in haar plaats."
3 En SimsonSimson = als de zon, zonneman zei tot hen: "Ditmaal ben ik onschuldig aan de Filistijnen, hoewel ik kwaad met hen deed."
4 En SimsonSimson = als de zon, zonneman ging en hij greep driehonderd vossen. En hij nam fakkels (en hij keerde ze staart aan staart) en hij plaatste ťťn fakkel tussen de twee staarten, in het midden.
5 En hij deed vuur in de fakkels verteren en hij zond ze heen in het staande koren van de Filistijnen en hij deed het verteren, vanaf de garf tot aan het staande koren en tot aan de wijngaard, de olijfgaard.
6 En de Filistijnen zeiden: "Wie deed dit?" En zij zeiden: "SimsonSimson = als de zon, zonneman, de schoonzoon van de Timniet, want hij nam zijn vrouw en hij gaf haar aan zijn naaste." En de Filistijnen gingen op en zij verbrandden haar en haar vader in het vuur.
7 En SimsonSimson = als de zon, zonneman zei tot hen: "Indien jullie doen als dit, toch wreek ik mij tegen jullie. En daarna zal ik ophouden."
8 En hij sloeg hen neer, been op dij, een grote slag. En hij daalde af en hij woonde in het overhangende gedeelte van de steile rots van EtamEtam = roofdierenhol.
9 En Filistijnen gingen op en zij legerden zich in JudaJuda = lof; en zij waaierden uit in LechiLechi = kaak.
10 En de mannen van JudaJuda = lof zeiden: "Waarom gingen jullie op tegen ons?" En zij zeiden: "Om SimsonSimson = als de zon, zonneman te binden gingen wij op, om met hem te doen zoals hij met ons deed."
11 En drieduizend mannen van JudaJuda = lof daalden af naar het overhangende deel van de steile rots van EtamEtam = roofdierenhol en zij zeiden tot SimsonSimson = als de zon, zonneman: "Weet jij niet dat de Filistijnen over ons heersen? En waarom deed jij ons dit aan?" En hij zei tot hen: "Zoals zij met mij deden, zo deed ik met hen."
12 En zij zeiden tot hem: "Wij daalden af om jou te binden, om jou in de hand van de Filistijnen te geven." En SimsonSimson = als de zon, zonneman zei tot hen: "Zweert tot mij, opdat jullie niet tegen mij opkomen!"
13 En zij spraken tot hem, zeggend: "Nee, want wij binden, ja binden, jou en wij zullen jou in hun hand geven. Maar wij zullen jou zeker niet ter dood brengen." En zij binden hem met twee nieuwe touwen. En zij deden hem opgaan vanaf de steile rots.
14 Hij kwam tot aan LechiLechi = kaak en de Filistijnen juichten bij hun ontmoeting. En de geest van JAHWEH is voorspoedig op hem. En de touwen die om zijn armen zijn, zijn als vlas dat zij in het vuur verteren. En zijn banden smelten vanaf zijn handen.
15 En hij vond het rauwe kaakbeen van een ezel, en hij zond zijn hand uit en hij nam hem en hij sloeg er duizend mannen mee neer.
16 En SimsonSimson = als de zon, zonneman zei: "Met het kaakbeen van de ezel, ezel op ezels, met het kaakbeen van de ezel sloeg ik duizend mannen neer.
17 En het gebeurde toen hij klaar was met spreken, dat hij het kaakbeen uit zijn hand weggooide. En hij noemde die plaats Ramat-LechiRamat-Lechi = hoogte van de kaak.
18 En hij had uitermate veel dorst en hij riep tot JAHWEH en hij zei: "U, U gaf deze grote redding in de hand van Uw dienaar, maar nu sterf ik van de dorst en val ik in de hand van de onbesnedenen."
19 En Elohim spleet de vijzelvormige holte open die in LechiLechi = kaak is en daaruit ging watermv uit, en hij dronk. En zijn geest keerde terug en hij leefde. Daarom noemde hij haar naam En-HakkoreEn-Hakkore = bron van de roeper, die in LechiLechi = kaak is tot aan deze dag.
20 En hij sprak recht in IsraŽlIsraŽl = strijder van God in de dagen van de Filistijnen, twintig jaren.

Terug naar de indexpagina
Naar Richteren 16
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.