Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Richteren
Hoofdstuk 18

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 In die dagen was er geen koning in IsraŽlIsraŽl = strijder van God, en in die dagen zocht de stam van de Danieten voor zich een lotbezit om in te wonen, want dat was hen niet toegevallen tot aan die dag, te midden van de stammen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God, als lotbezit.
2 En de zonen van DanDan = rechter zonden uit hun familie vijf mannen, mannen van hun einden, zonen van dapperheid, uit SoraSora = horzel en uit EstaolEstaol - verlangen, om het land te bespioneren en om het te onderzoeken. En zij zeiden tot hen: "Gaat, onderzoekt het land!" En zij kwamen in het gebergte van EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar, tot aan het huis van MichaMicha = wie is als JAH, en zij overnachtten daar.
3 Zij waren in de huishouding van MichaMicha = wie is als JAH en zij herkenden de stem van de knaap, de Leviet. En zij trokken zich daar terug en zij zeiden tot hem: "Wie bracht jou hierheen, en wat doe jij in deze plaats? En wat heb jij hier?"
4 En hij zei tot hen: "Dit en dat deed MichaMicha = wie is als JAH voor mij, en hij huurde mij en ik werd voor hem tot priester."
5 En zij zeiden tot hem: "Vraag alstublieft aan Elohim, dan zullen wij weten of onze weg die wij gaan voorspoedig is."
6 En de priester zei tot hen: "Gaat in vrede! Voor JAHWEH is jullie weg waarop jullie gaan."
7 En de vijf mannen gingen en zij kwamen in de buurt van LaisLais = leeuw. En zij zagen het volk dat in haar midden woonde, vol vertrouwen, naar de gewoonte van de SidonSidon - visserij (-stad)iŽrs, rustig en niets vermoedend. En er was geen rood van schaamte makend ding in het land; het was een pacht van beteugeling. En zij waren ver van de SidonSidon - visserij (-stad)iŽrs en zij hadden geen woord met geen mens.
8 En zij kwamen bij hun broeders in SoraSora = horzel en in EstaolEstaol = verlangen, en hun broeders zeiden tot hen: "Wat zeggen jullie?"
9 En zij zeiden: "Staat op! En wij zullen opgaan tegen hen, want wij hebben het land gezien, en aanschouw!, het is uitermate goed. En jullie zwijgen. Het moet niet zo zijn dat jullie traag zijn om te gaan, om binnen te komen om het land over te nemen.
10 Wanneer jullie gaan zullen jullie bij een niets vermoedend volk komen. En het land is ruim van handen, want Elohim gaf haar in jullie hand, een plaats waar er geen gebrek is aan enig ding dat in het land is."
11 En zij reisden vanaf daar, vanaf de familie van de Danieten, vanaf SoraSora = horzel en vanaf EstaolEstaol = verlangen, zeshonderd mannen, omgord met oorlogswapens.
12 En zij gingen op en zij legerden zich in Kirjat-JearimKirjat-Jearim = stad van de bossen, in JudaJuda = lof; vanwege dit noemen zij deze plaats Mahaneh-DanMahaneh-Dan = legerkamp van Dan, tot aan deze dag; aanschouw!, achter Kirjat-JearimKirjat-Jearim = stad van de bossen.
13 En zij passeerden vanaf daar het gebergte van EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar, en zij kwamen bij het huis van MichaMicha = wie is als JAH.
14 En de vijf mannen die gingen om het land LaÔsLaÔs = leeuw te bespioneren, antwoordden en zij zeiden tot hun broeders: "Weten jullie dat er in deze huizen een efod is en huisgodenbeeldjes en beeldsnijwerk en gegoten beelden? En nu, weet wat jullie zullen doen."
15 En zij trokken zich van daar terug en zij kwamen tot het huis van de knaap, de Leviet, in het huis van MichaMicha = wie is als JAH, en zij vroegen hem naar zijn welzijn.
16 En de zeshonderd mannen die omgord zijn met oorlogswapens, uit de zonen van Dandan = rechter, stationeerden zich bij de opening van de poort.
17 En de vijf mannen, die opgingen om het land te bespioneren, kwamen daar binnen. Zij namen het beeldsnijwerk en de efod en de huisgodenbeeldjes en het gegoten beeld. En de priester stationeerde zich in de opening van de poort. En de zeshonderd mannen, die omgord waren met de oorlogswapens,
18 dezen kwamen het huis van MichaMicha = wie is als JAH binnen en zij namen het beeldsnijwerk en de efod en de huisgodenbeeldjes en het gegoten beeld. En de priester zei tot hen: "Wat doen jullie?"
19 En zij zeiden tot hem: "Wees stil, plaats je hand op jou mond en ga met ons mee, en wees voor ons tot vader en tot priester. Is het beter voor jou priester te zijn voor het huis van ťťn man of om priester te zijn voor een stam en voor een familie in IsraŽlIsraŽl = strijder van God?"
20 En het hart van de priester voelde goed en hij nam de efod en de huisgodenbeeldjes en het beeldsnijwerk en hij kwam in het midden van het volk.
21 En zij wendden zich om en zij gingen en zij plaatsten de peuter en het vee en de zware dingen voor hen.
22 Zij, zij gingen ver van het huis van MichaMicha = wie is als JAH. En de mannen die in de huizen waren die bij het huis van MichaMicha = wie is als JAH stonden, werden samengeroepen en zij zaten op de hielen van de zonen van DanDan = rechter.
23 En zij riepen tot de zonen van DanDan = rechter. En zij keerden hun aangezichten om en zij zeiden tot MichaMicha = wie is als JAH: "Wat is er met u, dat jullie samengeroepen worden?"
24 En hij zei: "Jullie namen mijn elohim, die ik maakte, en de priester, en jullie gingen weg. En hoe nu nog met mij? En wat is dit dat jullie tot mij zeggen: Wat is er met u?"
25 En de zonen van DanDan = rechter zeiden tot hem: "Het moet niet zo zijn dat u uw stem bij ons laat horen, anders zullen mannen tegen jullie komen, bitteren van ziel, en brengt u uw ziel en de ziel van uw huis ten einde."
26 En de zonen van DanDan = rechter gingen hun weg, en MichaMicha = wie is als JAH zag dat zij moediger zijn dan hij. En hij wendde zich om en hij keerde terug naar zijn huis.
27 En zij, zij namen wat MichaMicha = wie is als JAH maakte en de priester die bij hem was, en zij kwamen in de buurt van LaisLais = leeuw, bij een volk dat rustig en niets vermoedend was, en zij sloegen hen neer met de mond van het zwaard. En de stad verbrandden zij in het vuur.
28 En er was geen uitredder, want zij waren ver van SidonSidon - visserij (-stad), en er was onder hen geen woord met anderen; en het was in de vallei die bij Bet-RechobBet-Rechob = huis van de ruimte behoord. En zij bouwden de stad en zij woonden in haar.
29 En zij noemden de naam van de stad DanDan = rechter, naar de naam van DanDan = rechter, hun vader, die aan IsraŽlIsraŽl = strijder van God werd geboren, alhoewel LaisLais = leeuw vroeger de naam van de stad was.
30 En de zonen van DanDan = rechter richtten het beeldsnijwerk voor henzelf op. En JonatanJonatan = JAH heeft gegeven, zoon van GersomGersom = vreemdeling daar, zoon van ManasseManasse = die doet vergeten, hij en zijn zonen, zij zijn de priesters voor de stam van de Danieten tot aan de dag van de deportatie uit het land.
31 En zij plaatsten voor henzelf het beeldsnijwerk van MichaMicha = wie is als JAH, dat hij maakte, alle dagen dat het huis van de Elohim in SiloSilo = ? Rustplaats was.

Terug naar de indexpagina
Naar Richteren 19
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.