Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Richteren
Hoofdstuk 21

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 En de mannen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God zweerden in MispaMispa = wacht- en uitkijktoren, zeggend: "Geen man van ons zal zijn dochter als vrouw aan BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde - gelukskind geven."
2 En het volk kwam naar Bet-ElBet-El = huis van God en zij zaten daar tot aan de avond voor het aangezicht van de Elohim; en zij verhieven hun stem en zij huilden een groot huilen.
3 En zij zeiden: "Waarom, JAHWEH, Elohim van IsraŽlIsraŽl = strijder van God, gebeurde dit in IsraŽlIsraŽl = strijder van God, dat er vandaag ťťn stam van IsraŽlIsraŽl = strijder van God gemist wordt?"
4 En het gebeurde de volgende dag dat het volk vroeg opstond. En zij boudwen daar een altaar en zij deden opstijgoffers en vredeoffers opgaan.
5 En de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God zeiden: "Wie is het die niet opging in de samenkomst van alle stammen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God voor JAHWEH?" Want de grote eed was voor hem die niet opgaat naar JAHWEH, in MispaMispa = wacht- en uitkijktoren, zeggend: "Hij zal ter dood, ja ter dood gebracht worden."
6 En de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God hadden spijt over BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde - gelukskind, hun broeder, en zij zeiden: "Er werd vandaag ťťn stam van IsraŽlIsraŽl = strijder van God afgehakt.
7 Wat zullen wij voor hen doen, voor die resteerden, voor de vrouwen? Want wij hebben aan JAHWEH gezworen dat wij aan hen geen van onze dochters als vrouwen geven."
8 En zij zeiden: "Wie is die ene uit de stammen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God die niet opging naar JAHWEH, te MispaMispa = wacht- en uitkijktoren?" En aanschouw!, niemand kwam naar de legerplaats uit JabesJabes = droog-GileadGilead = oneffen terrein, of: steenhoop der getuigenis, naar de samenkomst.
9 En het volk werd gemonsterd en aanschouw!, er was daar niemand van de inwoners in JabesJabes = droog-GileadGilead = oneffen terrein, of: steenhoop der getuigenis.
10 En de vergadering zond daar twaalfduizend mannen van de zonen van de dapperheid en zij gaven hen instructie, zeggend: "Gaat en slaat de inwoners van JabesJabes = droog-GileadGilead = oneffen terrein, of: steenhoop der getuigenis neer met de rand van het zwaard, met de vrouwen en de peuters.
11 En dit is de zaak die jullie zullen doen: elke mannelijke en elke vrouw die het bed van een mannelijke kent, zullen jullie doemen."
12 En zij vonden van de inwoners van JabesJabes = droog-GileadGilead = oneffen terrein, of: steenhoop der getuigenis vierhonderd jonge meisjes, maagden, die geen man kenden door het bed van een mannelijke. En zij brachten hen naar de legerplaats bij SiloSilo = ? Rustplaats, dat in het land van KanašnKanašn = purper - purperland is.
13 En heel de vergadering zond en zij spraken tot de zonen van BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde - gelukskind, die in de steile rots van RimmonRimmon = granaatappel (-boom) waren, en zij riepen tot hen: "Vrede!"
14 En BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde - gelukskind keerde in die tijd terug en zij gaven aan hen de vrouwen die zij in leven hielden van de vrouwen van JabesJabes = droog-GileadGilead = oneffen terrein, of: steenhoop der getuigenis. En zij vonden niet genoeg voor hen allen.
15 En het volk had spijt over BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde - gelukskind, want JAHWEH maakte een bres in de stammen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God.
16 En de oudsten van de vergadering zeiden: "Wat zullen wij doen met resterenden, als vrouwen? Want de vrouwen werden uit BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde - gelukskind uitgeroeid."
17 En zij zeiden: "Het is een pachtbezit van ontkoming voor BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde - gelukskind, opdat er geen stam uit IsraŽlIsraŽl = strijder van God wordt uitgewist.
18 Want wij, wij kunnen hen geen vrouwen van onze dochters geven, want de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God zweerden, zeggend: Vervloekt is die een vrouw geeft aan BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde - gelukskind."
19 En zij zeiden: "Aanschouw!, er is een feestviering van JAHWEH in SiloSilo = ? Rustplaats, van tijd tot tijd, dat is ten noorden van Bet-ElBet-El = huis van God, naar de opgang van de zon, op de hoofdweg die opgaat van Bet-ElBet-El = huis van God in de richting van SichemSichem = rug of schouder, en naar het zuiden, naar LebonaLebona = wierook."
20 En zij geven de zonen van BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde - gelukskind instructie, zeggend: "Gaat en ligt in hinderlaag in de wijngaarden,
21 en jullie zien en aanschouw!, indien de dochters van SiloSilo = ? Rustplaats uitgaan om in reien te reidansen, dan gaan jullie uit vanuit de wijngaarden en ontvoeren jullie ieder voor zichzelf zijn vrouw uit de dochters van SiloSilo = ? Rustplaats. En jullie gaan naar het land van BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde - gelukskind.
22 En gebeurde het dat hun vaders of hun broeders zullen komen om met ons te twisten. En wij zeggen tot hen: "Weest ons genadig over hen, want niemand van ons nam zijn vrouw in de oorlog, want jullie, jullie gaven niet aan hen in die tijd, anders zijn jullie schuldig."
23 En zo deden de zonen van BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde - gelukskind. En zij verkregen vrouwen naar hun aantal uit die reidansen, die zij weggristen. En zij gingen en zij keerden terug naar hun lotbezit en zij bouwden de steden en zij woonden er in.
24 En de zonen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God wandelden vanaf daar in die tijd, een ieder naar zijn stam en naar zijn familie. En vanaf daar ging ieder uit naar zijn lotbezit.
25 En in die dagen was er geen koning in IsraŽlIsraŽl = strijder van God; een ieder deed wat recht was in zijn ogen. In die dagen is er geen koning in IsraŽl; een ieder doet wat recht is in zijn ogen. (SW)[Richt. 17:6]

Terug naar de indexpagina
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.