Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Richteren
Hoofdstuk 7

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 En JerubbašlJerubbašl = Bašl strijde (met hem) (hij is GideonGideon = de houwer, de hakker) stond vroeg op en heel het volk dat met hem is, en zij legerden zich bij de bron van CharodCharod = beven. En de legerplaats van MidjanMidjan - twist was ten noorden van hem, vanaf de heuvel van MoreMore = leraar, profeet, in de vallei.
2 En JAHWEH zegt tot GideonGideon = de houwer, de hakker: "Er is teveel volk bij jou dat Ik MidjanMidjan - twist in hun hand geef, opdat IsraŽlIsraŽl = strijder van God zich niet tegen Mij beroemt, zeggend: Mijn hand redde mij.
3 En nu, roep alstublieft in de oren van het volk, zeggend: Wie vreest of beeft, hij zal terugkeren en hij zal van de berg van GileadGilead = oneffen terrein, of: steenhoop der getuigenis af trippelen." En er keren van het volk tweeŽntwintigduizend terug, en tienduizend bleven over. En de opzichters zullen doorgaan te spreken tot het volk, zeggend: Welke man is het die bang is en zacht van hart? Hij zal gaan en hij zal terugkeren naar zijn huis en het hart van zijn broers zal niet smelten, zoals dat van hem. (SW)[Deut. 20:8]
4 En JAHWEH zegt tot GideonGideon = de houwer, de hakker: "Er is nog veel volk. Doe ze afdalen naar het watermv, en Ik zal ze daar voor jou louteren. En het gebeurt van wie Ik tot jou zal zeggen: Deze zal met jou gaan, hij zal met jou gaan; en allen van wie Ik tot jou zal zeggen: Deze zal niet met jou gaan, hij zal niet gaan."
5 En hij doet het volk afdalen naar het watermv en JAHWEH zegt tot GideonGideon = de houwer, de hakker: "Elk die met zijn tong likt van het watermv zoals de hond likt, stel hem terzijde, en elk die zich kromt op zijn knieŽn om te drinken."
6 En het getal van die likken van hun hand naar hun mond is driehonderd mannen. En heel de rest van het volk kromde zich op hun knieŽn om te drinken van het watermv.
7 En JAHWEH zegt tot GideonGideon = de houwer, de hakker: "Met de driehonderd mannen die likken zal Ik jullie redden, en Ik geef MidjanMidjan - twist in jouw hand. En heel het volk zal gaan, een ieder naar zijn plaats."
8 En het volk neemt proviand in hun hand en hun ramshorens. En alle mannen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God zond hij heen, naar hun tenten. Maar de driehonderd mannen hield hij vast. En de legerplaats van MidjanMidjan - twist was bij hem, beneden in de vallei.
9 En het was in die nacht dat JAHWEH tot hem zei: "Sta op, daal af in de legerplaats, want Ik gaf hem in jouw hand.
10 En indien jij vreest om af te dalen, daal af, jij en PuraPura = tak, jouw knaap, naar de legerplaats.
11 En jij hoort wat zij spreken. En daarna zullen jouw handen standvastig zijn en jij daalt af in de legerplaats." En hij en PuraPura = tak, zijn knaap, daalden af naar het uiteinde van de vijfvoudige opdeling die in de legerplaats was.
12 En MidjanMidjan - twist en AmalekAmalek = valleibewoner - beeld van het vlees - de oude mens en alle zonen van het oosten waren in de vallei, gevallen als sprinkhanen, in veelheid, en van hun kamelen is er geen getal, als het zand dat is op de oever van de zee, in veelheid.
13 En GideonGideon = de houwer, de hakker kwam, en aanschouw!, een man verhaalt aan zijn naaste een droom en hij zegt: "Aanschouw!, ik droomde een droom, en aanschouw!, een rondgebakken gerstebrood buitelt in de legerplaats van MidjanMidjan - twist en het komt tot aan de tent en het slaat hem neer en hij valt, en hij keert hem ondersteboven, en de tent valt."
14 En zijn naaste antwoordt en hij zegt: "Dit is niet anders dan alleen het zwaard van GideonGideon = de houwer, de hakker, zoon van JoasJoas = JAH heeft gegeven, man van IsraŽlIsraŽl = strijder van God. De Elohim gaf MidjanMidjan - twist en heel het legerkamp in zijn hand."
15 En het gebeurt wanneer GideonGideon = de houwer, de hakker het verhaal en de uitleg hoorde, dat hij aanbidt. En hij keert terug naar de legerplaats van IsraŽlIsraŽl = strijder van God en hij zegt: "Staat op!, want JAHWEH gaf het legerkamp van MidjanMidjan - twist in jullie handen."
16 En hij verdeelt de driehonderd mannen in drie groepen, en hij geeft ramshorens in de handen van allen en lege kruiken en fakkels binnenin de kruiken.
17 En hij zegt tot hen: "Naar mij zullen jullie zien en zo zullen jullie doen. En aanschouw!, ik kom in het uiteinde van de legerplaats; en het gebeurt zoals ik zal doen, zo zullen jullie doen.
18 En ik blaas in de ramshoorn, ik en allen die met mij zijn, en jullie blazen in de ramshorens, ook jullie, rondom heel de legerplaats, en jullie zeggen: 'Voor JAHWEH en voor GideonGideon = de houwer, de hakker!'"
19 En GideonGideon = de houwer, de hakker kwam, en de honderd mannen die met hem zijn, in het uiteinde van de legerplaats, bij het begin van de middelste nachtwake (ja, zij deden net de wakers opstaan), en zij bliezen in de ramshorens en zij verbrijzelden de kruiken die in hun hand zijn.
20 En de drie groepen bliezen in de ramshorens en zij braken de kruiken en zij hielden in hun linkerhand de fakkels vast en in hun rechterhand de ramshorens, om te blazen. En zij riepen: "Een zwaard voor JAHWEH en voor GideonGideon = de houwer, de hakker."
21 En zij stonden, ieder op zijn plaats, rondom de legerplaats, en heel het legerkamp rende en zij schreeuwden luidkeels en zij vluchtten.
22 En de driehonderd bliezen de ramshorens en JAHWEH stelt het zwaard van ieder tegen zijn naaste, in heel de legerplaats. En het legerkamp vluchtte tot aan Bet-HassitaBet-Hassita = huis van de acacia, in de richting van SereraSerera = verdrukking, tot aan de bergkam van Abel-MecholaAbel-Mechola = weide van de dans, bij TabbatTabbat = landstreek.
23 En de mannen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God, uit NafataliNafatali = ik heb gestreden en uit AserAser = geluk (wensen) en uit heel ManasseManasse = die doet vergeten werden opgeroepen en zij achtervolgden MidjanMidjan - twist.
24 En GideonGideon = de houwer, de hakker zond boodschappers in heel het gebergte van EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar, zeggend: "Daalt af om MidjanMidjan - twist te ontmoeten en verovert op hen het watermv, tot aan Bet-BaraBet-Bara = huis van de voorde (oversteekplats) en de JordaanJordaan = de afdalende." En alle mannen van EfraÔmEfraÔm = dubbel vruchtbaar werden opgeroepen en zij veroverden het watermv tot aan Bet-BaraBet-Bara = huis van de voorde (oversteekplats) en de JordaanJordaan = de afdalende.
25 En zij grepen twee van de oversten van MidjanMidjan - twist: OrebOreb = raaf en ZeŽbZeŽb = wolf. En zij doodden OrebOreb = raaf bij de rots van OrebOreb = raaf. En ZeŽbZeŽb = wolf doodden zij in het Wijnvat van ZeŽbZeŽb = wolf. En zij achtervolgden MidjanMidjan - twist. En de hoofden van OrebOreb = raaf en ZeŽbZeŽb = wolf brachten zij naar GideonGideon = de houwer, de hakker vanaf de overkant van de JordaanJordaan = de afdalende.

Terug naar de indexpagina
Naar Richteren 8
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.